Pranešimas apie klientų privatumą

Skaitykite daugiau žemiau.

Įmonė „HKScan Oyj“, 0111425-3, ir (arba) bet kuris „HKScan Oyj“ priklausantis ar jos kontroliuojamas subjektas Suomijoje (toliau kartu ir atskirai „HKScan“, „mes“ atitinkamu linksniu) yra duomenų valdytoja, tvarkanti jūsų, kaip kliento, asmens duomenis. Todėl šis pranešimas taikomas jūsų ir mūsų tarpusavio komunikacijai, kaip „HKScan“ paslaugų klientams ar klientų rinkodaros veiklos Suomijoje dalis.

Šiame puslapyje mes aprašome, kaip renkame, tvarkome ir dalinamės gaunamais, renkamais ir saugomais asmens duomenimis. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama asmens tapatybei nustatyti.

Mums svarbu, kad jaustumėtės saugiai mums tvarkant jūsų asmens duomenis. Imamės priemonių siekdami užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti ir jų tvarkymas atitiktų taikytinus duomenų apsaugos teisės aktus bei mūsų vidaus politikas ir procedūras. Norėdami gauti daugiau konkrečios informacijos apie asmens duomenų saugojimo laikotarpius, žiūrėkite šio pranešimo versiją jūsų vietos kalba.

Jūsų asmens duomenis galime rinkti šiais būdais:

Asmens duomenys, kuriuos suteikiate mums, pvz., užpildydami mūsų interneto svetainėje esančias formas, susisiekdami su mumis naudodamiesi interneto svetainėje įdiegta pokalbių funkcija, telefonu arba el. paštu.

Asmens duomenys, kuriuos renkame ar generuojame automatiškai, pvz., kai lankotės mūsų interneto svetainėje, interneto svetainėje naudojamais slapukais mes automatiškai surenkame jūsų asmens duomenis ir duomenis apie jūsų apsilankymą, įskaitant interneto protokolo (IP) adresą, naudojamą jūsų įrenginiui prijungti prie interneto (daugiau apie jūsų asmens duomenų tvarkymą mūsų interneto svetainėje skaitykite čia).

Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

 

Atsakyti į klausimus ir tvarkyti atsiliepimus

Jei kreipsitės į mus norėdami pateikti atsiliepimą ar užduoti klausimų, mes tvarkysime jūsų asmens duomenis atsakydami į jūsų klausimus ir tvarkydami jūsų atsiliepimus. Atsiliepimų ar klausimų mums galite pateikti skirtingais kanalais, pvz., užpildydami ir pateikdami formas mūsų interneto svetainėje, susisiekdami su mumis naudodamiesi interneto svetainėje įdiegta pokalbių funkcija arba skambindami mūsų klientų aptarnavimo tarnybai.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Tapatybės duomenys
 • Kontaktiniai duomenys
 • Jūsų žinutės

Teisėti interesai. Tvarkymas yra būtinas norint įgyvendinti mūsų teisėtus interesus atsakyti į klausimus ir tvarkyti jūsų atsiliepimus.

Saugojimo laikotarpis: Jūsų asmens duomenys šiuo tikslu saugomi tik tol, kol tai reikalinga tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, išskyrus atvejus, kai jūsų asmens duomenų saugojimas yra būtinas norint pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

 

Atsakyti į skundus ir nagrinėti pretenzijas

Jei kreipsitės į mus, kad pateiktumėte reikalavimą dėl žalos atlyginimo, pvz., skundą dėl mūsų gaminio kokybės ar ieškinį dėl žalos atlyginimo dėl mūsų gaminio padarytos žalos, mes tvarkysime jūsų asmens duomenis atsakydami į jūsų skundą ir nagrinėdami pretenziją.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Tapatybės duomenys
 • Kontaktiniai duomenys
 • Jūsų žinutės
 • Finansinė informacija
 • Sveikatos duomenys

Teisėti interesai. Tvarkymas yra būtinas, kad būtų įvykdyti mūsų teisėti interesai – tinkamai atsakyti į skundus ir išnagrinėti pretenzijas.

Duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (GDPR 9 straipsnio 2 dalies f punktas). Sveikatos duomenų tvarkymas yra būtinas norint išnagrinėti jūsų pretenziją. 

Saugojimo laikotarpis: Jūsų asmens duomenys yra saugomi skundo ar pretenzijos nagrinėjimo proceso metu. Baigus nagrinėti skundą ar pretenziją, jūsų asmens duomenys bus saugomi tiek laiko, kiek būtina norint pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

 

Užtikrinti klientų aptarnavimo kokybę ir ją gerinti

Kai susisiekiate su mumis telefonu, automatiškai įrašome gautus skambučius. Atsižvelgiant į tai, mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis siekdami užtikrinti klientų aptarnavimo kokybę ir ją gerinti. Pavyzdžiui, galime naudoti skambučių įrašus, norėdami įsitikinti, kad jus tinkamai informavome, arba gerindami klientų aptarnavimo kokybę vidiniuose mokymuose.  

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Skambučių įrašai

Teisėti interesai. Tvarkymas yra būtinas siekiant užtikrinti mūsų klientų aptarnavimo kokybę ir ją gerinti.

Saugojimo laikotarpis: Skambučių įrašai saugomi tiek laiko, kiek reikia patenkinti tikslui, kuriam jie buvo surinkti, ir vėliau, jei tai būtina norint pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

 

Reklamuoti mūsų prekės ženklą ir vykdyti loterijas ar konkursus

Kai dalyvausite mūsų rengiamose loterijose ar konkursuose, mes tvarkysime jūsų asmens duomenis mūsų prekės ženklo populiarinimo tikslais, kiek tai susiję su atitinkamos loterijos ar konkurso vykdymu. Kad įteiktume prizą, su loterijos ar konkurso laimėtojais susisieksime atskirai. Mūsų loterijose ar konkursuose galite dalyvauti mums pateikdami savo asmens duomenis skaitmeninėse platformose (pvz., socialiniuose tinkluose ar mūsų interneto svetainėje) arba gyvai vykstančiuose renginiuose.  

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Tapatybės duomenys
 • Kontaktiniai duomenys
 • Jūsų žinutės
 • Socialinių tinklų paskyros

Teisėti interesai. Duomenų tvarkymas yra būtinas norint populiarinti mūsų prekės ženklą ir vykdyti loteriją ar konkursą.

Saugojimo laikotarpis: Jūsų asmens duomenys yra saugomi loterijos ar konkurso metu ir po to tol, kol to reikia tiems tikslams, kuriems buvo renkami asmens duomenys. Jei laimėsite mūsų loterijoje ar konkurse ir už laimėjimą gausite prizą, mes saugosime jūsų asmens duomenis, kad tinkamai įvykdytume mums taikomas mokestines teisines prievoles.

 

Įvaizdžio kūrimo ir rinkodaros komunikacijai

Jei užsiregistruosite naujienlaiškių ar panašios automatiškai teikiamos informacijos prenumeratai, mes tvarkysime jūsų asmens duomenis norėdami suteikti jums pageidaujamą prenumeratą ar informaciją, taip pat reklamuoti mūsų prekės ženklą ir produktus.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Tapatybės duomenys
 • Kontaktiniai duomenys

Sutikimas. Tvarkymas yra būtinas norint pateikti jūsų pageidaujamą prenumeratą ar informaciją bei reklamuoti mūsų prekės ženklą ir produktus.

Saugojimo laikotarpis: Jūsų asmens duomenys bus saugomi tol, kol jūsų prenumerata bus aktyvi. Jūsų asmens duomenys bus ištrinti po to, kai atšauksite prenumeratą (sutikimą galite atšaukti naudodamiesi prenumeratos atšaukimo nuoroda arba susisiekę su mumis šiame pranešime nurodyta tvarka).  

 

Teisinių prievolių vykdymas

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis siekdami įvykdyti teisines prievoles, pvz., apskaitos ar mokestines prievoles.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Visų kategorijų asmens duomenys, kurie buvo surinkti ir yra reikalingi, kad galėtume įvykdyti visas teisines prievoles.

Teisinė pareiga. Apdorojimas yra būtinas norint įvykdyti mūsų teisines prievoles.

Saugojimo laikotarpis: Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko, kiek būtina atsižvelgiant į kiekvieną teisinę prievolę.

Jei reikia, jūsų asmens duomenimis dalinamės su kitais. Gavėjas yra už jūsų asmens duomenų tvarkymą atsakingas duomenų tvarkytojas, nebent esame nurodę kitaip.

Dalinamės jūsų asmens duomenimis su:

Paslaugų teikėjais

Kad įgyvendintume jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenimis dalijamės su mūsų pasitelktais paslaugų teikėjais. Šie paslaugų teikėjai mums teikia IT (IT sistemų eksploatavimo, techninio palaikymo ir priežiūros), konsultavimo ir rinkodaros paslaugas. Paslaugų teikėjai jūsų asmens duomenis gali tvarkyti tik šiais tikslais ir tik pagal mūsų nurodymus (negali tvarkyti savo tikslais). Esame duomenų valdytojas, atsakingas už asmens duomenų tvarkymą, kurį mūsų vardu atlieka paslaugų teikėjai.

Kiti gavėjai

Tam tikrais atvejais jūsų asmens duomenimis, jei reikia, dalinamės su kitais gavėjais, kad įgyvendintume konkrečius tikslus, pavyzdžiui, vykdytume teisines prievoles arba valdytume ir gintume teisinius reikalavimus.

Gavėjas

Paskirtis

Teisinis perdavimo pagrindas

„HKScan“ grupės įmonės

Mes galime dalintis reikiamais asmens duomenimis su kitomis „HKScan Group“ įmonėmis vidaus administravimo tikslais, pvz., nagrinėdami jūsų skundus ar pretenzijas.

Teisėtas interesas. Duomenų tvarkymas yra būtinas norint įgyvendinti mūsų teisėtus interesus, susijusius su vidaus administravimo tikslais.

Valstybinės institucijos

Reikalingais asmens duomenimis dalijamės su valstybės institucijomis, jei turime teisinę prievolę atskleisti tokią informaciją.

Teisinė pareiga. Duomenų tvarkymas yra būtinas norint įvykdyti teisines prievoles.

Išorės konsultantai

Dalinamės reikalinga informacija su išorės konsultantais, pvz., audito įmonėmis ir advokatų kontoromis, jei pagal teisės aktus esame įpareigoti dalytis informacija arba tam, kad galėtume valdyti ir ginti teisinius reikalavimus.

Teisinė pareiga ir teisėtas interesas. Duomenų tvarkymas yra būtinas norint įvykdyti teisines prievoles arba kad galėtume įgyvendinti teisėtą interesą valdyti ir ginti teisinius reikalavimus.

Teismai, sandorio šalys ir pan.

Siekdami valdyti ir ginti teisėtus reikalavimus, asmens duomenimis dalinamės su kitomis šalimis.

Teisėtas interesas. Duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant įgyvendinti mūsų teisėtą interesą – valdyti ir ginti teisinius reikalavimus.

Teisėsaugos institucijos, pvz., policija

Asmens duomenimis dalinamės su teisėsaugos institucijomis, pvz., policija, jei pagal teisės aktus esame įpareigoti atskleisti informaciją.

Teisinis įpareigojimas. Duomenų tvarkymas yra būtinas norint įvykdyti teisines prievoles.

Potencialūs pirkėjai ir pardavėjai

Dalijamės asmens duomenimis su potencialiais pirkėjais ir pardavėjais verslo įsigijimo arba susijungimo atvejais.

Teisėtas susidomėjimas. Duomenų tvarkymas yra būtinas norint įgyvendinti mūsų teisėtus interesus įvykdyti įsigijimo ar susijungimo sandorius.

Draudimo bendrovės

Mes galime pasidalyti jūsų asmens duomenimis su draudimo bendrovėmis, jei naudosime savo draudimo polisus jums išmokėtoms kompensacijoms padengti.

Teisėtas interesas. Duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant įgyvendinti mūsų teisėtus interesus.

Bankai

Dalinamės jūsų asmens duomenimis su bankais tuo atveju, jei išmokėsime jums kompensaciją.

Teisėtas interesas. Duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant įgyvendinti mūsų teisėtus interesus.

Visada stengiamės saugoti ir tvarkyti asmens duomenis ES ir (arba) EEE teritorijoje. Tačiau kai kurie mūsų paslaugų teikėjai yra įsikūrę už ES ir (arba) EEE ribų. Tokiu atveju asmens duomenys bus tvarkomi už ES ir (arba) EEE ribų. Asmens duomenų apsaugą užtikriname įsitikindami, kad jūsų asmens duomenis už ES ir (arba) EEE ribų tvarkantys paslaugų teikėjai būtų įdiegę reikiamas apsaugos priemones, pavyzdžiui, tuo tikslu sudarome duomenų perdavimo sutartis (į jas įtraukiamos ir ES Komisijos parengtos standartinės duomenų apsaugos sąlygos). Jei turite klausimų dėl to, į kokias šalis perduodami jūsų asmens duomenys, kokias apsaugos priemones taikome jūsų asmens duomenims apsaugoti, arba norite paprašyti tokių apsaugos priemonių arba informacijos kopijos (kai tokia kopija galima), susisiekite su mumis el. paštu privacy@hkscan.com.

Pagal duomenų apsaugos teisės aktus turite tam tikras teises, susijusias su jūsų asmens duomenų tvarkymu. Jūsų asmens duomenis tvarkome tiek, kiek tai būtina jūsų teisėms įgyvendinti. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, pateikite prašymą mūsų interneto svetainės duomenų privatumui skirtoje skiltyje arba el. paštu privacy@hkscan.com.

Jūs turite teisę:

Susipažinti su savo asmens duomenimis

Turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome. Galite prašyti savo asmens duomenų kopijos mūsų interneto svetainės duomenų privatumui skirtoje skiltyje, kurią rasite čia. Ją jums pateiksime, nebent turėsime teisėtų priežasčių nesidalinti šiais duomenimis arba duomenų pasidalinimas turės neigiamos įtakos kitų asmenų teisėms bei laisvėms.

Atnaujinti savo asmens duomenis

Be to, turite teisę prašyti, kad neteisingi arba neišsamūs asmens duomenys būtų ištaisyti arba papildyti.

Atšaukti sutikimą

Tiek, kiek vadovaujamės jūsų sutikimu tvarkyti asmens duomenis, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos asmens duomenų tvarkymo, pagrįsto prieš atšaukimą duotu sutikimu, teisėtumui.

Prieštarauti asmens duomenų tvarkymui

Turite teisę prieštarauti savo asmens duomenų tvarkymui remiantis teisėtu interesu dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija. Tokiu atveju nustosime naudoti jūsų asmens duomenis, kai tvarkymas pagrįstas teisėtu interesu, nebent galėsime įrodyti, kad interesas yra viršesnis už privatumo interesą arba jūsų asmens duomenų naudojimas būtinas siekiant valdyti arba ginti teisinius reikalavimus.

Ištrinti savo asmens duomenis

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti. Tačiau negalime ištrinti jūsų asmens duomenų, jei, pavyzdžiui, privalome juos saugoti.

Apriboti savo asmens duomenų naudojimą

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas. Jei jūsų asmens duomenų tvarkymas apribotas, neskaitant duomenų saugojimo, jūsų asmens duomenis galime tvarkyti tik gavę jūsų sutikimą arba norėdami pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ar apginti kitų asmenų teises.

Perkelti savo asmens duomenis (duomenų perkeliamumas)

Taip pat jūs turite teisę reikalauti asmens duomenų, kuriuos mes saugome apie jus, kopijos susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio nuskaitomu formatu (duomenų perkeliamumas). Teisė į duomenų perkeliamumą, palyginti su teise gauti prieigą, apima tik tuos asmens duomenis, kuriuos jūs patys pateikėte ir kuriuos mes tvarkome remdamiesi tam tikrais teisiniais pagrindais, pvz., jūsų sutikimu.

Šią informaciją kartais galime atnaujinti, pvz., jei tvarkytume asmens duomenis naujais tikslais, rinktume papildomas asmens duomenų kategorijas arba dalintumėmės asmens duomenimis su kitais gavėjais. Tokiu atveju atitinkamai jus informuosime. Naujausia informacijos versija visada skelbiama šiame puslapyje.

Jei turite klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami susisiekite su mumis. Kontaktiniai duomenys pateikti žemiau. Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu, turite teisę pateikti skundą atitinkamai priežiūros institucijai, priklausančiai jūsų šalies jurisdikcijai.

 

„HKScan Oyj“

Įmonės registracijos numeris: 0111425-3

Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku

El. paštas: privacy@hkscan.com

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kurias asmens duomenų kategorijas mes tvarkome, žiūrėkite toliau pateiktą lentelę.

Kategorija

Asmens duomenų pavyzdys

Tapatybės duomenys

 • Vardas, pavardė
 • Gimimo data
 • Asmens kodas

Kontaktiniai duomenys

 • Adresas
 • Telefono numeris
 • El. pašto adresas

Jūsų žinutės

 • Bet kokie asmens duomenys, kuriuos įtraukiate į susirašinėjimą

Finansinė informacija

 • Informacija apie banko sąskaitą
 • Išsami informacija apie kompensaciją

Nuotraukos ir vaizdo įrašai

 • Nuotraukos
 • Vaizdo įrašai

Sveikatos duomenys

 • Jūsų pateikta sveikatos informacija, įskaitant informaciją apie įvykį, medicinines pažymas ir nuotraukas

Skambučių įrašai

 

Socialinių tinklų paskyros

 • Socialinio tinklo paskyros profilis, kurį naudojate susisiekdami su mumis