Pranešimas apie gamintojo privatumą

Skaitykite daugiau žemiau.

Įmonė „HKScan Oyj“, 0111425-3, ir (arba) bet kuri su ja susijusi įmonė, priklausanti arba jos kontroliuojama Suomijoje (toliau „HKScan“ arba „mes“ atitinkamu linksniu) yra duomenų valdytojas, tvarkantis jūsų, kaip gamintojų, asmens duomenis (šiame pranešime žodžiais “gamintojas“ arba „jūs“ vadinami juridinio asmens statusą turintys gamintojai ir gamintojai, veikiantys individualiai).

Šioje interneto svetainės skiltyje paaiškiname, kaip renkame, tvarkome ir dalinamės saugomais asmens duomenimis. Asmens duomenys – tai visa informacija, pagal kurią gali būti nustatyta asmens tapatybė. Informacija, susijusi su individualiai veikiančiu gamintoju, kuriam dirba vienas arba keli asmenys, laikoma asmens duomenimis. Informacija apie juridinį asmenį nėra laikoma asmens duomenimis, tačiau informacija apie tokio subjekto atstovą yra laikoma asmens duomenimis.

Mums svarbu, kad pasitikėtumėte, jog jūsų asmens duomenis tvarkome saugiai. Mes taikome priemones, kad būtų užtikrinama jūsų duomenų apsauga ir kad jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų taikytinus duomenų apsaugos teisės aktus ir mūsų vidaus politikas bei procedūras. Norėdami gauti detalesnės informacijos apie asmens duomenų saugojimo laikotarpius, žiūrėkite šio pranešimo apie privatumą versiją vietos kalba.

Jūsų asmens duomenis renkame tokiais būdais:

Kai kuriuos asmens duomenis mums suteikiate jūs, pvz., užpildydami mūsų interneto svetainėje esančias formas arba kitas formas, kurias galime paprašyti užpildyti, arba bendraudami su mumis telefonu, el. paštu ar kitais būdais.

Kai kuriuos asmens duomenis renkame arba generuojame automatiškai, pvz., kai jūs lankotės mūsų interneto svetainėje ir prisijungiate prie ūkininkų bendruomenės, mes automatiškai surenkame jūsų asmens duomenis ir duomenis apie jūsų apsilankymą, įskaitant prisijungimo informaciją ir interneto protokolo (IP) adresą, kuriuo naudodamiesi savo įrenginiu jungiatės prie interneto (apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis savo interneto svetainėje galite paskaityti čia).

Kai kuriuos asmens duomenis surenkame iš kitų šaltinių, pvz., kai renkame jūsų asmens duomenis iš savo partnerių (pavyzdžiui, „LSO Osuuskunta“ ir gyvulių sveikatos ir gerovės asociacijos ETT), valstybės institucijų (pavyzdžiui, Suomijos maisto institucijos), bankų arba iš kredito reitingo paslaugas teikiančių įmonių, kai atliekame asmenų patikrinimus.  

Jūsų asmens duomenis tvarkome žemiau nurodytais tikslais:

Santykių su gamintojais valdymas

Jūsų asmens duomenis tvarkome, kad galėtume valdyti santykius su gamintojais, pvz., kai registruojame jūsų kontaktinę informaciją savo gamintojų duomenų bazėje, tvarkome sąskaitas, archyvuojame gamintojų sutartis ir galimas finansines sutartis, atliekame asmenų patikrinimus (gamintojų patikimumui patikrinti, kad būtų įvykdytos teisinės prievolės, prieš sudarant finansinę sutartį, kaip reikalaujama) ir tvarkome prekių ir paslaugų užsakymus bei jų vykdymą.    

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Tapatybės duomenys
 • Kontaktiniai duomenys
 • Organizaciniai duomenys
 • Finansinė informacija
 • Asmens patikrinimo duomenys
 • „LSO Osuuskunta“ narystės duomenys
 • Pirkimo / pardavimo duomenys

Teisėtas interesas (juridiniai asmenys). Duomenų tvarkymas būtinas dėl mūsų teisėto intereso – kad galėtume administruoti santykius su gamintojais.

Sutarties vykdymas (gamintojai, veikiantys individualia). Mums reikia tvarkyti jūsų asmens duomenis, kad galėtume vykdyti su jumis sudarytą gamintojo sutartį.

Saugojimo laikotarpis. Jūsų asmens duomenys saugomi santykių su gamintoju laikotarpiu ir tiek, kiek reikia dėl mūsų teisėto intereso – kad galėtume valdyti ir įvykdyti visus teisinius reikalavimus. Kita vertus, asmens patikrinimo duomenys yra saugomi tik tiek laiko, kiek reikia gamintojo patikimumui patikrinti, kad būtų įvykdytos teisinės prievolės prieš sudarant finansinę sutartį.

 

Renginių ir kitos gamintojų veiklos organizavimas

Jūsų asmens duomenis tvarkome, jeigu dalyvaujate mūsų organizuojamame renginyje. Šiuo atveju jūsų asmens duomenis tvarkome, kad galėtume suorganizuoti renginius, pvz., kai gauname jūsų prašymą dalyvauti ir jį užregistruojame, taip pat kai bendraujame su jumis su renginiu susijusiais klausimais.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Dalyvių duomenys
 • Tapatybės duomenys
 • Kontaktiniai duomenys
 • Pageidavimai dėl maisto
 • Organizaciniai duomenys

Teisėtas interesas. Duomenų tvarkymas būtinas dėl mūsų teisėto intereso – kad galėtume organizuoti renginius.

Duomenų subjektas davė aiškų sutikimą, kad duomenys būtų tvarkomi (BDAR 9 straipsnio 2 dalies a punktas). Kai kurių kategorijų asmens duomenis, pavyzdžiui, sveikatos duomenis, galime tvarkyti tik tada, jei tuos duomenis mums pateikiate patys, savo noru, taigi tik gavę jūsų aiškų sutikimą.

Saugojimo laikotarpis. Šiuo tikslu surinkti jūsų asmens duomenys bus saugomi iki renginio, per renginį ir tiek, kiek reikia dėl mūsų teisėto intereso – kad galėtume įvertinti renginį, imtis veiksmų, atsižvelgiant į dalyvavimą renginyje, ir suplanuoti tolesnius renginius.

 

Konsultacinių paslaugų teikimas gamintojams dėl gamybos plėtros

Kai vykdydami bendradarbiavimą jums teikiame konsultacines paslaugas, pvz., verslo įžvalgas ir verslo planavimo ataskaitas apie gyvulių auginimą, šėrimo planavimą ir gyvulių sveikatos priežiūrą, tvarkome jūsų asmens duomenis, kad gamintojams galėtume teikti konsultacines paslaugas, teikiančias naudą jums ir mums.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Tapatybės duomenys
 • Kontaktiniai duomenys
 • Organizaciniai duomenys
 • Pirkimo / pardavimo duomenys

Teisėtas interesas (juridiniai asmenys). Duomenų tvarkymas mums yra būtinas dėl mūsų teisėto intereso – kad galėtume teikti konsultacines paslaugas, teikiančias naudą jums ir mums.

Sutarties vykdymas (gamintojai, veikiantys individualia). Mums reikia tvarkyti jūsų asmens duomenis, kad galėtume vykdyti su jumis sudarytą gamintojo sutartį.

Saugojimo laikotarpis. Jūsų asmens duomenys saugomi, kol tęsiasi santykiai su gamintoju. Ataskaitos, kuriose nėra asmens ar statistinių duomenų, saugomos neribotai.

 

Vidinio bendravimo su gamintojais verslo tikslais palengvinimas

Tvarkome jūsų duomenis, kad būtų lengviau bendrauti su gamintojais, pvz., valdant gamintojų kontaktinius duomenis, taip pat tikrinant, ar yra sudaryta gamintojo sutartis prieš suteikiant prieigą prie mūsų valdomos gamintojų socialinio tinklo grupės. Norime išsaugoti tokią socialinio tinklo grupę, kad panorėję galėtumėte bendrauti ir keistis informacija su kitais gamintojais.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Tapatybės duomenys
 • Kontaktiniai duomenys
 • Jūsų žinutė
 • Socialinio tinklo paskyra

Teisėtas interesas. Duomenų tvarkymas būtinas dėl mūsų teisėto intereso – kad galėtume tvarkyti gamintojų kontaktinę informaciją ir palengvinti keitimąsi informacija tarp gamintojų.

Saugojimo laikotarpis. Jūsų asmens duomenys saugomi, kol tęsiasi santykiai su gamintoju.

 

Bendravimas su gamintojais rinkodaros tikslais

Jeigu užsiprenumeruojate naujienlaiškius arba panašią automatiškai siunčiamą informaciją, tvarkome jūsų duomenis, kad galėtume atsiųsti užsiprenumeruotus leidinius arba informaciją, taip pat kad galėtume reklamuoti savo prekių ženklus ir verslą.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis 

 • Tapatybės duomenys
 • Kontaktiniai duomenys

Sutikimas. Duomenų tvarkymas yra būtinas, kad galėtume jums atsiųsti užsiprenumeruotus leidinius arba informaciją, taip pat, kad galėtume reklamuoti savo prekių ženklus ir produktus.

Saugojimo laikotarpis. Jūsų asmens duomenys bus saugomi, kol galios jūsų prenumerata. Jums prenumeratos atsisakius, asmens duomenys bus ištrinti (savo sutikimą galite atšaukti paspaudę ant sutikimo atsisakymo nuorodos arba susisiekę su mumis šiame pranešime apie privatumą nurodyta tvarka).  

 

Išorinės rinkodaros pranešimai siekiant plėtoti „HKScan“ prekių ženklus

Vykdydami bendradarbiavimą su gamintojais, galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, rinkdami jūsų vardą ir pavardę, kontaktinę informaciją, nuotraukas ar vaizdo įrašus ir organizacinę informaciją, kad surinktus asmens duomenis galėtume paskelbti mūsų interneto svetainėse, kituose skaitmeniniuose kanaluose ar spausdintose žiniasklaidos priemonėse. Šiais atvejais jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant plėtoti mūsų prekių ženklus, vykdant išorinės rinkodaros komunikaciją.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Tapatybės duomenys
 • Nuotraukos arba vaizdo įrašai
 • Organizaciniai duomenys

Sutikimas. Duomenų tvarkymas yra būtinas, kad būtų plėtojami mūsų prekių ženklai, vykdant išorinės rinkodaros komunikaciją.

Saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys, kurie buvo paskelbti skaitmeniniais kanalais paprastai saugojami neribotai. Jūsų asmens duomenis, kuriuos valdome mes, saugojame tiek laiko, kiek teikiame rinkodaros turinį, apie kurį kalbame, ir tiek, kiek reikia dėl mūsų teisėto intereso – kad galėtume administruoti teisinius reikalavimus.

 

Komunikacija su potencialiais gamintojais dėl verslo poreikių

Jei nesate mūsų sutartinis gamintojas, galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, kad išsaugotume jūsų kontaktinę informaciją (ir kitus būtinus asmens duomenis), reikalingus bendrauti su jumis telefonu ar el. paštu, kad galėtume įsigyti jūsų paslaugas ir patenkinti žaliavų poreikį arba padidinti apimtis.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Tapatybės duomenys
 • Kontaktiniai duomenys
 • Organizaciniai duomenys

Teisėti interesai. Duomenų tvarkymas mums yra būtinas dėl mūsų teisėto intereso – kad įgytume naujų gamintojų verslo poreikiams tenkinti..

Saugojimo laikotarpis. Jūsų asmens duomenys saugomi tiek laiko, kiek manome, kad egzistuoja atitinkami jūsų ir mūsų santykiai. Jei prieštarausite mūsų bendravimui arba mums gavus informaciją, jog nustojote vykdyti veiklą, ištrinsime jūsų asmens duomenis.

 

IT sistemų ir paslaugų administravimas ir apsauga

Jūsų asmens duomenis tvarkome, kiek tai yra reikalinga, savo interneto svetainės, paslaugų ir su jomis susijusių IT sistemų administravimo ir apsaugos tikslais, pvz., kai jūs užsiregistruojate mūsų svetainės ūkininkų bendruomenės skiltyje, prisijungiate, kai bandome pašalinti gedimus, išsaugome atsarginę informaciją, keičiame sistemas ir sprendžiame jose kilusias problemas, taip pat kilus galimiems IT incidentams.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Tapatybės duomenys
 • Kontaktiniai duomenys
 • Organizaciniai duomenys
 • Internetinės identifikavimo priemonės
 • Prisijungimo duomenys

Teisėtas interesas. Duomenų tvarkymas mums yra būtinas dėl mūsų teisėto intereso – kad galėtume administruoti ir apsaugoti savo interneto svetainę, paslaugas ir su jomis susijusias IT sistemas.

Saugojimo laikotarpis. Tai, kiek laiko saugomi jūsų asmens duomenys, nurodyta pirmiau, prie kiekvieno tikslo, kuriam jūsų asmens duomenys yra tvarkomi. Asmens duomenys serverių įrašuose saugojami tiek, kiek jų reikia gedimų šalinimui ir incidentų sprendimui.

 

Teisinių prievolių vykdymas

Jūsų asmens duomenis tvarkome, kad galėtume įvykdyti teisines (pvz., apskaitos arba mokestines) prievoles.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Visų kategorijų asmens duomenys, kurie yra renkami ir reikalingi, kad galėtume įvykdyti visas teisines prievoles.

Teisinė prievolė. Duomenų tvarkymas yra būtinas, kad galėtume įvykdyti savo teisines prievoles.

Saugojimo laikotarpis. Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek, kiek tai yra reikalinga kiekvienai teisinei prievolei įvykdyti.

 

Teisinių reikalavimų pareiškimas, vykdymas ir gynimas

Jūsų asmens duomenis tvarkome, kiek tai yra reikalinga, kad galėtume administruoti ir apginti teisinius reikalavimus, pvz., jeigu kyla ginčas arba pradedamas teismo procesas.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Visų kategorijų asmens duomenys, kurie yra renkami ir reikalingi, kad galėtume pareikšti, įvykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Teisėtas interesas. Duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėto intereso – kad galėtume administruoti ir apginti teisinius reikalavimus.

Saugojimo laikotarpis. Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek, kiek tai yra reikalinga tam tikslui.

Prireikus, jūsų asmens duomenimis dalinamės su kitais subjektais. Jeigu nenurodome kitaip, gavėjas yra tvarkomų asmens duomenų valdytojas.

Gavėjai, su kurias dalinamės jūsų asmens duomenimis:

Paslaugų teikėjai

Siekdami tikslų, dėl kurių tvarkomi jūsų asmens duomenys, juos pateikiame mūsų pasitelktiems paslaugų teikėjams. Šie paslaugų teikėjai mums teikia IT (IT sistemų eksploatavimo, techninio palaikymo ir priežiūros), konsultavimo, sąskaitų išrašymo ir rinkodaros paslaugas. Paslaugų teikėjai jūsų duomenis gali tvarkyti tik tiems tikslams ir tik pagal mūsų nurodymus, bet ne savo tikslams. Mes esame asmens duomenų, kuriuos paslaugų teikėjai tvarko mūsų vardu, valdytojai.

Kiti gavėjai

Prireikus, kai kuriais atvejais dėl tam tikrų priežasčių pateikiame jūsų asmens duomenis kitiems gavėjams (pvz., kad galėtume įvykdyti teisines prievoles, administruoti ir apginti teisinius reikalavimus).

Gavėjas

Tikslas

Teisinis duomenų perdavimo pagrindas

„HKScan Group“ įmonės

Reikalingus asmens duomenis kartais pateikiame kitoms „HKScan Group“ įmonėms Suomijoje vidaus administravimo tikslais, pvz., administruodami santykius su gamintojais.

Teisėtas interesas. Duomenų tvarkymas mums yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų, susijusių su vidaus administravimo tikslais.

Valstybės institucijos, pvz., Suomijos maisto institucija

Mes pateikiame reikalingus asmens duomenis valstybės institucijoms, jeigu turime teisinę pareigą tokią informaciją atskleisti.

Teisinė prievolė. Duomenų tvarkymas yra būtinas, kad galėtume įvykdyti teisines prievoles.

LSO Osuuskunta

Jei esate mėsos gamintojų bendruomenės asociacijos „LSO Osuuskunta“ narys, galime pateikti būtinus asmens duomenis „LSO Osuuskunta“, kad palaikytume ir užtikrintume mėsos gamybos tęstinumą.

Teisėtas interesas. Duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų, susijusių su mėsos gamybos tęstinumo palaikymu ir užtikrinimu.

Gyvulių sveikatos ir gerovės asociacija (ETT ry)

Būtinus asmens duomenis galime pateikti Gyvulių sveikatos ir gerovės asociacijai ETT ry, kad galėtume valdyti gyvulių ligų rizikas ir prisidėti prie maisto produktų saugos.

Teisėtas interesas. Duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų – kad galėtume valdyti gyvulių ligų rizikas ir prisidėti prie maisto produktų saugos.

Draudimo įmonės

Jei siekiate mūsų pagalba gauti draudimą, kad apsaugotumėte savo verslo interesus, jūsų asmens duomenis pateiksime atitinkamai draudimo įmonei, norėdami užtikrinti, kad mūsų gamintojai būtų apdrausti.

Teisėtas interesas. Duomenų tvarkymas būtinas dėl mūsų teisėto intereso – kad galėtume užtikrinti, jog mūsų gamintojai būtų apdrausti.

Bankai

Jūsų asmens duomenis pateikiame bankams, kad galėtume valdyti santykius su gamintojais, pvz., susijusius su finansinės sutarties sudarymu arba sąskaitų išrašymu pagal mūsų sutartines prievoles.

Teisėtas interesas (juridiniai asmenys). Duomenų tvarkymas būtinas dėl mūsų teisėto intereso – kad galėtume valdyti santykius su gamintojais.

Sutarties vykdymas (gamintojai, veikiantys individualiai ). Mums reikia tvarkyti jūsų duomenis, kad galėtume vykdyti su jumis sudarytą finansinę sutartį ir (arba) gamintojo sutartį.

Išorės konsultantai

Reikalingą informaciją pateikiame išorės konsultantams, pvz., audito įmonėms, advokatų kontoroms, tokią informaciją privalome pateikti pagal teisės aktus arba tam, kad galėtume valdyti ir apginti teisinius reikalavimus.

Teisinė prievolė ir teisėtas interesas. Duomenų tvarkymas yra būtinas, kad galėtume įvykdyti teisines prievoles arba dėl mūsų teisėto intereso – kad galėtume valdyti ir apginti teisinius reikalavimus.

Teismai, sandorio šalys ir kt.

Jūsų asmens duomenis suteikiame kitoms šalims, kad galėtume valdyti ir apginti teisinius reikalavimus.

Teisėtas interesas. Duomenų tvarkymas mums yra būtinas dėl mūsų teisėto intereso – kad galėtume valdyti ir apginti teisinius reikalavimus.

Teisėsaugos institucijos, pvz., policija

Asmens duomenis suteikiame teisėsaugos institucijoms, pvz., policijai, jeigu tokią informaciją privalome atskleisti pagal teisės aktus.

Teisinė prievolė. Duomenų tvarkymas yra būtinas, kad galėtume įvykdyti teisines prievoles.

Potencialūs pirkėjai ir pardavėjai

Asmens duomenis suteikiame potencialiems pirkėjams ir pardavėjams įsigijimo arba susijungimo atvejais.

 

Teisėtas interesas. Duomenų tvarkymas mums yra būtinas dėl mūsų teisėto intereso – kad būtų galima įvykdyti įsigijimo arba susijungimo sandorius.

Visada stengiamės asmens duomenis tvarkyti ES ar EEE teritorijoje. Tačiau kai kurie mūsų paslaugų teikėjai gali būti įsisteigę ne ES ar EEE teritorijoje, tokiu atveju asmens duomenys bus tvarkomi už ES ar EEE teritorijos ribų. Siekdami užtikrinti asmens duomenų apsaugą, įsitikiname, kad jūsų asmens duomenis už ES ar EEE ribų tvarkantys paslaugų teikėjai būtų įdiegę reikiamas apsaugos priemones, pvz., tuo tikslu sudarome asmens duomenų perdavimo sutartis (į jas įtraukiamos standartinės ES Komisijos parengtos nuostatos dėl asmens duomenų apsaugos). Jeigu turite klausimų dėl to, į kokias šalis perduodami jūsų asmens duomenys, ir kokių apsaugos priemonių ėmėmės jūsų asmens duomenims apsaugoti, taip pat jeigu norite gauti apsaugos priemonių arba informacijos kopiją (kai tokia kopija yra), rašykite mums el. paštu privacy@hkscan.com.

Pagal duomenų apsaugos teisės aktus jūs turite tam tikrų su jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių teisių. Mes tvarkome jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai yra reikalinga įgyvendinti jūsų teises. Jeigu norite pasinaudoti savo teisėmis, pateikite prašymą mūsų interneto svetainės duomenų privatumui skirtoje skiltyje ar el. paštu privacy@hkscan.com.

Jūs turite teisę:

Peržiūrėti savo asmens duomenis

Turite teisę peržiūrėti, kokius jūsų asmens duomenis tvarkome. Galite prašyti pateikti jūsų asmens duomenų kopiją mūsų duomenų privatumui skirtoje interneto svetainėje čia. Duomenų kopiją jums pateiksime, nebent tų duomenų pateikti negalėsime dėl teisėtų priežasčių arba duomenų pateikimas padarytų neigiamą įtaką kitų asmenų teisėms ir laisvėms.

Atnaujinti savo asmens duomenis

Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti neteisingus ir papildyti neišsamius asmens duomenis.

Atšaukti sutikimą

Tais atvejais, kai mes asmens duomenis tvarkome su jūsų sutikimu, jūs turite teisę savo sutikimą bet kada atšaukti. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos asmens duomenų tvarkymo pagal sutikimą teisėtumui iki sutikimo atšaukimo.

Prieštarauti asmens duomenų tvarkymui

Jūs turite teisę dėl jūsų konkrečiu atveju svarbių priežasčių prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui, kuris grindžiamas teisėtais interesais. Tokiais atvejais, kai asmens duomenys tvarkomi dėl teisėto intereso, jūsų asmens duomenų nebetvarkysime, nebent galėsime įrodyti, kad tas interesas yra viršesnis už privatumo interesą arba kad jūsų asmens duomenis tvarkyti yra būtina, kad galėtume valdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Ištrinti savo asmens duomenis

Tam tikromis aplinkybėmis galite reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti. Tačiau jūsų asmens duomenų ištrinti negalėsime, jeigu, pavyzdžiui, privalome juos saugoti.

Apriboti savo asmens duomenų naudojimą

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jeigu jūsų asmens duomenų tvarkymas apribojamas, mes saugosime jūsų duomenis ir galėsime juos naudoti tik gavę jūsų sutikimą arba tik teisiniams reikalavimams pareikšti, įvykdyti arba apginti arba kitų subjektų teisėms ginti.

Perkelti savo asmens duomenis (duomenų perkeliamumas)

Taip pat turite teisę prašyti pateikti jūsų asmens duomenų, kuriuos apie jus turime, kopiją susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (duomenų perkeliamumas). Teisė į duomenų perkeliamumą, palyginti su teise peržiūrėti duomenis, apima tik tuos duomenis, kuriuos pateikėte patys ir kuriuos mes tvarkome vadovaudamiesi tam tikrais teisiniais pagrindais, pvz., jūsų sutikimu.

Kartais šią informaciją atnaujiname, pvz., kai tvarkome jūsų asmens duomenis naujiems tikslams, renkame papildomų kategorijų asmens duomenis arba teikiame asmens duomenis kitiems gavėjams. Tokiu atveju jus tinkamai informuosime. Šioje interneto svetainės skiltyje visada skelbiama naujausia informacija.

Jeigu turite klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami kreipkitės į mus. Kontaktiniai duomenys pateikti žemiau. Jeigu mūsų atsakymas jūsų netenkina, turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, priklausančiai jūsų šalies jurisdikcijai.

 

HKScan Oyj

Įmonės registracijos numeris: 0111425-3

Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku

El. paštas: privacy@hkscan.com

Žemiau pateiktoje lentelėje pateikta informacija apie tai, kokių kategorijų asmens duomenis tvarkome.

Kategorija

Asmens duomenų pavyzdžiai

Tapatybės duomenys

 • Vardas, pavardė
 • Naudotojo tapatybė
 • Asmens kodas
 • Parašas

Kontaktiniai duomenys

 • Adresas
 • El. pašto adresas
 • Telefono numeris

Organizaciniai duomenys

 • Komercinis pavadinimas
 • Atstovai
 • Geografinis paplitimas
 • Gamintojo numeris
 • Gamybos linija

Finansinė informacija

 • Banko sąskaita
 • Informacija apie susijusius finansinius interesus
 • Informacija apie nuosavybę
 • Su finansine sutartimi susijusi informacija
 • Kredito / finansinė suma
 • Informacija apie galiojančius draudimus
 • Draudimo apimtis

Asmens patikrinimo duomenys

 • Komercinis pavadinimas ir kiti tapatybės duomenys
 • Svarbias pareigas užimantys asmenys
 • Kredito reitingas / būklė

„LSO Osuuskunta“ narystės duomenys

 

Pirkimo / pardavimo duomenys

 • Pirkimo sumos
 • Pardavimo sumos

Dalyvių duomenys

 • Veikla
 • Data

Pageidavimai dėl maisto

 • Maisto alergijos

Jūsų žinutė

 

Socialinio tinklo paskyra

 • Socialinio tinklo profilis

Nuotraukos arba vaizdo įrašai

 • Nuotrauka
 • Vaizdo įrašas

Internetinės identifikavimo priemonės

 • IP adresas
 • Informacija apie įrenginį ir naršyklę

Prisijungimo duomenys

 • Laiko žyma
 • Žurnalo įrašas