Darbuotojai ir kandidatai į darbo vietą

„HKScan Group“ yra svarbus darbuotojų ir kandidatų į darbo vietą pasitikėjimas, tad esame įsipareigoję saugoti jų privatumą.

Apie savo darbuotojus ir subrangovus renkame ir tvarkome šiuos duomenis:

  • informaciją, kurią gauname per darbuotojo atrankos procesą;
  • informaciją, kurią darbuotojas arba subrangovas mums pateikia arba parengia darbo santykių arba bendradarbiavimo laikotarpiu;
  • informaciją, kurią surenkame arba parengiame darbo santykių arba bendradarbiavimo laikotarpiu;
  • informaciją, kurią surenkame arba parengiame remdamiesi kita informacija;
  • trečiųjų šalių mums pateiktą informaciją.

Apie kandidatus į darbuotojus renkame ir tvarkome šiuos duomenis:

  • informaciją, kurią gauname per darbuotojo atrankos procesą.

Jeigu kada nors dirbote arba pretendavote į darbo vietą įmonėje „HKScan“, čia galite užsisakyti ataskaitą apie tai, kokie jūsų, kaip darbuotojo arba kandidato į darbo vietą, duomenys yra saugomi įvairiuose asmenų registruose. Jeigu kada nors dirbote arba pretendavote į darbo vietą kurioje nors įmonėje, susijusioje su įmone „HKScan“, kreipkitės į tą įmonę tiesiogiai.

Asmens duomenų prašymo forma

Pranešimas apie darbuotojų privatumą

Pranešimas apie kandidatų į darbo vietą privatumą