Pranešimas apie kandidatų į darbo vietą privatumą

Skaitykite daugiau žemiau.

Įmonė „HKScan Oyj“ ir (arba) dukterinis subjektas, priklausantis ar kontroliuojamas „HKScan Oyj“, į kurį jūs kreipiatės dėl darbo (toliau – „HKScan“ arba „mes“ atitinkamu linksniu), yra duomenų valdytoja, susijusi su jūsų, kaip dėl darbo besikreipiančio asmens, asmens duomenų tvarkymu. Konkretus duomenų valdytojas visada yra HKScan bendrovė, kurioje pageidaujate dirbti (t. y. HKScan bendrovė, ieškanti naujų darbuotojų).

Šiame puslapyje mes aprašome, kaip renkame, tvarkome, saugome ir dalijamės jūsų asmens duomenimis ir kokios yra jūsų teisės. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama asmens tapatybei nustatyti.

Mums svarbu, kad jaustumėtės saugiai mums tvarkant jūsų asmens duomenis. Imamės priemonių siekdami užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti ir jų tvarkymas atitiktų taikytinus duomenų apsaugos teisės aktus bei mūsų vidaus politikas ir procedūras.

Mes dažniausiai renkame jūsų asmens duomenis tiesiogiai iš jūsų įdarbinimo proceso metu, pvz., kai užpildote ir atsiunčiate mums savo prašymą per mūsų interneto svetainę arba iš to, ką mums pasakote darbo pokalbio metu, arba kai susisiekiate su mumis telefonu, el. paštu ar kitu būdu. Be to, jūsų asmens duomenys gali būti renkami šiais būdais:

Asmens duomenys, kuriuos renkame ar generuojame automatiškai, pvz. kai jūs naudojatės mūsų interneto svetaine, mes automatiškai renkame jūsų asmens duomenis (pvz., internetines identifikavimo priemones) ir duomenis apie jūsų apsilankymą mūsų svetainėje (daugiau apie jūsų asmens duomenų tvarkymą mūsų interneto svetainėse skaitykite čia).

Asmens duomenys, kuriuos renkame iš kitų šaltinių, pvz., asmens duomenys, kuriuos gauname iš asmenybės ir gabumų vertinimo paslaugų teikėjo, asmens duomenys, kuriuos gauname iš įdarbinimo paslaugų teikėjo, taip pat asmens duomenys, kuriuos renkame iš jūsų buvusio darbdavio ar švietimo įstaigos, atsižvelgdami į rekomendacijas.

Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

Valdyti priėmimo į darbą procesą

Kai siunčiate mums prašymą dėl darbo per mūsų interneto svetainę ar el. laišką, mes tvarkome jūsų asmens duomenis norėdami gauti, saugoti ir tvarkyti jūsų prašymą dėl darbo, taip pat tam, kad galėtume apsvarstyti jūsų kandidatūrą įdarbinimo procese. Galite kreiptis dėl darbo konkrečiose pareigose arba atsiųsti atvirą prašymą dėl darbo.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Tapatybės ir kontaktiniai duomenys
 • Duomenys apie pareigas
 • Užimtumo ir išsilavinimo duomenys
 • Licencijos ir pažymėjimai
 • Įgūdžių duomenys
 • Nuotraukos arba vaizdo įrašai
 • Kita pateikta informacija

Teisėtas interesas. Duomenų tvarkymas yra būtinas, kad būtų galima valdyti įdarbinimo procesą ir kad galėtume apsvarstyti jūsų kandidatūrą įdarbinimo procese. Kreipdamiesi dėl darbo pas mus galite pagrįstai tikėtis, kad nurodytus asmens duomenis tvarkysime minėtais tikslais, kadangi šie duomenys yra įprastai tvarkomi įdarbinimo procesuose. 

Saugojimo laikotarpis: Jūsų asmens duomenys yra saugomi įdarbinimo proceso metu. Pasibaigus įdarbinimo procesui, jūsų asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 3 metus, kad būtų apsaugoti mūsų teisėti interesai – pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus. Jei atsiųsite mums atvirą prašymą dėl darbo, tačiau jo neatnaujinsite, jūsų asmens duomenis saugosime aukščiau nurodytam teisėtam interesui ne ilgiau kaip 3 metus nuo prašymo gavimo dienos.

 

Nustatyti gebėjimą atlikti atitinkamą darbą (asmenybės ir gabumų vertinimas)

Jūsų asmens duomenis, susijusius su asmenybės ir gabumų vertinimu, galime tvarkyti, kai iš asmenybės ir gabumų vertinimo paslaugų teikėjo gauname tokių įvertinimų išvadas, kad galėtume įvertinti ir nustatyti jūsų gebėjimą atlikti atitinkamą darbą ir (arba) įvertinti jūsų mokymo ar kitokio profesinio tobulėjimo poreikį.  

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Tapatybės ir kontaktiniai duomenys
 • Duomenys apie pareigas
 • Asmenybės ir gabumų testo išvados

Sutikimas. Tvarkymas yra būtinas, kad būtų galima įvertinti ir nustatyti jūsų gebėjimą atlikti atitinkamą darbą ir (arba) įvertinti jūsų mokymo ar kitokio profesinio tobulėjimo poreikį.

Saugojimo laikotarpis: Jūsų asmens duomenys yra saugomi įdarbinimo proceso metu. Pasibaigus įdarbinimo procesui, jūsų asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 3 metus, kad būtų apsaugoti mūsų teisėti interesai – pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

 

Kandidato į darbo vietą vertinimas siekiant atrankoje priimti sprendimą

Mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis vertindami jūsų įgūdžius, kompetencijas ir interesus, taip pat remdamiesi rekomendacijomis ir darbo pokalbiais, kad galėtume priimti sprendimą dėl tinkamiausio kandidato į atitinkamas pareigas.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Tapatybės ir kontaktiniai duomenys
 • Duomenys apie pareigas
 • Užimtumo ir išsilavinimo duomenys
 • Licencijos ir pažymėjimai
 • Įgūdžių duomenys
 • Informacija, pateikta darbo pokalbyje

Teisėtas interesas. Tvarkymas yra būtinas, kad būtų priimtas sprendimas dėl tinkamiausio kandidato.

Saugojimo laikotarpis: Jūsų asmens duomenys yra saugomi įdarbinimo proceso metu. Pasibaigus įdarbinimo procesui, jūsų asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 3 metus, kad būtų apsaugoti mūsų teisėti interesai – pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

 

Sveikatos ar darbinio ir funkcinio pajėgumo įvertinimas (medicininės apžiūros)

Jei buvote priimti eiti atitinkamas pareigas, mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, susijusius su medicinine apžiūra. Mes atliekame medicininius patikrinimus bendradarbiaudami su profesinės sveikatos priežiūros paslaugų teikėju Suomijos profesinės sveikatos priežiūros įstatyme (1383/2001) nustatyta tvarka. Medicininės apžiūros tikslas yra ištirti, ar darbas kelia riziką susirgti, ir (arba) ištirti jūsų darbingumą ar funkcinį pajėgumą siekiant patenkinti su šiomis pareigomis susijusius sveikatos reikalavimus. Mes taip pat galime atlikti salmonelių tyrimą, jei jūsų pareigose reikia dirbti su jautienos, kiaulienos ar naminių paukščių mėsos gamyba, perdirbimu ar paskirstymu, kad būtų galima nustatyti jūsų darbingumą, taip pat užtikrinti maisto produktų higieną ir aukštą sanitarinę mūsų produktų kokybę.  

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Tapatybės ir kontaktiniai duomenys
 • Medicininės apžiūros pažyma
 • Salmonelių tyrimo pažyma

Teisėtas interesas. Tvarkymas yra būtinas norint ištirti, ar darbas kelia jums susirgimo riziką, ir (arba) ištirti jūsų darbingumą ar funkcinį pajėgumą, atsižvelgiant į su atitinkamomis pareigomis susijusius sveikatos reikalavimus.

Saugojimo laikotarpis: Jei būsite įdarbinti pas mus, jūsų asmens duomenys bus saugomi pagal mūsų darbuotojų privatumo politiką (daugiau informacijos apie duomenų, susijusių su darbo santykiais, saugojimo laikotarpius galite gauti iš savo darbdavio). Jei dėl medicininės apžiūros rezultatų mes negalėsime jūsų pasamdyti, mes saugosime jūsų asmens duomenis ne ilgiau kaip 3 metus po to, kai priimsime sprendimą jūsų nesamdyti, kad apsaugotume teisėtus mūsų interesus – valdyti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

 

Nustatyti narkotinių medžiagų vartojimą dėl susijusio darbo reikalavimų arba „HKScan“ interesų apsaugos

Jei buvote priimti eiti pareigas, mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, kad nustatytume, ar vartojate narkotines medžiagas ne medicinos tikslais. Mes galime atlikti narkotikų testą, jei jums reikia dirbti tokiose pareigose, kurios reikalauja tikslumo, patikimumo, nepriklausomo sprendimo ar greitos reakcijos. Be to, mes galime atlikti narkotikų testą, jei jums atliekant darbą būnant apsvaigus nuo narkotikų ar būnant priklausomiems nuo narkotikų, gali kilti pavojus darbuotojų saugai ar dirbant gaunamos informacijos apsaugai, panaudojamumui, vientisumui ir kokybei, arba gali kilti pavojus komercinių paslapčių ar mūsų finansinių interesų saugumui. Mes atliekame narkotikų tyrimus bendradarbiaudami su profesinės sveikatos priežiūros paslaugų teikėju Suomijos profesinės sveikatos priežiūros įstatyme (1383/2001) nustatyta tvarka.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Tapatybės ir kontaktiniai duomenys
 • Narkotikų tyrimo pažyma

Sutikimas. Tvarkymas yra būtinas norint nustatyti, ar narkotines medžiagas vartojote ne medicinos, o kitais tikslais, susijusiais su darbu, taip pat – siekiant užtikrinti mūsų interesus.

Saugojimo laikotarpis: Jei būsite įdarbinti pas mus, jūsų asmens duomenys bus saugomi pagal mūsų darbuotojų privatumo politiką (daugiau informacijos apie duomenų, susijusių su darbo santykiais, saugojimo laikotarpius galite gauti iš savo darbdavio). Jei dėl narkotikų testo rezultatų susidarys situacija, kad mes negalime jūsų pasamdyti, saugosime jūsų asmens duomenis ne ilgiau kaip 3 metus, po to, kai priimsime sprendimą jūsų nesamdyti, kad apsaugotume teisėtus mūsų interesus pareikšti, valdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

 

Pranešimų apie darbo vietas teikimas

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, jei išreiškiate norą gauti pranešimus apie karjeros galimybes pas mus, pateikdami savo kontaktinę informaciją įdarbinimo mugėse ar renginiuose, organizuojamuose bendradarbiaujant su aukštojo mokslo institucijomis, arba kai užsiprenumeruojate pranešimus apie laisvas darbo vietas mūsų interneto svetainėje.  

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Tapatybės ir kontaktiniai duomenys
 • Duomenys apie pareigas

Sutikimas. Tvarkymas yra būtinas norint atsiųsti jums pranešimus apie karjeros galimybes „HKScan“.

Saugojimo laikotarpis: Jūsų asmens duomenys bus saugomi tol, kol jūsų prenumerata bus aktyvi. Jūsų asmens duomenys bus ištrinti po to, kai atšauksite prenumeratą (sutikimą galite atšaukti naudodamiesi prenumeratos atšaukimo nuoroda arba susisiekę su mumis šiame pranešime nurodyta tvarka).  

Jei reikia, jūsų asmens duomenimis dalijamės su kitais. Gavėjas yra duomenų valdytojas, atsakingas už jūsų asmens duomenų tvarkymą, nebent nurodyta kitaip.

Jūsų asmens duomenimis dalijamės su:

Paslaugų teikėjais

Kad įgyvendintume jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenimis dalijamės su mūsų pasitelktais paslaugų teikėjais. Šie paslaugų teikėjai teikia IT paslaugas (tokias kaip duomenų saugojimo ir valdymo paslaugos), asmenybės ir gabumų įvertinimo paslaugas bei įdarbinimo paslaugas (tokias kaip įdarbinimo proceso valdymas, įgūdžių ir kompetencijos vertinimas). Paslaugų teikėjai jūsų asmens duomenis gali tvarkyti tik šiais tikslais ir tik laikydamiesi mūsų nurodymų (negali tvarkyti savo tikslais). Esame duomenų valdytojas, atsakingas už asmens duomenų tvarkymą, kurį mūsų vardu atlieka paslaugų teikėjai.

Kiti gavėjai

Tam tikrais atvejais jūsų asmens duomenimis, jei reikia, dalijamės su kitais gavėjais, kad įgyvendintume konkrečius tikslus (pvz., atlikti medicininę apžiūrą ar vykdyti teisines prievoles bei valdyti ir ginti teisinius reikalavimus). Šie gavėjai, tvarkydami asmens duomenis, yra duomenų valdytojai.

Gavėjas

Paskirtis

Teisinis perdavimo pagrindas

„HKScan Group“ įmonės

Galime dalintis reikiamais asmens duomenimis su „HKScan Oyj“ grupės įmonėmis Suomijoje, pvz., kai prašome pagalbos vykdant įdarbinimo procesą arba kai manome, kad esate tinkamas darbuotojas kitai „HKScan“ grupės įmonei Suomijoje.

Teisėtas interesas. Tvarkymas yra būtinas norint įgyvendinti mūsų teisėtus interesus, susijusius su įdarbinimo proceso valdymu ar tinkamo darbuotojo paieška.

Profesinės sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų

Galime dalintis reikalingais asmens duomenimis su profesinės sveikatos priežiūros paslaugų teikėju, kuris tvarko jūsų asmens duomenis medicininės apžiūros ir (arba) narkotikų tyrimo tikslais.

Teisėtas interesas. Tvarkymas yra būtinas norint ištirti, ar darbas kelia jums susirgimo riziką, ir (arba) ištirti jūsų darbingumą ar funkcinį pajėgumą, atsižvelgiant į su šiomis pareigomis susijusius sveikatos reikalavimus.

Sutikimas. Tvarkymas yra būtinas norint nustatyti, ar narkotines medžiagas vartojote ne medicinos, o kitais tikslais, susijusiais su darbu, ar siekiant užtikrinti mūsų interesus.

Teismai, sandorio šalys ir pan.

Siekdami valdyti ir ginti teisėtus reikalavimus, asmens duomenimis dalijamės su kitomis šalimis.

Teisėtas interesas. Duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant įgyvendinti mūsų teisėtą interesą – valdyti ir ginti teisėtus reikalavimus.

Teisėsaugos institucijos, pvz., policija

Asmens duomenimis dalijamės su teisėsaugos institucijomis, pvz., policija, jei pagal teisės aktus esame įpareigoti atskleisti informaciją.

Teisinė prievolė. Duomenų tvarkymas yra būtinas norint įvykdyti teisines prievoles.

Visada stengiamės saugoti ir tvarkyti asmens duomenis ES ir (arba) EEE teritorijoje. Tačiau kai kurie mūsų paslaugų teikėjai yra įsikūrę už ES ir (arba) EEE ribų. Tokiu atveju asmens duomenys bus tvarkomi už ES ir (arba) EEE ribų. Siekdami užtikrinti asmens duomenų apsaugą, įsitikiname, kad jūsų asmens duomenis už ES ir (arba) EEE ribų tvarkantys paslaugų teikėjai būtų įdiegę reikiamas apsaugos priemonės, pvz., tuo tikslu sudarydami duomenų perdavimo sutartis. Jei turite klausimų dėl to, į kokias šalis perduodami jūsų asmens duomenys, kokias apsaugos priemones taikome jūsų asmens duomenims apsaugoti, arba norite paprašyti tokių apsaugos priemonių ar informacijos kopijos (kai tokia kopija yra galima), susisiekite su mumis el. paštu privacy@hkscan.com.

Pagal duomenų apsaugos teisės aktus turite tam tikras teises, susijusias su jūsų asmens duomenų tvarkymu. Jūsų asmens duomenis tvarkome tiek, kiek tai būtina jūsų teisėms įgyvendinti. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, pateikite prašymą mūsų interneto svetainės duomenų privatumui skirtoje skiltyje arba el. paštu privacy@hkscan.com.

Jūs turite teisę:

Susipažinti su savo asmens duomenimis

Turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome. Galite prašyti savo asmens duomenų kopijos mūsų interneto svetainės duomenų privatumui skirtoje skiltyje, kurią rasite čia. Ją jums pateiksime, nebent turėsime teisėtų priežasčių nesidalinti šiais duomenimis arba duomenų pasidalijimas turės neigiamos įtakos kitų asmenų teisėms bei laisvėms.

Atnaujinti savo asmens duomenis

Be to, turite teisę prašyti, kad neteisingi arba neišsamūs asmens duomenys būtų ištaisyti arba papildyti.

Atšaukti sutikimą

Tiek, kiek vadovaujamės jūsų sutikimu tvarkyti asmens duomenis, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą.

Prieštarauti asmens duomenų tvarkymui

Turite teisę prieštarauti savo asmens duomenų tvarkymui remiantis teisėtu interesu dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija. Tokiu atveju nustosime naudoti jūsų asmens duomenis, kai tvarkymas pagrįstas teisėtu interesu, nebent galėsime įrodyti, kad interesas yra viršesnis už privatumo interesą arba jūsų asmens duomenų naudojimas būtinas siekiant valdyti arba ginti teisinius reikalavimus.

Ištrinti savo asmens duomenis

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti. Tačiau negalime ištrinti jūsų asmens duomenų, jei, pavyzdžiui, privalome juos saugoti.

Apriboti savo asmens duomenų naudojimą

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas. Jei jūsų asmens duomenų tvarkymas apribotas, neskaitant duomenų saugojimo, jūsų asmens duomenis galime tvarkyti tik gavę jūsų sutikimą arba norėdami pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ar apginti kitų asmenų teises.

Perkelti savo asmens duomenis (duomenų perkeliamumas)

Taip pat jūs turite teisę reikalauti asmens duomenų, kuriuos mes saugome apie jus, kopijos susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio nuskaitomu formatu (duomenų perkeliamumas). Teisė į duomenų perkeliamumą, palyginti su teise gauti prieigą, apima tik tuos asmens duomenis, kuriuos jūs patys pateikėte ir kuriuos mes tvarkome remdamiesi tam tikrais teisiniais pagrindais, pvz., jūsų sutikimu.

Šią informaciją kartais galime atnaujinti, pvz., jei tvarkytume asmens duomenis naujais tikslais, rinktume papildomas asmens duomenų kategorijas arba dalintumėmės asmens duomenimis su kitais gavėjais. Tokiu atveju atitinkamai jus informuosime. Naujausia informacijos versija visada skelbiama šiame puslapyje.

Jei turite klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami susisiekite su mumis. Kontaktiniai duomenys pateikti žemiau. Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu, turite teisę pateikti skundą atitinkamai priežiūros institucijai, priklausančiai jūsų šalies jurisdikcijai.

 

„HKScan Oyj“

0111425-3

Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku

privacy@hkscan.com

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kurias asmens duomenų kategorijas mes tvarkome, žiūrėkite toliau pateiktą lentelę.

Kategorija

Asmens duomenų pavyzdžiai

Tapatybės ir kontaktiniai duomenys

 • Vardas ir pavardė
 • Gimimo data
 • Adresas
 • Telefono numeris
 • El. pašto adresas

Duomenys apie pareigas

 • Pareigoms tenkančios užduotys
 • Skyriaus ir biuro vieta
 • Darbo laiko modelis
 • Darbo santykių tipas
 • Pradžios data

Užimtumo ir išsilavinimo duomenys

 • Dabartinių ir buvusių darbdavių pavadinimai
 • Darbo santykių trukmė
 • Informacija apie pagrindinį ir universitetinį išsilavinimą
 • Rekomendacijos

Licencijos ir pažymėjimai

 • Informacija apie vairuotojo pažymėjimą
 • Higienos pasas
 • Kursų pažymėjimai ir diplomai

Įgūdžių duomenys

 • Kalbiniai įgūdžiai:
 • IT įgūdžiai

Interviu duomenys

 • Interviu pateikta informacija

Nuotraukos arba vaizdo įrašai

 • Prie darbo paraiškos pridėtos nuotraukos ir (arba) vaizdo įrašai

Kita pateikta informacija

 • Jūsų pateikta papildoma informacija, tokia kaip „LinkedIn“ profilis

Asmenybės ir gabumų testas

 • Asmenybės profilis
 • Darbuotojo profilis
 • Motyvacijos profilis

Medicininės apžiūros pažyma

 • Medicininės apžiūros atlikimas
 • Tinkamumas eiti atitinkamas pareigas (tinkamas, netinkamas, tinkamas su apribojimais)

Salmonelių tyrimo pažyma

 • Salmonelių tyrimo atlikimas
 • Salmonelių tyrimo rezultatas (teigiamas, neigiamas)

Narkotikų tyrimo pažyma

 • Narkotikų tyrimo atlikimas
 • Narkotikų tyrimo rezultatas (narkotinės medžiagos nenaudojamos, narkotinės medžiagos naudojamos ne medicinos tikslams)