Responsibility management1

Vastuullisuuden johtaminen ja raportointi

Yritysvastuu on erottamaton osa HKScanin liiketoimintaa ja yksi yhtiön strategian perusteista.

Työntekijät ovat tärkein voimavaramme. Haluamme olla edelläkävijä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä sekä pienentää ympäristövaikutuksiamme ja auttaa kuluttajia tekemään terveellisiä valintoja. Olemme sitoutuneet noudattamaan yritysvastuun tiukimpia vaatimuksia. Haluamme huolehtia velvollisuuksistamme sidosryhmiämme kohtaan. Meille yritysvastuu on jatkuvaa parantamista: haluamme tarjota maistuvia elämyksiä nyt ja tulevaisuudessa. Kanssamme kuluttajat voivat nauttia hyvästä ruoasta hyvillä mielin.

"HKScanin kanssa kuluttajat voivat nauttia hyvästä ruoasta hyvillä mielin."

HKScanin yritysvastuutyö keskittyy neljään alueeseen: taloudelliseen vastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin sekä ympäristövastuuseen. HKScanin vastuullisuusteemoista voit lukea täältä

Hallitus

HKScanin hallitus on hyväksynyt konsernin strategian ja arvot, ja tukee niitä. Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja sen toimintojen asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitus tukee yhtiötä yritysvastuun tavoitteiden määrittämisessä ja valvonnassa. Tähän kuuluvat esimerkiksi arvoketjuamme koskevat asiat sekä talouteen, ympäristöön, yhteiskuntaan ja eläinten hyvinvointiin liittyvät vastuut. Hallitus hyväksyy konsernin toimintaperiaatteet ja arvioi merkittävät yritysvastuuseen liittyvät prosessit ja sitoumukset. Hallitukselle raportoidaan edistymisestä yritysvastuuseen liittyvillä keskeisillä kehitysalueilla sekä olennaisista tapahtumista. Tutustu hallitukseen täällä

Konsernin johtoryhmä

HKScanin johtoryhmä valvoo ja johtaa konsernin strategian toteutusta. Vastuullisuusjohtaja vastaa yritysvastuuseen liittyvistä asioista.

Johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa konsernin johtamisessa ja liiketoimintasuunnitelmien, strategian, toimintaperiaatteiden ja muiden merkittävien asioiden valmistelussa sekä strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisessa myös yritysvastuun osalta. Tutustu johtoryhmäämme täällä

Yritysvastuutiimi 

Yritysvastuutiimi kehittää konsernin johtoryhmän toimeksiannosta yritysvastuuseen liittyviä ohjelmia ja menettelytapoja, edistää jatkuvaa parantamista ja vastaa yritysvastuuseen liittyvän mittaamisen toteutuksesta. Tiimin työtä ohjaa yritysvastuusta vastaava johtaja. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä muiden toimintojen ja markkina-alueiden kanssa, mikä tukee konsernin strategian ja tavoitteiden mukaista yritysvastuutyötä.

Yritysvastuuraportointi

Raportoimme yritysvastuusta Global Reporting Initiative (GRI SRS) –raportointiviitekehyksen mukaisesti.

Lue lisää yritysvastuuraportistamme.