Sourcing1

Vastuulliset ja eettiset hankinnat

HKScanin hyvin johdettu ja läpinäkyvä hankintaketju varmistaa, että toimimme kestävien periaatteiden mukaisesti.

Avoin ja vastuullisten periaatteiden mukainen toiminta toimitusketjun jokaisessa vaiheessa on meille tärkeää. Hyvin johdettu toimitusketju varmistaa sujuvan ja virtaviivaisen yhteistyön eri toimijoiden välillä, aina raaka-aineiden ja palveluiden hankinnasta kuluttajien ostoskärryyn saakka.

HKScan käyttää tuotannossaan pääosin paikallista alkuperää olevaa lihaa, jota hankitaan pitkäaikaisilta sopimustuottajilta tai HKScanin omilta maatiloilta. Kaikki HK®-, Kariniemen®- ja Scan®-tuotemerkeillä myytävät tuotteet valmistetaan aina kotimaisesta lihasta ja eläimet on teurastettu HKScanin teurastamoissa. Lihan alkuperä ja olosuhteet, joissa eläimet ovat kasvaneet, tunnetaan. 

HKScan käyttää kotimarkkinoidensa ulkopuolelta ostettua lihaa täydentämään tarjoomaansa niissä tuoteryhmissä, joissa paikallisesti tuotettua lihaa ei ole saatavilla riittävästi. Tuontilihan osuus on noin prosentti koko konsernin tarpeesta. Tuontilihan alkuperää ja laatua seurataan tarkasti, ja kaikki tuontilihateurastamot auditoidaan laatuvaatimusten varmistamiseksi.

HKScan ostaa myös muut käyttämänsä raaka-aineet, tuotteet sekä palvelut pääsääntöisesti paikallisilta kotimarkkinoiltaan. Tavarantoimittajat arvioidaan tuoteturvallisuuteen, laatuun, ympäristöön, toimintatapoihin ja kuhunkin hankintaprosessiin liittyvien kriteereiden mukaisesti. Myös eettiset ja ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset arvioidaan.

Lue lisää vastuullisesta ja eettisestä hankinnasta vuosikertomuksestamme

Soijan ja palmuöljyn vastuullinen hankinta

Soija ja palmuöljy ovat raaka-aineita, joiden tuotanto voi aiheuttaa merkittäviä paikallisia ympäristö ja sosiaalisia vaikutuksia. Lue lisää soijan ja palmuöljyn vastuullisesta hankinnasta, ja lataa alta vastuullisuusfaktamme.

HKScan vastuullisesti tuotettu soija

 

Toimittajien arviointi

Toimittajien arviointi tuotteiden turvallisuuden ja laadun, sekä ympäristövaikutusten, toimintatapojen ja hankintaprosessien näkökulmasta. 

Eettinen toimintaohje

Hankintaa ohjaa HKScanin sisäinen hankintapolitiikka, ja toimittajien tulee allekirjoittaa ja noudattaa HKScanin eettistä toimittajaohjetta (Supplier Guidelines).

Laadunvarmistus

Laadun varmistamiseksi toimittajilta vaaditaan tietyt sertifikaatit, jotka  tarkastetaan vuosittain.