Privatumas įmonėje „HKScan“

Įmonė „HKScan“ gerbia jūsų privatumą ir įsipareigoja saugoti jūsų asmens duomenis. Visoje savo veikloje laikomės geros asmens duomenų tvarkymo praktikos ir taikytinų teisės aktų.

Šioje interneto svetainėje pateikiame informaciją apie asmens duomenų tvarkymą įmonėje „HKScan“. Čia rasite informacijos apie įmonės „HKScan“ registrus, susijusius su klientais ir partneriais, taip pat žmogiškųjų išteklių valdymo ir administracines pareigas. Šioje interneto svetainės skiltyje galite prašyti, kad imtumėmės tam tikrų veiksmų, ir pasinaudoti kitomis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (toliau – BDAR) įtvirtintomis savo teisėmis. Kai prašote imtis kurių nors veiksmų, turime turėti galimybę patikimai patikrinti jūsų tapatybę.

DUK skiltyje pateikiami atsakymai į šia tema dažniausiai užduodamus klausimus.