Social responsibility

Sosiaalinen vastuu

Sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyviä näkökulmia ovat muun muassa laadukkaat ja turvalliset tuotteet, terve ja hyvinvoiva henkilöstö, vastuulliset hankinnat sekä paikallisten tuottajayhteisöjen kehittäminen.

HKScanin toiminnan perustana ovat turvalliset, terveelliset ja laadukkaat tuotteet Tuotteiden valmistuksessa noudatetaan tiukkoja tuoteturvallisuusstandardeja ja vastuullisia toimintatapoja.  Kuuntelemme kuluttajien mieltymyksiä ja odotuksia tarkasti myös uusien tuoteinnovaatioiden ja makumaailmoiden kehittämiseksi.

Henkilöstön työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtiminen on yksi keskeisimmistä henkilöstöön kohdistuvista työnantajavastuista HKScanissa. Haluamme tarjota henkilöstöllemme turvallisen ja motivoivan työympäristön, jossa he pääsevät kehittämään taitojaan ja osaamistaan. Kehitämme myös johtajuutta systemaattisesti. Tasa-arvoinen ja monimuotoinen työympäristö on lähtökohtamme.

HKScan kantaa vastuuta koko hankintaketjustaan. Yhtiö haluaa toimia läpinäkyvästi ja vastuullisesti kaikissa töissä ja toimissaan ja asettaa vaatimukset myös toimittajilleen. Hyvin ja vastuullisesti johdettu toimitusketju varmistaa tehokkaan ja sujuvan yhteistyön raaka-aineiden ja palveluiden hankinnasta aina kuluttajan ostoskoriin saakka.

Osana ”Tilalta haarukkaan” -strategiaa HKScanin tavoitteena on olla aktiivisesti mukana kehittämässä paikallisia tuottajayhteisöjä muun muassa edistämällä tuottajien hyvinvointia sekä ammatillista osaamista, liiketoimintaa maaseudulla sekä paikallisia investointeja. HKScan on mukana tukemassa vahvasti myös paikallisyhteisöjä erilaisten hyväntekeväisyysprojektien kautta. 

Lue lisää sosiaalisen vastuumme osa-alueista alla olevista linkeistä. 

Vastuulliset tuotteet

Henkilöstö

Vastuullinen hankinta

Tuottajayhteisö