Lihan hiilijalanjälki

Ruokajärjestelmillä on aina ympäristövaikutuksia, niin myös lihantuotannolla. Yli puolet lihantuotannon ympäristövaikutuksista syntyy alkutuotannon aikana.

HKScan ja sen sopimustuottajat etsivät yhdessä keinoja, joilla pystymme turvaamaan alkutuotannon kannattavuutta ja vaikuttamaan positiivisesti ilmastoon. Keskeinen tavoite on kotieläintuotannon hiilijalanjäljen pienentäminen kohti hiilineutraalia lihantuotantoa.

Kehitämme alkutuotantoa parhaimman käytettävissä oleva tutkimustiedon pohjalta, ottaen samalla huomioon pohjoismaisen tuotannon erityispiirteet. Yhteistyökumppaneittemme kanssa olemme luoneet vahvan verkoston, joka pitkäjänteisesti ja modernein tutkimusmenetelmin tuottaa uutta dataa koko lihantuotantoketjun tarpeisiin.

Pellon kasvukunnon ylläpito

Maaperän hoito eli käytännössä pellon kasvukunnon ylläpito on yksi parhaista työkaluista, joilla hidastetaan ilmaston kannalta kriittisen hiilen vapautumista peltomaasta ilmakehään. Myös pintamaan valumariskit rankkasateiden yhteydessä vähenevät. Parhaimmat toimenpiteet ovat selkeitä ja yksinkertaisia: toimiva ojitus, kasvukuntoa ylläpitävä viljelykierto, lannan levityksen optimointi, maanparannusaineiden tarkoituksenmukainen käyttö sekä peltolohkojen mahdollinen laidunnus ja kasvipeitteisyydestä huolehtiminen estävät tehokkaasti hiilen vapautumista.

Seuraamme pilottitiloillamme näiden toimenpiteiden vaikutusta maaperän hiilensidontaan mm. kammiomittauksilla ja maaperäanalyyseillä. Peltoviljelykalustoon asennettavilla sensoreilla seuraamme myös kasvuston kehitystä. Paras sato on käytännössä paras tae pellon hiilensidonnan onnistumisesta.

Ruokaturvan takaaminen kaikissa tilanteissa

Optimoimalla peltojen tuottopotentiaalin luomme pohjan kannattavalle kotieläintuotannolle. Haluamme myös turvata kotimaisen elintarviketuotannon toimintakyvyn ja ruokaturvan kaikissa tilanteissa.  Samalla varmistamme turvallisen ja korkealaatuisen liharaaka-aineen saatavuuden HKScanin tuotantolaitoksille ja kuluttajille ilmastoystävällisellä tavalla.

Case: Rypsiporsaalla® pieni hiilijalanjälki

Grand Prix -voitto Suomeen

Vampulalainen MTY Alakukun tila vie Eurooppaan sanomaa suomalaisesta antibioottivapaasta Rypsiporsas® -tuotannosta. Alakukun tilalle myönnettiin EU PIG -innovaatioryhmän GrandPrix voitto vuonna 2020.

Rypsiporsas-tuotannon hiilijalanjälki tiloilla on keskimäärin 3,3 kg CO2e eläimen elopainokiloa kohden.

"Uskon, että hiilijalanjälkilaskelmien yleistyessä oman tilan hiilijalanjäljestä voi tulla jopa myyntivaltti”, MTY Alakukun omistaja Matti Ropilo miettii vastuullisuuden merkitystä tiloille tulevaisuudessa. Lue koko juttu täältä.

Tutustu Rypsiporsas tuotteisiin ja resepteihin HK:n sivuilla

Case: HK Ehta -naudanlihan hiilijalanjälki on 35 prosenttia eurooppalaista pienempi

VTT:n laskelman mukaan suomalaisen HK Ehta -naudanlihan hiilijalanjälki on 8,2 kg CO2e eläimen elopainokiloa kohden. Naudanlihan hiilijalanjäljen eurooppalainen keskiarvo on 12,6 kg CO2e elopainokiloa kohden, joten suomalainen naudanliha on ilmaston kannalta selvästi parempi valinta. Hiilijalanjäljen laskennan ansiosta tunnemme suurimmat naudanlihan tuotannon päästölähteet ja jatkamme työtä ilmastovaikutusten pienentämiseksi.

VTT:n asiantuntijat laskivat HKScanin naudanlihan hiilijalanjäljen pellolta tuotantolaitoksen portille neljän HK Ehta -sopimustilan toimittaman datan pohjalta. Laskenta pohjautuu kansainvälisiin IPCC-ohjeisiin ja ISO-standardoituun elinkaariarviointiin.

"HK Ehta -naudanlihan hiilijalanjälki on eurooppalaisessa mittakaavassa pieni ja jatkamme työtämme lihantuotannon ilmastovaikutusten pienentämiseksi yhdessä tuottajiemme kanssa. Kestävästi tuotettu kotimainen liha maistuu hyvältä ja sitä voi syödä hyvällä omalla tunnolla. Kaupassa ja ravintolassa kannattaa aina valita suomalainen vaihtoehto", HKScanin Suomen lihaliiketoiminnan johtaja Mikko Järvinen sanoo. Lue lisää täältä.

Case: Kariniemen® Sankarit -pilottitilojen laskettu hiilijalanjälki on pieni

VTT on laskenut Kariniemen® Sankarit -projektin tilojen hiilijalanjäljen. Kariniemen siipikarjatilojen hiilijalanjälki on keskimäärin 2,4 kg CO2e eläimen elopainokiloa kohden. Luotettavaa vertailutietoa hiilijalanjäljestä on vielä vähän, mutta nyt laskettu hiilijalanjälki on pienin Suomessa mitatuista.

"Tavoitteenamme on Kariniemen-ketjun hiilineutraalius", kertoo HKScanin alkutuotannon strategisista projekteista vastaava johtaja Ulf Jahnsson.

Peltoviljely on valittu keskeiseksi kehityskohteeksi, koska tilakohtaisen hiilijalanjäljen pienentämisessä pellon satotason nostaminen, talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisääminen ja täsmälannoitus ovat tilan hiilijalanjäljen kannalta merkittäviä tekijöitä. Lue lisää täältä

Tutustu Kariniemen herkulliseen ruokamaailmaan