Pranešimas apie verslo partnerių privatumą

Skaitykite daugiau žemiau.

Įmonė „HKScan Oyj“, 0111425-3, ir (arba) bet kuri su ja susijusi įmonė, priklausanti arba kontroliuojama „HKScan Oyj“, (toliau „HKScan“ arba „mes“ atitinkamu linksniu) yra duomenų valdytoja, tvarkanti jūsų, kaip mūsų verslo partnerio arba kaip mūsų verslo partnerio kontaktinio asmens, asmens duomenis (šiame pranešime žodžiais „verslo partneris“ arba „jūs“ vadinami juridinio asmens statusą turintys mūsų tiekėjai, paslaugų teikėjai ir klientai, taip pat kaip individualūs prekybininkai veikiantys tiekėjai ir paslaugų teikėjai ar pan.).

Šiame puslapyje mes aprašome, kaip renkame, tvarkome ir dalinamės gaunamais, surenkamais ir saugomais asmens duomenimis. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama asmens tapatybei nustatyti. Informacija, susijusi su individualiai veikiančiu prekybininku ir apimanti vieną ar daugiau fizinių asmenų, yra laikoma asmens duomenimis. Informacija apie juridinį asmenį nėra laikoma asmens duomenimis, tačiau informacija, susijusi su tokio subjekto atstovu arba kontaktiniu asmeniu, yra laikoma asmens duomenimis.

Mums svarbu, kad jaustumėtės saugiai mums tvarkant jūsų asmens duomenis. Imamės priemonių siekdami užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti ir jų tvarkymas atitiktų taikytinus duomenų apsaugos teisės aktus bei mūsų vidaus politikas ir procedūras. Norėdami gauti daugiau konkrečios informacijos apie asmens duomenų saugojimo laikotarpius, žiūrėkite šio pranešimo versiją jūsų vietos kalba.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie „HKScan“ subjektus, kurie gali tvarkyti asmens duomenis, laikydamiesi šiame pranešime nustatytų tikslų, kaip duomenų valdytojai, žiūrėkite žemiau pateiktą lentelę. Jūsų asmens duomenų valdytojas visų pirma yra „HKScan“ subjektas, su kuriuo jūsų organizacija yra sudariusi sutartį.

Duomenų valdytojas

„HKScan Oyj“

„HKScan Finland Oy“

„Paimion Teurastamo Oy“

„HKScan Sweden AB“

„HKScan Denmark A/S“

„AS HKScan Estonia“

„AS Rakvere Farmid“

„AS HKScan Latvia“

UAB HKScan Lietuva

HKScan Poland Sp. zo.o

 

Jūsų asmens duomenis galime rinkti šiais būdais:

Asmens duomenys, kuriuos mums suteikiate jūs, pvz., užpildydami mūsų interneto svetainėje esančias formas ar kitas formas, kurias galime paprašyti užpildyti, arba bendraudami su mumis telefonu, el. paštu ar kitais būdais.

Asmens duomenys, kuriuos renkame ar generuojame automatiškai, pvz., kai lankotės mūsų interneto svetainėje, mes automatiškai surenkame jūsų asmens duomenis ir duomenis apie jūsų apsilankymą, įskaitant interneto protokolo (IP) adresą, kuriuo naudodamiesi savo įrenginiu jungiatės prie interneto (daugiau apie jūsų asmens duomenų tvarkymą mūsų interneto svetainėse skaitykite čia), arba kai jūs lankotės mūsų patalpose, galime rinkti jūsų asmens duomenis per vaizdo stebėjimo įrenginius (daugiau apie jūsų asmens duomenų tvarkymą vykdant vaizdo stebėjimą skaitykite čia).

Asmens duomenys, kuriuos renkame iš kitų šaltinių, pvz., kai mes palaikome verslo ryšius, jūsų kolegos ar kiti verslo kontaktai gali pateikti mums jūsų asmens duomenis, tokius kaip jūsų kontaktinė informacija ar informacija apie jūsų rolę atitinkamuose santykiuose, arba jei renkame informaciją iš trečiųjų šalių duomenų teikėjų ar viešai prieinamų šaltinių pinigų plovimo prevencijos, asmenų patikrinimo ir panašiais tikslais.

Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

Verslo santykiams valdyti

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis verslo santykių valdymo tikslais, pvz., kai registruojame jūsų kontaktinę informaciją savo duomenų bazėje, archyvuojame sutartis, tvarkome sąskaitas, atliekame asmenų patikrinimus (siekdami apsaugoti savo verslą nuo sukčiavimo, pinigų plovimo, pasitikėjimo pažeidimo ir kitų finansinių ar verslo nusikaltimų) bei tvarkome užsakymus ir jų pristatymą.  

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Tapatybės duomenys
 • Kontaktiniai duomenys
 • Organizaciniai duomenys
 • Finansinė informacija
 • Asmens patikrinimo duomenys
 • Pirkimo / pardavimo duomenys

Teisėtas interesas (juridiniai asmenys). Tvarkymas yra būtinas norint įgyvendinti mūsų teisėtą interesą valdyti verslo santykius.

Sutarties vykdymas (individualiai veikiantys prekybininkai). Mes turime tvarkyti jūsų asmens duomenis, kad įvykdytume su jumis sudarytą sutartį.

Saugojimo laikotarpis: Jūsų asmens duomenys yra saugomi verslo santykių metu ir po to, kiek būtina, kad galėtume įgyvendinti savo teisėtą interesą valdyti ir vykdyti bet kokius teisinius reikalavimus. Mes saugome tik tikslius ir naujausius asmens duomenis. Jei neteksite kontaktinio asmens statuso šiam tikslui, mes ištrinsime jūsų asmens duomenis ir atnaujinsime reikiamus asmens duomenis tiksliais duomenimis.

Kita vertus, asmens patikrinimo duomenys saugomi tik tiek laiko, kiek reikia verslo partnerio patikimumui įvertinti.

 

Palengvinti bendravimą verslo tikslais

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis siekdami palengvinti bendravimą verslo tikslais, pavyzdžiui, tvarkydami kontaktinę informaciją ir susirašinėdami su jumis el. paštu.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Tapatybės duomenys
 • Kontaktiniai duomenys
 • Jūsų žinutės

Teisėtas interesas. Tvarkymas yra būtinas, kad būtų įvykdytas mūsų teisėtas interesas palengvinti bendravimą verslo tikslais.

Saugojimo laikotarpis: Asmens duomenys, susiję su mūsų bendravimu su verslo partneriais, yra saugomi tiek laiko, kiek reikia patenkinti tikslą, kuriam jie buvo renkami, ir vėliau, kad galėtume įgyvendinti savo teisėtą interesą valdyti ir vykdyti bet kokius teisinius reikalavimus.

 

Atsakyti į jūsų klausimus ir tvarkyti atsiliepimus ar pretenzijas

Jei kreipsitės į mus norėdami pateikti atsiliepimą, pretenziją ar užduoti klausimų, mes tvarkysime jūsų asmens duomenis, kad atsakytume į jūsų klausimus ir tvarkytume jūsų atsiliepimus ar pretenzijas. Galite pateikti atsiliepimą ar pretenziją skirtingais kanalais, pvz., užpildydami ir pateikdami formas mūsų interneto svetainėje arba susisiekę su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba telefonu.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Tapatybės duomenys
 • Kontaktiniai duomenys
 • Organizaciniai duomenys
 • Jūsų žinutės

Teisėtas interesas (juridiniai asmenys). Tvarkymas yra būtinas norint įgyvendinti mūsų teisėtą interesą atsakyti į jūsų klausimus, tvarkyti atsiliepimus ar pretenzijas.  

Sutarties vykdymas (individualiai veikiantys prekybininkai). Mes turime tvarkyti jūsų asmens duomenis, kad įvykdytume su jumis sudarytą sutartį.

Saugojimo laikotarpis: Asmens duomenys, susiję su atsiliepimų tvarkymu, saugomi tiek laiko, kiek reikia patenkinti tikslui, kuriam jie buvo renkami, ir vėliau, kiek tai būtina siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

Asmens duomenys, susiję su pretenzijų tvarkymu, yra saugomi tiek, kiek to reikia patenkinti tikslui, kuriam jie buvo renkami, ir po to tam, kad galėtume įgyvendinti savo teisėtą interesą valdyti ir vykdyti bet kokius teisinius reikalavimus.

 

Užtikrinti klientų aptarnavimo kokybę ir ją gerinti

Kai susisiekiate su mumis telefonu, automatiškai įrašome gautus skambučius. Atsižvelgiant į tai, mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis siekdami užtikrinti klientų aptarnavimo kokybę ir ją gerinti. Pavyzdžiui, galime naudoti skambučių įrašus, norėdami įsitikinti, kad jus tinkamai aptarnavome, arba gerindami klientų aptarnavimo kokybę vidiniuose mokymuose.  

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Skambučių įrašai

Teisėtas interesas. Tvarkymas yra būtinas siekiant užtikrinti mūsų klientų aptarnavimo kokybę ir ją gerinti.

Saugojimo laikotarpis: Skambučių įrašai saugomi tiek laiko, kiek reikia patenkinti tikslui, kuriam jie buvo surinkti, ir vėliau, jei tai būtina norint pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

 

Perduoti su verslu susijusią informaciją ar rinkodaros turinį

Jei užsiregistruosite naujienlaiškių, katalogų, pranešimų spaudai ar panašios informacijos apie „HKScan“ ir jos verslą prenumeratai, mes tvarkysime jūsų asmens duomenis norėdami suteikti jums pageidaujamą prenumeratą ar informaciją.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Tapatybės duomenys
 • Kontaktiniai duomenys
 • Profesinė informacija

Teisėtas interesas. Kai jums teikiami pranešimai negali būti laikomi tiesiogine elektronine rinkodara, pavyzdžiui, kai prenumeruojate vienkartinį turinį, duomenų tvarkymas yra būtinas norint įvykdyti mūsų teisėtą interesą suteikti jums jūsų paprašytą informaciją.

Sutikimas. Tais atvejais, kai jums teikiami pranešimai gali būti laikomi tiesiogine elektronine rinkodara, pavyzdžiui, kai užsiprenumeruojate mūsų naujienlaiškį, duomenų tvarkymas yra būtinas norint pateikti jums prenumeratą ir jūsų paprašytą informaciją.

Saugojimo laikotarpis: Jūsų asmens duomenys šiuo tikslu saugomi tol, kol atsisakysite prašomos informacijos. Jums atsisakius mūsų pranešimų, mes ištrinsime šiuo tikslu tvarkomus asmens duomenis.

 

Vykdyti renginius ir kitą veiklą

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, jei jūs dalyvaujate mūsų organizuojamame renginyje. Šiuo atžvilgiu mes tvarkome jūsų asmens duomenis renginių vykdymo tikslais, pvz., kai gauname informacijos apie jūsų dalyvavimą ir ją užregistruojame, taip pat kai su jumis bendraujame renginių metu.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Dalyvio duomenys
 • Tapatybės duomenys
 • Kontaktiniai duomenys
 • Maisto pageidavimai
 • Organizacinės detalės

Teisėtas interesas. Tvarkymas yra būtinas, kad būtų įvykdytas mūsų teisėtas interesas vykdyti renginius.

Duomenų subjektas davė aiškų sutikimą tvarkyti duomenis (BDAR 9 straipsnio 2 dalies a punktas). Mes galime tvarkyti specialias asmens duomenų kategorijas, pavyzdžiui, sveikatos duomenis, tik jei tokius duomenis pateiksite mums savo noru, taigi, su jūsų aiškiu sutikimu.

Saugojimo laikotarpis: Jūsų asmens duomenys bus saugomi šiam tikslui prieš renginį ir jo metu bei po jo tiek laiko, kad galėtume įgyvendinti savo teisėtą interesą įvertinti renginį ir stebėti dalyvavimą renginyje, taip pat planuoti bet kokius būsimus renginius.

 

Valdyti ir apsaugoti IT sistemas ir paslaugas

Norėdami valdyti ir apsaugoti savo interneto svetainę, paslaugas ir su jomis susijusias IT sistemas, pvz., kai jūs prisijungiate prie sistemų, kada bandome pašalinti gedimus, kai kuriame atsargines kopijas, keičiame sistemas ir sprendžiame jose kilusias problemas, taip pat ryšium su galimais IT saugumo incidentais, mes, kiek reikia, tvarkome jūsų asmens duomenis.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Tapatybės duomenys
 • Kontaktiniai duomenys
 • Organizaciniai duomenys
 • Internetinės identifikavimo priemonės
 • Prisijungimo duomenys

Teisėtas interesas. Duomenų tvarkymas yra būtinas norint įvykdyti mūsų teisėtą interesą valdyti ir apsaugoti mūsų interneto svetainę, paslaugas ir su jomis susijusias IT sistemas.

Saugojimo laikotarpis: Tai, kiek laiko saugomi jūsų asmens duomenys, nurodyta pirmiau, prie kiekvieno tikslo, kuriam jūsų asmens duomenys yra tvarkomi. Asmens duomenys serverių įrašuose saugomi tiek laiko, kiek jų reikia gedimų šalinimui ir incidentų sprendimui. Duomenys, esantys atsarginėje kopijoje, gali būti saugoti ilgesnį laiką, kad būtų tinkamai apsaugotos IT sistemos pagal atsarginių kopijų darymo ir atkūrimo procedūras.

 

Teisinių prievolių vykdymas

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis siekdami įvykdyti teisines prievoles, pvz., apskaitos ar mokestines prievoles.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Visų kategorijų asmens duomenys, kurie buvo surinkti ir yra reikalingi, kad galėtume įvykdyti visas teisines prievoles.

Teisinė prievolė. Duomenų tvarkymas yra būtinas norint įvykdyti mūsų teisines prievoles.

Saugojimo laikotarpis: Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko, kiek būtina atsižvelgiant į kiekvieną teisinę prievolę.

 

Pareikšti, vykdyti ir ginti teisinius reikalavimus

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis tiek, kiek reikia administruoti ir ginti teisinius reikalavimus, pvz., kilus ginčui ar prasidėjus teismo procesui.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Visų kategorijų asmens duomenys, kurie buvo surinkti ir kurie yra būtini norint pareikšti, vykdyti ir ginti teisinius reikalavimus.

Teisėtas interesas. Duomenų tvarkymas yra būtinas norint įgyvendinti mūsų teisėtą interesą administruoti ir ginti teisinius reikalavimus.

Saugojimo laikotarpis: Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko, kiek būtina šiam tikslui.

Jei reikia, jūsų asmens duomenimis dalinamės su kitais. Gavėjas yra už jūsų asmens duomenų tvarkymą atsakingas duomenų valdytojas, nebent nurodyta kitaip.

Jūsų asmens duomenimis dalinamės su:

Paslaugų teikėjais

Kad įgyvendintume jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenimis dalinamės su mūsų pasitelktais paslaugų teikėjais. Šie paslaugų teikėjai mums teikia IT (IT sistemų eksploatavimo, techninio palaikymo ir priežiūros), konsultavimo, sąskaitų išrašymo ir rinkodaros paslaugas. Paslaugų teikėjai jūsų asmens duomenis gali tvarkyti tik šiais tikslais ir tik pagal mūsų nurodymus (negali tvarkyti savo tikslais). Esame duomenų valdytojas, atsakingas už asmens duomenų tvarkymą, kurį mūsų vardu atlieka paslaugų teikėjai.

Kitais gavėjais

Tam tikrais atvejais jūsų asmens duomenimis, jei reikia, dalinamės su kitais gavėjais, kad įgyvendintume konkrečius tikslus, pavyzdžiui, vykdytume teisines prievoles arba valdytume ir gintume teisinius reikalavimus.

Gavėjas

Paskirtis

Teisinis perdavimo pagrindas

„HKScan“ grupės įmonės

Mes galime dalintis reikiamais asmens duomenimis su kitomis „HKScan Group“ įmonėmis vidaus administravimo tikslais, pvz., ryšium su verslo santykių valdymu.

Teisėtas interesas (juridiniai asmenys) Duomenų tvarkymas yra būtinas norint įgyvendinti mūsų teisėtus interesus, susijusius su vidaus administravimo tikslais.

Valstybinės institucijos

Reikalingais asmens duomenimis dalinamės su valstybės institucijomis, jei turime teisinę prievolę atskleisti tokią informaciją.

Teisinė prievolė. Duomenų tvarkymas yra būtinas norint įvykdyti teisines prievoles.

Bankai

Dalinamės jūsų asmens duomenimis su atitinkamais bankais, norėdami valdyti santykius su gamintojais, pvz., dėl sąskaitų išrašymo pagal mūsų sutartines prievoles.

Teisėtas interesas (juridiniai asmenys). Tvarkymas yra būtinas norint įvykdyti mūsų teisėtą interesą valdyti santykius su gamintojais.

Sutarties vykdymas (individualiai veikiantys prekybininkai). Mes turime tvarkyti jūsų asmens duomenis, kad įvykdytume su jumis sudarytą sutartį.

Išorės konsultantai

Dalinamės reikalinga informacija su išorės konsultantais, pvz. audito įmonėmis ir advokatų kontoromis, jei pagal teisės aktus esame įpareigoti dalytis informacija arba tam, kad galėtume valdyti ir ginti teisinius reikalavimus.

Teisinė pareiga ir teisėtas interesas. Duomenų tvarkymas yra būtinas norint įvykdyti teisines prievoles arba kad galėtume įgyvendinti teisėtą interesą valdyti ir ginti teisinius reikalavimus.

Teismai, sandorio šalys ir pan.

Siekdami valdyti ir ginti teisinius reikalavimus, asmens duomenimis dalinamės su kitomis šalimis.

Teisėtas interesas. Duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant įgyvendinti mūsų teisėtą interesą – valdyti ir ginti teisinius reikalavimus.

Teisėsaugos institucijos, pvz., policija

Asmens duomenimis dalinamės su teisėsaugos institucijomis, pvz., policija, jei pagal teisės aktus esame įpareigoti atskleisti informaciją.

Teisinis įpareigojimas. Duomenų tvarkymas yra būtinas norint įvykdyti teisines prievoles.

Potencialūs pirkėjai ir pardavėjai

Dalinamės asmens duomenimis su potencialiais pirkėjais ir pardavėjais verslo įsigijimo arba susijungimo atvejais.

Teisėtas interesas. Duomenų tvarkymas yra būtinas norint įgyvendinti mūsų teisėtus interesus įvykdyti įsigijimo ar susijungimo sandorius

Visada stengiamės saugoti ir tvarkyti asmens duomenis ES ir (arba) EEE teritorijoje. Tačiau kai kurie mūsų paslaugų teikėjai yra įsikūrę už ES ir (arba) EEE ribų. Tokiu atveju asmens duomenys bus tvarkomi už ES ir (arba) EEE ribų. Asmens duomenų apsaugą užtikriname įsitikindami, kad jūsų asmens duomenis už ES ir (arba) EEE ribų tvarkantys paslaugų teikėjai būtų įdiegę reikiamas apsaugos priemones, pavyzdžiui, tuo tikslu sudarome duomenų perdavimo sutartis (į jas įtraukiamos ir ES Komisijos parengtos standartinės duomenų apsaugos sąlygos). Jei turite klausimų dėl to, į kokias šalis perduodami jūsų asmens duomenys, kokias apsaugos priemones taikome jūsų asmens duomenims apsaugoti, arba norite paprašyti tokių apsaugos priemonių arba informacijos kopijos (kai tokia kopija galima), susisiekite su mumis el. paštu privacy@hkscan.com.

Pagal duomenų apsaugos teisės aktus turite tam tikras teises, susijusias su jūsų asmens duomenų tvarkymu. Jūsų asmens duomenis tvarkome tiek, kiek tai būtina jūsų teisėms įgyvendinti. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, pateikite prašymą mūsų interneto svetainės duomenų privatumui skirtoje skiltyje arba el. paštu privacy@hkscan.com.

Jūs turite teisę:

Susipažinti su savo asmens duomenimis

Turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome. Galite prašyti savo asmens duomenų kopijos mūsų interneto svetainės duomenų privatumui skirtoje skiltyje, kurią rasite čia. Ją jums pateiksime, nebent turėsime teisėtų priežasčių nesidalinti šiais duomenimis arba duomenų pasidalinimas turės neigiamos įtakos kitų asmenų teisėms bei laisvėms.

Atnaujinti savo asmens duomenis

Be to, turite teisę prašyti, kad neteisingi arba neišsamūs asmens duomenys būtų ištaisyti arba papildyti.

Atšaukti sutikimą

Tiek, kiek vadovaujamės jūsų sutikimu tvarkyti asmens duomenis, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos asmens duomenų tvarkymo, pagrįsto prieš atšaukimą duotu sutikimu, teisėtumui.

Prieštarauti asmens duomenų tvarkymui

Turite teisę prieštarauti savo asmens duomenų tvarkymui remiantis teisėtu interesu dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija. Tokiu atveju nustosime naudoti jūsų asmens duomenis, kai tvarkymas pagrįstas teisėtu interesu, nebent galėsime įrodyti, kad interesas yra viršesnis už privatumo interesą arba jūsų asmens duomenų naudojimas būtinas siekiant valdyti arba ginti teisinius reikalavimus.

Ištrinti savo asmens duomenis

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti. Tačiau negalime ištrinti jūsų asmens duomenų, jei, pavyzdžiui, privalome juos saugoti.

Apriboti savo asmens duomenų naudojimą

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas. Jei jūsų asmens duomenų tvarkymas apribotas, neskaitant duomenų saugojimo, jūsų asmens duomenis galime tvarkyti tik gavę jūsų sutikimą arba norėdami pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus ar apginti kitų asmenų teises.

Perkelti savo asmens duomenis (duomenų perkeliamumas)

Taip pat jūs turite teisę reikalauti asmens duomenų, kuriuos mes saugome apie jus, kopijos susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (duomenų perkeliamumas). Teisė į duomenų perkeliamumą, palyginti su teise gauti prieigą, apima tik tuos asmens duomenis, kuriuos jūs patys pateikėte ir kuriuos mes tvarkome remdamiesi tam tikrais teisiniais pagrindais, pvz., jūsų sutikimu.

Šią informaciją kartais galime atnaujinti, pvz., jei tvarkytume asmens duomenis naujais tikslais, rinktume papildomas asmens duomenų kategorijas arba dalintumėmės asmens duomenimis su kitais gavėjais. Tokiu atveju atitinkamai jus informuosime. Naujausia informacijos versija visada skelbiama šioje interneto svetainės skiltyje.

Jei turite klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami susisiekite su mumis. Kontaktiniai duomenys pateikti žemiau. Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu, turite teisę pateikti skundą atitinkamai priežiūros institucijai, priklausančiai jūsų šalies jurisdikcijai.

 

„HKScan Oyj“

Įmonės registracijos numeris: 0111425-3

Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku

El. paštas: privacy@hkscan.com

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kurias asmens duomenų kategorijas mes tvarkome, žiūrėkite toliau pateiktą lentelę.

Kategorija

Asmens duomenų pavyzdys

Tapatybės duomenys

 • Vardas, pavardė
 • Naudotojo tapatybė
 • Asmens kodas
 • Parašas

Kontaktiniai duomenys

 • Adresas
 • pašto adresas
 • Telefono numeris

Organizaciniai duomenys

 • Komercinis pavadinimas
 • Atstovai
 • Geografinė padėtis
 • Kliento tipas ir numeris
 • Tiekėjo tipas ir numeris
 • Paslaugų teikėjo tipas ir numeris

Finansinė informacija

 • Banko sąskaita
 • Informacija apie susijusius finansinius interesus
 • Informacija apie nuosavybę

Asmens patikrinimo duomenys

 • Komercinis pavadinimas ir kiti tapatybės duomenys
 • Asmenys, užimantys svarbias pareigas
 • Kredito reitingas / statusas
 • Kita informacija iš valstybinių ar vyriausybinių registrų

Pirkimo / pardavimo duomenys

 • Pirkimo sumos
 • Pardavimo sumos

Dalyvio duomenys

 • Veikla
 • Data

Maisto pageidavimai

 • Alergijos maistui

Jūsų žinutės

 

Skambučių įrašai

 

Internetinės identifikavimo priemonės

 • IP adresas
 • Įrenginio ir naršyklės informacija

Prisijungimo duomenys

 • Laiko žyma
 • Žurnalo įrašas