Privātuma paziņojums darba kandidātiem

Lasīt vairāk zemāk.

HKScan Oyj un/vai ikviena saistītā saimnieciskā vienība, kas pieder vai ko kontrolē HKScan Oyj Somijā un kurā kandidējat uz darba vakanci (turpmāk tekstā kopā un atsevišķi “HKScan”, “mēs”, “mūs”), ir datu pārzinis attiecībā uz jūsu kā darba kandidāta personas datu apstrādi. Attiecīgais datu pārzinis vienmēr ir tā HKScan sabiedrība, kurai esat nosūtījis pieteikumu vai kā citādi darījis zināmu informāciju par vēlmi pieteikties darbā.

Šajā lapā mēs aprakstām, kā vācam, apstrādājam, uzglabājam un koplietojam jūsu personas datus un kādas ir jūsu tiesības. Personas dati nozīmē jebkuru informāciju, ko var lietot, lai identificētu konkrētu fizisku personu.

Mums ir svarīgi, lai jūs justos droši par to, kā apstrādājam jūsu personas datus. Mēs veicam pasākumus, lai jūsu personas dati būtu aizsargāti un lai jūsu personas datu apstrāde notiktu saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības normatīvajiem aktiem un mūsu iekšējām politikām un procedūrām.

Mēs vācam jūsu personas datus, galvenokārt, tieši no jums atlases procesa laikā, piem., kad aizpildāt un nosūtāt mums savu pieteikumu mūsu tīmekļa vietnē vai darba intervijas laikā, vai kad sazināties ar mums pa tālruni, e-pastā vai kādā citā veidā. Papildus tam jūsu personas datus iespējams vākt šādos veidos:

Personas dati, ko vācam vai ģenerējam automātiski, piem., kad lietojat mūsu tīmekļa vietni, mēs automātiski vāksim personas datus (tādus kā tiešsaistes identifikatori) par jums un jūsu apmeklējumu mūsu tīmekļa vietnē (lasiet vairāk par savu personas datu apstrādi mūsu tīmekļa vietnēs šeit).

Personas dati, ko vācam no citiem avotiem, piem., personas dati, ko saņemam no personību un spēju vērtēšanas pakalpojumu sniedzēja, kā arī personas dati, ko vācam no jūsu bijušā darba devēja vai mācību iestādes saistībā ar rekomendācijām.

Mēs apstrādājam jūsu personas datus šādos nolūkos:

Atlases procesa pārvaldība

Kad nosūtāt mums savu darba pieteikumu mūsu tīmekļa vietnē vai pa e-pasta, mēs apstrādājam jūsu personas datus nolūkā saņemt, saglabāt un pārvaldīt jūsu darba pieteikumu, kā arī lai mums būtu iespēja apsvērt jūsu kandidatūru atlases procesa laikā. Jūs drīkstat pieteikties uz kādu noteiktu amatu vai arī atsūtīt vispārīgu darba pieteikumu.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

 • Identitātes un kontaktinformācija
 • Amata dati
 • Nodarbinātības un izglītības informācija
 • Licences un sertifikāti
 • Prasmju dati
 • Cita sniegtā informācija

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai pārvaldītu atlases procesu un lai mums būtu iespēja izskatīt jūsu kandidatūru atlases procesa laikā. Piesakoties darbā mūsu uzņēmumā, jūs varat būt droši, ka apstrādājam aprakstītos personas datus tieši minētajos nolūkos kandidātu atlases procesā.  

Glabāšanas laikposms: Jūsu personas dati tiek glabāti visu atlases procesa laiku. Atlases procesam beidzoties, jūsu personas dati tiek glabāti 4 mēnešus, ja vien personas datu apstrāde nav nepieciešama ilgāk nolūkā aizsargāt mūsu leģitīmās intereses izvirzīt, īstenot vai aizstāvēties pret juridiskām prasībām. Ja nosūtāt mums vispārīgu darba pieteikumu un neatjaunojat vai neatjaunināt šo pieteikumu, mēs glabāsim jūsu personas ilgākais 1 gadu pēc šāda pieteikuma saņemšanas.

 

Konkrētā darba veikšanas spēju noteikšana (personības un spēju vērtējumi)

Mēs drīkstam apstrādāt jūsu personas datus saistībā ar personības un spēju vērtējumiem, kad saņemam šādu vērtējumu no personību un spēju vērtēšanas pakalpojumu sniedzēja, lai izvērtētu un noteiktu jūsu spēju veikt konkrēto darbu un/vai izvērtēt jūsu apmācību vai citas profesionālas kvalifikācijas celšanas vajadzības.  

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

 • Identitātes un kontaktinformācija
 • Amata dati
 • Personības un spēju pārbaudes atzinums

Piekrišana. Apstrāde ir nepieciešama, lai izvērtētu un noteiktu jūsu spēju veikt konkrēto darbu un/vai izvērtētu jūsu apmācību vai citas profesionālas kvalifikācijas celšanas vajadzības.

Glabāšanas laikposms: Jūsu personas dati tiek glabāti visu atlases procesa laiku. Atlases procesam beidzoties, jūsu personas dati tiek glabāti 4 mēnešus, ja vien personas datu apstrāde nav nepieciešama ilgāk nolūkā aizsargāt mūsu leģitīmās intereses izvirzīt, īstenot vai aizstāvēties pret juridiskām prasībām.

 

Darba kandidāta izvērtēšana atlases lēmuma pieņemšanas nolūkos

Mēs drīkstam apstrādāt jūsu personas datus, izvērtējot jūsu prasmes, kompetences un intereses, kā arī saistībā ar rekomendācijām un darba intervijām, lai varētu pieņemt atlases lēmumu par piemērotāko darba pretendentu uz konkrēto amatu.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

 • Identitātes un kontaktinformācija
 • Amata dati
 • Nodarbinātības un izglītības informācija
 • Licences un sertifikāti
 • Prasmju dati
 • Darba intervijā sniegtā informācija

Leģitīmās. intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai pieņemtu atlases lēmumu attiecībā uz piemērotāko darba kandidātu.

Glabāšanas laikposms: Jūsu personas dati tiek glabāti visu atlases procesa laiku. Atlases procesam beidzoties, jūsu personas dati tiek glabāti 4 mēnešus, ja vien personas datu apstrāde nav nepieciešama ilgāk nolūkā aizsargāt mūsu leģitīmās intereses izvirzīt, īstenot vai aizstāvēties pret juridiskām prasībām.

 

Veselības pārbaude

Ja jūs izvēlējās konkrētajam amatam, mēs drīkstam apstrādāt jūsu personas datus saistībā ar veselības pārbaudi. Mēs veicam veselības pārbaudes sadarbībā ar arodveselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem. Veselības pārbaudes mērķis ir pārliecināties par Jūsu veselības stāvokļa piemērotību paredzētā darba veikšanai.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

 • Identitātes un kontaktinformācija
 • Atzinums par kandidāta piemērotību paredzētā darba veikšanai

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai pārliecinātos par Jūsu veselības stāvokļa piemērotību paredzētā darba veikšanai.

Glabāšanas laikposms: Ja mēs jūs pieņemsim darbā, jūsu personas dati tiks glabāti atbilstoši mūsu darbinieku privātuma politikai (vairāk informācijas par glabāšanas periodiem saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām pieejama pie jūsu darba devēja). Ja veselības pārbaudes rezultāti liecina par situāciju, kurā nevaram jūs pieņemt darbā, mēs glabāsim jūsu personas datus 4 mēnešus pēc tam, kad būsim pieņēmuši lēmumu nepieņemt jūs darbā, ja vien personas datu apstrāde nav nepieciešama ilgāk nolūkā aizsargāt mūsu leģitīmās intereses izvirzīt, īstenot vai aizstāvēties pret juridiskām prasībām.

 

Informēšana par darba sludinājumiem

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, kad, vēloties saņemt paziņojumus par karjeras iespējām mūsu uzņēmumos, jūs iesniedzat savu kontaktinformāciju darba sludinājumu vietnēs vai pasākumos, kas organizēti sadarbībā ar augstākās izglītības iestādēm vai nodarbinātības aģentūrām, vai kad pierakstāties darba sludinājumiem mūsu tīmekļa vietnē.  

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

 • Identitātes un kontaktinformācija
 • Amata dati

Piekrišana. Apstrāde ir nepieciešama, lai sūtītu jums paziņojumus par karjeras iespējām HKScan, kā jūs to lūdzat.

Glabāšanas laikposms: Jūsu personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik ilgi aktīvs būs jūsu abonements. Jūsu personas dati tiks dzēsti pēc tam, kad atsauksit savu abonementu (jūs varat atsaukt savu piekrišanu, klikšķinot uz atsaukuma saites, vai sazinoties ar mums saskaņā ar šo privātuma paziņojumu).  

Nepieciešamības gadījumā mēs koplietojam jūsu datus ar citiem. Saņēmējs ir datu pārzinis jūsu personas datu apstrādes uzdevumā, ja vien neesam norādījuši citādi.

Mēs koplietojam jūsu personas datus ar šādām personām:

Pakalpojumu sniedzēji

Lai izpildītu jūsu personas datu apstrādes nolūkus, mēs koplietojam šādus personas datus ar pakalpojumu sniedzējiem, ko esam nolīguši. Šie pakalpojumu sniedzēji nodrošina IT pakalpojumus (tādus kā datu uzglabāšanas un pārvaldības pakalpojumi), personības un spēju vērtēšanas pakalpojumus un atlases pakalpojumus (tādus kā atlases procesa pārvaldība un prasmju un kompetenču izvērtēšana). Pakalpojumu sniedzēji drīkst apstrādāt jūsu personas datus tikai šajos nolūkos un atbilstoši mūsu norādījumiem, nevis

savos nolūkos. Mēs esam datu pārzinis tādas personas datu apstrādes gadījumā, ko pakalpojumu sniedzēji veic mūsu vārdā.

Citi saņēmēji

Noteiktos gadījumos mēs koplietojam, ja tas ir nepieciešams, jūsu personas datus ar citiem saņēmējiem noteiktos nolūkos (piem., lai veiktu medicīniskās apskates vai lai izpildītu juridiskos pienākumus un lai izskatītu un aizstāvētu juridiskas prasības). Šie saņēmēji ir datu pārzinis personas datu apstrādes gadījumā.

Saņēmējs

Nolūks

Nodošanas juridiskais pamatojums

HKScan Group uzņēmumi

Mēs drīkstam koplietot nepieciešamos personas datus ar HKScan Oyj Group uzņēmumiem, piem., kad lūdzam atbalstu atlases procesa pārvaldībā vai ja uzskatām, ka jūs esat piemērots darbinieks(-ce) citā HKScan Group uzņēmumā.

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses attiecībā uz atlases procesa pārvaldību vai piemērota darbinieka atrašanu.

Arodveselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs

 

Mēs drīkstam koplietot nepieciešamos personas datus ar arodveselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju, kas apstrādā jūsu personas datus nolūkā veikt veselības pārbaudi.

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai pārliecinātos par Jūsu veselības stāvokļa piemērotību paredzētā darba veikšanai.

Tiesas, darījumu partneri u. c.

Lai pārvaldītu un aizstāvētu juridiskās prasības, mēs koplietojam personas datus ar citām personām.

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu juridisko prasību pārvaldības un aizstāvēšanas leģitīmās intereses.

Tiesībaizsardzības iestādes, piem., policija

Mēs koplietojam personas datus ar tiesībaizsardzības iestādēm, piem., ar policiju, ja mūsu pienākums izpaust šādu informāciju ir noteikts ar likumu.

Juridiskais pienākums. Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskos pienākumus.

Mēs vienmēr tiecamies personas datus glabāt un apstrādāt ES/EEZ ietvaros. Tomēr daži mūsu pakalpojumu sniedzēji atrodas ārpus ES/EEZ, un tādā gadījumā personas dati tiks apstrādāti ārpus ES/EEZ. Lai garantētu to, ka personas dati ir aizsargāti, mēs nodrošinām, lai attiecībā uz pakalpojumu sniedzējiem, kas apstrādā jūsu personas datus ārpus ES/EEZ, tiktu piemēroti drošības pasākumi, piem., izmantojot datu pārsūtīšanas līgumus, kas ietver ES Komisijas pieņemtās standarta datu aizsardzības klauzulas. Ja jums ir jautājumi par to, uz kurām valstīm jūsu personas dati tiek pārsūtīti un kādus aizsardzības pasākumus mēs veicam, lai aizsargātu jūsu personas datus, vai lai pieprasītu šādu drošības pasākumu un informācijas kopiju, ja tādi pasākumi vai tāda informācija ir pieejama, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pasta adresi privacy@hkscan.com.

Saskaņā ar datu aizsardzības normatīvajiem aktiem jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi. Mēs apstrādājam jūsu personas datus tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai īstenotu jūsu tiesības. Lūdzu, iesniedziet pieprasījumus par savu tiesību īstenošanu mūsu datu privātuma tīmekļa vietnē vai sazinoties ar mums pa e-pasta adresi privacy@hkscan.com.

Jums ir šādas tiesības:

Piekļuve saviem personas datiem

Jums ir tiesības piekļūt personas datiem, kādus par jums apstrādājam. Jūs varat pieprasīt savu personas datu kopiju ar mūsu datu privātuma tīmekļa vietnes starpniecību, ko iespējams atrast šeit. Mēs jums to sniegsim, ja vien mums nebūs likumīgi iemesli šos datus nesniegt vai arī ja datu sniegšana nelabvēlīgi ietekmēs citu personu tiesības un brīvības.

Savu personas datu atjaunināšana

Jums ir tiesības pieprasīt, lai nepareizi vai nepilnīgi personas dati tiktu koriģēti vai papildināti.

Piekrišanas atsaukšana

Tādā apmērā, kādā mēs pamatojamies uz jūsu piekrišanu personas datu apstrādei, jums ir tiesības jebkurā laikā savu piekrišanu atsaukt. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumību pirms tās atsaukuma.

Iebilšana pret personas datu apstrādi

Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm tādu iemeslu dēļ, kas attiecas uz jūsu konkrēto situāciju. Tādā gadījumā mēs pārtrauksim jūsu personisko datu lietošanu, kur apstrāde balstās uz leģitīmajām interesēm, ja vien mēs nevarēsim pierādīt, ka šī interese neaizskar jūsu privātuma intereses vai ka jūsu personas datu lietojums ir nepieciešams, lai pārvaldītu vai aizstāvētu juridiskās prasības.

Savu personas datu dzēšana

Noteiktos apstākļos jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu personas dati tiktu dzēsti. Tomēr mēs nevaram dzēst jūsu personas datus, ja mums ir likumā noteikts pienākums šādus datus glabāt.

Savu personas datu lietojuma ierobežojums

Jums ir tiesības noteiktos apstākļos prasīt, lai jūsu personas datu apstrāde tiktu ierobežota. Ja jūsu personas datu apstrāde ir tikusi ierobežota, mēs bez datu uzglabāšanas varam apstrādāt jūsu personas datus tikai ar jūsu piekrišanu, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības vai lai aizstāvētu citu personu tiesības.

Savu personas datu pārsūtīšana (datu pārnesamība)

Visbeidzot jums ir tiesības pieprasīt to personas datu kopijas, kurus glabājam par jums, strukturētā, parasti lietotā un mašīnlasāmā formātā (datu pārnesamība). Salīdzinājumā ar piekļuves tiesībām tiesības uz datu pārnesamību veido tikai jūsu sniegti personas dati, kurus apstrādājam ar noteiktu juridisko pamatojumu, piem., jūsu piekrišanu.

Laiku pa laikam mēs varam atjaunināt šo informāciju, piem., ja sāktu apstrādāt personas datus jaunos nolūkos, vāktu papildu kategoriju personas datus vai koplietotu personas datus ar citiem saņēmējiem. Tādā gadījumā mēs jūs atbilstošā veidā informēsim par to. Šajā lapā vienmēr ir publicēta jaunākā informācijas versija.

Ja jums ir kādi jautājumi attiecībā uz savu personas datu apstrādi, lūdzu, nevilcinieties ar mums sazināties. Kontaktinformāciju skatiet zemāk. Ja mūsu atbilde jūs neapmierina, jums ir tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajā uzraudzības iestādē Latvijā. Attiecīgās uzraudzības iestādes kontaktinformāciju jūs varat atrast šeit.

 

HKScan Oyj

0111425-3

Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku

privacy@hkscan.com

Lūdzu, skatiet papildu informāciju par mūsu apstrādāto personas datu kategorijām zemāk redzamajā tabulā.

Kategorija

Personas datu piemēri

Identitātes un kontaktinformācija

 • Vārds un uzvārds
 • Dzimšanas datums
 • Adrese
 • Tālruņa numurs
 • E-pasta adrese

Amata dati

 • Darbuzdevumi
 • Nodaļa un biroja atrašanās vieta
 • Darba laika modelis
 • Nodarbinātības attiecību veids
 • Sākuma datums

Nodarbinātības un izglītības informācija

 • Pašreizējā un bijušā darba devēja vārds
 • Nodarbinātības attiecību ilgums
 • Informācija par pamatizglītību un augstskolas izglītību
 • Atsauksmes

Licences un sertifikāti

 • Informācija par autovadītāja apliecību
 • Kursu sertifikāti un diplomi

Prasmju dati

 • Valodu prasmes
 • IT prasmes
 • Citas prasmes

Intervijas dati

 • Intervijā sniegtā informācija

Cita sniegtā informācija

 • Jūsu sniegta papildu informācija, tāda kā LinkedIn profils

Personības un spēju pārbaudes atzinums

 • Personības profils
 • Darbinieka profils
 • Motivācijas profils

Atzinums par kandidāta veselības stāvokli

 • Veselības stāvoklis atbilst/ neatbilst veicamajam darbam/ atbilst ar ierobežojumiem