Water use

Vedenkulutus ja jätevesi

HKScan mittaa ja optimoi tuotantolaitoksissa käytettävän veden kulutusta elintarviketurvallisuutta vaarantamatta.

Vedellä on tärkeä rooli elintarviketuotantolaitosten tilojen ja laitteiden siivouksessa sekä tuotantohygienian ylläpidossa. Vain pieni osa kokonaisvedenkulutuksesta käytetään tuotteiden valmistamiseen. HKScan optimoi tuotantolaitoksissa käytettävän veden kulutusta huolehtien silti elintarviketurvallisuudesta.

Elintarviketeollisuuden prosessien jätevesi sisältää orgaanisia aineita ja pesuainejäämiä. Jäteveden käsittely tapahtuu kunnallisella jätevedenpuhdistamolla, yhtiön omalla jätevedenpuhdistamolla tai kuntien ja omien puhdistamoiden yhteistyöllä.

Tuotantolaitoskohtaisissa ympäristöluvissa määritellään päästöille raja-arvot, jotka huomioiden varmistetaan toiminnan ympäristövaikutusten minimointi. HKScanin tavoitteena on varmistaa, että jäteveden puhdistustasot ovat ympäristölupien vaatimusten mukaiset tai raja-arvot alittavalla tasolla.

Lue lisää vedenkulutuksesta ja jäteveden käsittelystä vuosikertomuksestamme