Environment

Ympäristö

Teemme määrätietoista työtä ympäristövaikutustemme pienentämiseksi ja luonnonvarojen kestävän käytön lisäämiseksi.

Olemme sitoutuneet toimintamme jatkuvaan kehittämiseen. HKScanin ympäristövaikutukset ovat pääosin paikallisia, mutta vaikutamme myös globaalissa mittakaavassa maapallon elinolosuhteisiin, esimerkiksi pienentämällä kasvihuonekaasupäästöjä. HKScanilla on myös epäsuoria ympäristövaikutuksia, jotka aiheutuvat esimerkiksi lihantuotannosta ja hankinnoista. 

Me HKScanissa uskomme, että kiertotalousajattelu mahdollistaa sellaisten elintarvikejärjestelmien kehittämisen, joissa resursseja käytetään entistä kestävämmällä tavalla. Tavoitteenamme on säilyttää kierrossa jo kertaalleen käytettyjä luonnonvaroja ja luoda niiden avulla uutta liiketoimintaa tai parantaa yrityksen kannattavuutta kustannussäästöjen avulla. Näistä esimerkkejä ovat materiaalien, kuten jätteiden ja veden sekä energian hyötykäyttö ja kierrättäminen sekä koko eläinruhon ja sen kaikkien osien hyötykäyttö.

Ympäristötyömme painopistealueita ovat energiatehokkuus, kasvihuonekaasujen vähentäminen, vedenkulutuksen ja jätevesien hallinta, materiaalitehokkuus sekä jätteiden käsittely, kierrätys ja hyötykäyttö.

Kasvihuonekaasupäästöt

Olemme mitanneet tuottamiemme kasvihuonekaasujan päästöt vuodesta 2014 alkaen suorien ja epäsuorien päästöjen mukaisesti (Scope 1 ja 2).

Kasvihuonekaasupäästömme ovat pienentyneet kaikkiaan 48 prosenttia vuodesta 2014 vuoteen 2018. Hyvät tulokset kasvihuonekaasupäästöjen pienentämisen osalta ovat seurausta sekä tuotantolaitosten siirtymisestä uusiutuvista lähteistä tuotetun sähkön ja muiden uusiutuvien energianlähteiden, kuten biokaasun käyttöön sekä hienoisesta energiatehokkuuden parantumisesta.

HKScanin laskelmissaa ja raportoinnissa noudatetaan GHG-protokollan ohjeita.

Lue lisää ympäristötyöstämme ja saavutuksista vuosikertomuksestamme.

Energiatehokkuus

Vedenkulutus

Materiaalitehokkuus

Ympäristötyö tiloilla

Ympäristötyön avainlukuja

-48 %

Kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet 48 % vuodesta 2014 vuoteen 2018. 

71 %

71 prosenttia HKScanin kuluttamasta sähköstä tulee uusiutuvista lähteistä. 

11 %

HKScan on vähentänyt vedenkulutustaan 11 prosentilla vuodesta 2014 vuoteen 2018. 

-99 %

Kaatopaikkajätteen määrä on pienentynyt 99 prosenttia vuodesta 2014 vuoteen 2018.