Asmens duomenų prašymo forma

BDAR 15 straipsnis

Norėdami pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis galite pasinaudoti žemiau pateikta forma.
Prieš pradėdami nagrinėti jūsų prašymą, patikrinsime jūsų tapatybę.

Suomijoje, Švedijoje, Danijoje ir Estijoje duomenų subjektų tapatybė nustatoma elektroniniu būdu,
atskira tvarka. Informacija apie tai bus pateikta vėliau.


Kitose įmonės „HKScan“ veiklos šalyse duomenų subjektų tapatybė yra nustatoma pagal asmens
tapatybės dokumentą, kurį reikia pateikti už duomenų privatumą atsakingam įmonės „HKScan“ specialistui.

Paprastai prašymas išnagrinėjamas per vieną mėnesį.

 

Duomenų subjektas, prašantis pateikti informaciją:

Šalis, kurioje turėjau ryšių su įmone „HKScan“
Asmens duomenys man gali būti pateikti

Pateikdamas šį prašymą suprantu, kad mano asmens duomenys yra tvarkomi siekiant įgyvendinti duomenų subjekto teises (Privatumo pranešimas naršymui interneto svetainėje).

Jeigu norite pasinaudoti kitomis duomenų subjekto teisėmis arba turite klausimų dėl duomenų apsaugos, rašykite mums el. paštu privacy@hkscan.com.