Lihantuotanto

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin kehittäminen on jatkuvaa toimintaa yhteistyössä sopimustuottajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa

AH Pork

Sianlihan tuotanto

HKScanin sopimustuottajat kasvattavat pääosan yhtiön käyttämästä sianlihasta Suomessa ja Ruotsissa, osa kasvatetaan HKScanin omistamilla tiloilla Virossa. Tuottajapalvelumme keskittyvät tuottajaneuvonnan (tuotannon johtaminen, ruokinta, genetiikka, rakentaminen, eläinlääkäripalvelut) ja koulutusten tarjoamiseen.

Tuotebrändimme sianlihalle Suomessa on HK®, Ruotsissa Scan® ja Virossa Rakvere®.

Lue lisää HKScanin eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä sianlihan tuotantoperiaatteista

AH Poultry picture

Broilerinlihan tuotanto

HKScanin broileritilat sijaitsevat Suomessa, Tanskassa ja Virossa. Yhtiön siipikarjatuotanto on pääasiassa sopimustuotantoa, joka tapahtuu tiiviissä yhteistyössä tuottajien kanssa. Virossa HKScanilla on omia broilertiloja.

HKScan tarjoaa sopimustiloille neuvontaa ja koulutusta. Suomessa ja Virossa tarjoomaan kuuluvat myös eläinten terveydenhuoltopalvelut. Suomessa siipikarjanlihatuotteet tunnistaa Kariniemen® -tuotemerkistä. Ruotsissa brändi on Karinäs®, Tanskassa Rose® ja Virossa Tallegg®.

Lue lisää HKScanin eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä broilerinlihan tuotantoperiaatteista.  

AH Beef production

Naudanlihan tuotanto

HKScanin naudanlihatuotanto on sopimustuotantoa tiiviissä yhteistyössä tuottajien kanssa. Nautatilamme sijaitsevat Suomessa ja Ruotsissa. Tarjoamme sopimustiloille neuvontaa, koulutusta ja ruokintaratkaisuja sekä osassa maita myös eläinten terveydenhuoltopalveluja.

Tuotemerkkimme naudanlihalle on Suomessa HK® ja Ruotsissa Scan®. Virossa teurastamamme eläimet ostetaan hyvin tuntemiltamme alihankkijoilta ja tuotteet tunnistetaan Rakvere®-brändistä.

Lue lisää HKScanin eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä naudanlihan tuotantoperiaatteista

AH Lamb 02

Lampaanlihan tuotanto

Valtaosa HKScanin lampaanlihan tuotannosta perustuu sopimustuotantoon ja tiiviiseen yhteistyöhön maatilojen kanssa. Tarjoamme sopimustiloillemme neuvontaa ja koulutusta.

HKScan tuottaa lampaanlihaa ja karitsanlihaa vain Ruotsissa, jossa sitä myydään Scan®-tuotemerkillä.

Lue lisää HKScanin eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä lampaanlihan tuotantoperiaatteista