hkscan header responsibility agrofood manurepilot 1200px

Lannan jatkokäsittelyssä ravinteet talteen

Kesällä 2020 separoitua sianlantaa siirrettiin Huittisista viljatilalle Sastamalaan 510 tonnia. Kiinteästä lantajakeesta kasvinviljelytila sai arvokasta fosforia ja orgaanista ainesta peltoonsa. Samalla vähennettiin Itämeren ravinnevalumaa. Lannan käytön tehostaminen on tärkeä osa HKScanin Zero Carbon -ilmastosuunnitelmaa.

Vuoden 2020 lantapilotissa siirrettiin yhteensä 510 tonnia separoitua Emomylly-ryhmän sianlantaa kasvinviljelytilalle Sastamalaan. Laskennallisesti lantamäärä sisältää noin tuhat kiloa fosforia.

Ravinteet talteen lannan separoinnilla

Lannan separointi on tärkeä osa pilottia. Lannan erottelun avulla voidaan tarkentaa fosfori- ja typpijakeiden käyttöä. Separointi vähentää myös kuljetuskustannuksia, sillä nesteen siirto alueelta toiselle on kallista.

Fosfori on ravinne, joka jää orgaaniseen kiintoaineekseen. Typpi erottuu nesteeseen. Lantapilotissa typpipitoinen neste jäi Emomyllyn tiloille Huittisiin. Fosforipitoinen orgaaninen separointijae siirrettiin kuorma-autoilla ravinnealijäämäiselle viljatilalle Sastamalaan.

"Kuivajakeen välivarastointi kovapohjaiselle alustalle toimi hyvin", sanoo Toimitusjohtaja Kai Huovinen Emomylly Oy:sta

Lantakierrätyspilotissa oli mukana HKScan, Emomylly, Raisio ja John Nurmisen Säätiö.