Privātums uzņēmumā „HKScan”

„HKScan” ciena jūsu konfidencialitāti un apņemas sargāt jūsu personas datus. Visās savās darbībās mēs ievērojam labu personas datu apstrādes praksi un piemērojamos tiesību aktus.

Šajā vietnē mēs esam apkopojuši informāciju par personas datu apstrādi uzņēmumā „HKScan”. Šeit atradīsit informāciju par reģistriem, kas saistīti ar „HKScan” patērētājiem, partneriem un personāla vadības un administratīvajiem pienākumiem. Šajā vietnē jūs varat pieprasīt pasākumu ieviešanu un izmantot citas savas tiesības saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR). Lai pieprasītu kāda pasākuma īstenošanu, jums jābūt iespējai ticami pierādīt savu identitāti.

BUJ lapā sniegtas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par šo tēmu.