Material efficiency

Materiaalitehokkuus ja jätteet

Materiaalitehokkuus tarkoittaa meille mm. eläinraaka-aineen ja kaikkien ruhonosien hyödyntämistä, pakkausten kehittämistä, tuotantojätteen ja ruokajätteen syntymisen minimoimista sekä jätemateriaalien hyötykäyttöä.

Tehokas materiaalien käyttö vaikuttaa positiivisesti ympäristöön. Materiaalitehokkuus hillitsee ilmastonmuutosta, pienentää energian ja veden kulutusta sekä ylläpitää luonnon monimuotoisuutta.

Kiertotalous

Kehitämme eläinperäisiin sivuvirtoihin liittyvää liiketoimintaa elintarvikeliiketoiminnan ulkopuolella. Tavoitteena on luoda kiertotalousliiketoimintaa sekä ohjata sivuvirrat mahdollisimman tehokkaasti muille teollisuudenaloille, esimerkiksi nahka-, rehu- tai lemmikkiruokateollisuuteen. Jäljelle jäävä hyödyntämätön eläinperäinen aines ohjataan biokaasutuotantoon. Näin ollen tuotantoeläimistä syntyvää ilmastovaikutusta voidaan jakaa myös sivutuotteista valmistettuihin tuoteryhmiin. 

Pakkausmateriaalit

HKScan on sitoutunut tuotteiden pakkausten kehittämiseen ja materiaalitehokkuuden parantamiseen. Vaikka lihan ja lihavalmisteiden sekä valmisruokien pakkausmateriaalit ovat vain pieni osuus tuotteen kokonaishiilijalanjäljestä, pakkausratkaisuilla voidaan vaikuttaa esimerkiksi kulutuksessa syntyvän biojätteen määrään. 

HKScan Vastuullisuusfakta Pakkaukset.pdf

Jätteet

Toiminnastamme syntyvän jätteen osalta toimimme jätehierarkian mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa jätteen syntymisen ehkäisemistä, materiaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä, jätteen hyödyntämistä energiana ja lopulta kaatopaikkasijoitusta.

Lue lisää HKScanin saavutuksista ja panostuksesta materiaalitehokkuuteen ja jätteen käsittelyyn vuosikertomuksestamme