Responsible employer

Henkilöstö

Arvomme ohjaavat päivittäistä tekemistämme ja tiimien toimintaa. HKScanin työyhteisöt ovat monimuotoisia, ja niiden toimintaa määrittävät tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus.

Tavoitteemme on  hyvinvoiva työyhteisö, jossa toiminta perustuu luottamukseen, kunnioitukseen ja kannustamiseen. Johtamistaitojen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen ovat edellytykset laadukkaalle tekemiselle ja tavoitteiden saavuttamiselle.

HKScanin työterveyden ja -turvallisuuden johtaminen perustuu konserninlaajuisille standardeille. Standardeissa on määritetty käytännöt tärkeille turvallisuuden osa-alueille, kuten tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden raportointiin ja tutkintaan, turvallisuushavaintojen tekemiseen sekä sitoutumiseen erityisen vaarallisia työtehtäviä käsitteleviin yleisiin standardeihin ja käytäntöihin. 

HKScan on merkittävä työnantaja kaikissa toimintamaissaan. Vuonna 2017 yhtiö työllisti lähes 7 300 henkilöä, joista vakituisessa työsuhteessa työskenteli 84,8 prosenttia. Tämän lisäksi HKScanilla on tuotantoa Puolassa ja myyntikonttoreita muun muassa Hongkongissa. HKScan tarjoaa myös huomattavan määrän sesonkityömahdollisuuksia.  Esimerkiksi vuonna 2017 HKScanilla työskenteli yli 1 300 kesätyöntekijää, joista 750 Suomessa ja 580 Ruotsissa.

Lue lisää vastuustamme työnantajana vuosikertomuksestamme

3000

Työntekijää Suomessa

2100

Työntekijää Ruotsissa 

700

Työntekijää Tanskassa

1500

Työntekijää Baltiassa