Tīmekļa vietnes privātuma paziņojums

Lasīt vairāk zemāk.

HKScan Oyj vai ikviena saistītā saimnieciskā vienība, kas pieder vai ko kontrolē HKScan Oyj (“HKScan”, “mēs”, “mūs”) ir datu pārzinis attiecībā uz jūsu kā tīmekļa vietnes apmeklētāja personas datu apstrādi. Lūdzu, skatiet turpmāko tabulu, lai iegūtu vairāk informācijas par to, kurš ir datu pārzinis, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni.    

Apmeklējot tīmekļa vietni, HKScan vāks un apstrādās jūsu personas datus.

Šajā lapā mēs aprakstām, kā vācam, apstrādājam, koplietojam un glabājam personas datus. Personas dati nozīmē jebkuru informāciju, ko var lietot, lai identificētu konkrētu fizisku personu.

Mums ir svarīgi, lai jūs justos droši par to, kā rīkojamies ar jūsu personas datiem. Mēs veicam pasākumus, lai jūsu personas dati būtu aizsargāti un lai jūsu personas datu apstrāde notiktu saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības normatīvajiem aktiem un mūsu iekšējām politikām un procedūrām. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par personas datu glabāšanas periodiem, lūdzu, skatiet šī privātuma paziņojuma versiju jūsu valsts valodā.

"Tīmekļa vietne" nozīmē tīmekļa vietnes, kādas jums nodrošina ikviena HKScan struktūrvienība, ieskaitot (taču noteikti neaprobežojoties ar to):

Datu pārzinis

Tīmekļa vietne

HKScan Oyj

 • www.hkscan.com

HKScan Finland Oy

 • www.hk.fi
 • www.kariniemen.fi
 • www.viaday.com
 • www.hkscanpro.fi

HKScan Sweden AB

 • www.scan.se
 • www.hkscanfoodservice.se
 • www.parsons.se
 • www.bullens.se
 • www.framtidenskott.se
 • www.hkscanagri.se

HKScan Denmark A/S

 • www.rosekylling.dk

AS HKScan Estonia

 • www.rakverelk.ee
 • www.tallegg.ee
 • www.valla.ee

AS HKScan Latvia

 • www.miesnieks.lv
 • www.tallegg.lv
 • www.rakverelk.lv
 • www.jgl.lv

UAB HKScan Lietuva

 • www.klaipedosmaistas.lt

Paimion Teurastamo Oy

 • www.paimionteurastamo.fi

Mēs varam vākt jūsu personas datus šādos veidos:

Personas dati, ko jūs mums sniedzat, piem., aizpildot veidlapas mūsu tīmekļa vietnē, rakstot mums, izmantojot tīmekļa vietnes tērzēšanas funkciju.

Personas dati, ko vācam vai ģenerējam automātiski, piem., kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, mēs automātiski vāksim personas datus par jums un jūsu apmeklējumu, ieskaitot interneta protokola (IP) adresi, kas lietota jūsu ierīces savienojumā ar internetu, un arī citu informāciju, tādu kā jūsu pārlūkprogrammas veids un versija. Turklāt mūsu tīmekļa vietne drīkst arī lejupielādēt sīkfailus jūsu ierīcē – tas ir aprakstīts mūsu atsevišķajā paziņojumā par sīkfailiem.

Mēs apstrādājam jūsu personas datus šādos nolūkos:

Ar darbu saistītas informācijas sniegšana

Ja pierakstāties informatīvo vēstuļu, katalogu, preses paziņojumu vai līdzīgas informācijas abonēšanai par HKScan un tā darbu, mēs apstrādāsim jūsu personas datus prasītā abonementa vai informācijas nodrošināšanas nolūkos.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

 • Identitātes informācija
 • Kontaktinformācija
 • Profesionāla informācija

Leģitīmās interese. Ja informācija jums sniegta jūsu profesionālo interešu (darba pienākumu) dēļ vai ja saziņu nevar uzskatīt par elektronisku tiešo mārketingu, piemēram, ja abonējat vienreizēju saturu, apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses sniegt jums pieprasīto informāciju.

Piekrišana. Ja jums sniegto saziņu var uzskatīt par elektronisku tiešo mārketingu, piemēram, ja abonējat mūsu jaunumu vēstuli, apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu jūsu abonementu un sniegtu jums pieprasīto informāciju, kā arī lai jums popularizētu HKScan zīmolu un produktus. Jūs drīkstat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu vai iebilst pret savu datu lietošanu elektroniskajā tiešajā mārketingā, un pēc tam mēs vairs neapstrādāsim jūsu datus.

Glabāšanas laikposms: Jūsu personas dati tiek glabāti šajā nolūkā, līdz jūs atsakāties no prasītās informācijas abonēšanu. Pēc tam, kad abonētā saziņa ar mums ir atteikta, mēs dzēsīsim šajā nolūkā apstrādātos personas datus.

 

Atbildēšana uz jūsu jautājumiem un atsauksmju izskatīšana

Mūsu tīmekļa vietne apmeklētājam nodrošina iespēju sazināties ar mums, uzdodot jautājumus un sniedzot atsauksmes par mūsu pakalpojumiem un darbu. Ja izvēlaties ar mums sazināties, mēs apstrādāsim jūsu personas datus, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem un izskatītu no jums saņemto atsauksmi.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

 • Identitātes informācija
 • Kontaktinformācija
 • Profesionāla informācija
 • Jūsu saziņa

Leģitīmās interese. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses atbildēt uz jautājumiem un izskatīt no jums saņemtās atsauksmes.

Glabāšanas laikposms: Jūsu personas datus glabā tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai īstenotu nolūku, kādā tie vākti, un pēc tam, ja tas ir nepieciešams juridisko prasību izvirzīšanas, īstenošanas vai aizstāvēšanas nolūkos.

 

Tīmekļa vietnes lietojuma izvērtēšana un tā sekojums

Lai izvērtētu mūsu tīmekļa vietnes lietojumu un pēc tam analizētu šo lietojumu, mēs apstrādājam jūsu personas datus, piem., saistībā ar apmeklētāju statistikas vākšanu mūsu tīmekļa vietnē. Iepriekš minētajā nolūkā veiktā apstrāde var ietvert statistikas un analītikas sīkfailu lietojumu.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

 • Tiešsaistes identifikatori
 • Lietotāja ģenerēta informācija

Piekrišana. Apstrāde ir nepieciešama, lai izvērtētu un pilnveidotu mūsu tīmekļa vietni, izmantojot sīkfailu lietojumu.

Leģitīmā interese. Ja spēkā esošie tiesību akti to pieļauj, pēc jūsu piekrišanas saņemšanas attiecībā uz sīkfailu lietojumu var būt nepieciešama turpmāka apstrāde, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses izvērtēt un pilnveidot savu tīmekļa vietni.

Glabāšanas laikposms: Jūs varat jebkurā laikā dzēst sīkfailus, kas saglabāti jūsu ierīcē, mainot iestatījumus savā tīmekļa pārlūkprogrammā. Gadījumā, ja jūs nedzēšat sīkfailus, mainot iestatījumus savā tīmekļa pārlūkprogrammā, sīkfaili, kas šādā nolūkā lietoti, tiks dzēsti, kad beigsies jūsu sesija vai arī – pastāvīgo sīkfailu gadījumā – tie tiks dzēsti atbilstoši katra sīkfaila termiņa beigu datumam. Pārskata ziņojumi par apkopoto līmeni, kas nesatur nekādus personas datus, un statistika tiek saglabāta līdz turpmākam paziņojumam vai arī līdz dzēšanas brīdim.  

 

Atbilstoša mārketinga un saziņas nodrošināšana mūsu tīmekļa vietnē

Mēs vāksim un apstrādāsim jūsu personas datus, lai mēs un mūsu reklāmu partneri varētu jums sniegt atbilstošas reklāmas un saziņu mūsu tīmekļa vietnē. Iepriekš minētajā nolūkā veiktā apstrāde ietver mārketinga sīkfailu lietojumu.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

 • Tiešsaistes identifikatori
 • Lietotāja ģenerēta informācija
 • Ģeogrāfiskie dati (tikai tad, ja lietojat mobilo ierīci)

Piekrišana. Apstrāde ir nepieciešama, lai savā tīmekļa vietnē mēs sniegtu jums atbilstošu mārketinga saturu, kādu vēlaties skatīt, tādu kā iegulti YouTube videoklipi.

Glabāšanas laikposms: Jūs varat jebkurā laikā dzēst sīkfailus, kas saglabāti jūsu ierīcē, mainot iestatījumus savā tīmekļa pārlūkprogrammā. Gadījumā, ja jūs nedzēšat sīkfailus, mainot iestatījumus savā tīmekļa pārlūkprogrammā, sīkfaili, kas šādā nolūkā lietoti, tiks dzēsti, kad beigsies jūsu sesija vai arī – pastāvīgo sīkfailu gadījumā – tie tiks dzēsti atbilstoši katra sīkfaila termiņa beigu datumam.

 

Mūsu tīmekļa vietnes pieredzējuma uzlabošana  

Lai uzlabotu to, kā pieredzat mūsu tīmekļa vietni un nodrošinātu jūs ar individuāli izstrādātu saturu, kad tas ir piemērots, mēs apstrādāsim jūsu personas datus.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

 • Tiešsaistes identifikatori
 • Lietotāja ģenerēta informācija

Piekrišana. Apstrāde ir nepieciešama, lai izvērtētu un pilnveidotu mūsu tīmekļa vietni, izmantojot sīkfailu lietojumu.

Leģitīmās intereses. Ja spēkā esošie tiesību akti to pieļauj, pēc jūsu piekrišanas saņemšanas attiecībā uz sīkfailu lietojumu var būt nepieciešama sekojoša apstrāde, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses izvērtēt un pilnveidot savu tīmekļa vietni.

Glabāšanas laikposms: Jūs varat jebkurā laikā dzēst sīkfailus, kas saglabāti jūsu ierīcē, mainot iestatījumus savā tīmekļa pārlūkprogrammā. Gadījumā, ja jūs nedzēšat sīkfailus, mainot iestatījumus savā tīmekļa pārlūkprogrammā, sīkfaili, kas šādā nolūkā lietoti, tiks dzēsti, kad beigsies jūsu sesija vai arī – pastāvīgo sīkfailu gadījumā – tie tiks dzēsti atbilstoši katra sīkfaila termiņa beigu datumam.

 

Juridisko pienākumu ievērošana

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai izpildītu savus juridiskos pienākumus, piem., kad saņemam jūsu kā datu subjekta piekļuves pieprasījumus, kas iesniegti ar HKScan datu privātuma tīmekļa vietnes starpniecību.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

Visu kategoriju personas dati, kas savākti un ir nepieciešami, lai izpildītu katru juridisko pienākumu.

Juridiskais pienākums. Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu mūsu juridiskos pienākumus izskatīt un atbildēt uz datu subjekta pieprasījumu.

Glabāšanas laikposms: Jūsu personas dati tiek glabāti tādu periodu, kāds nepieciešams attiecībā uz katru juridisko pienākumu. Būtībā mēs glabājam jūsu personas datus saistībā ar saņemtajiem datu subjekta piekļuves pieprasījumiem tik ilgi, kamēr jums ir tiesības ierosināt pret mums tiesvedību.

 

Mūsu tīmekļa vietnes, pakalpojumu un saistīto IT sistēmu pārvaldība un aizsardzība

Lai pārvaldītu un aizsargātu savu tīmekļa vietni, pakalpojumus un ar to saistītās IT sistēmas, piem., kad pierakstāties lauksaimnieku kopienas zonā vai darba pretendentu zonā mūsu tīmekļa vietnē, piesakāties, novēršat problēmas, veidojat dublējumkopijas, maināt sistēmas un risināt tajās konstatētās problēmas, kā arī saistībā ar iespējamiem IT incidentiem mēs nepieciešamajā apjomā apstrādājam jūsu personas datus. Turklāt jūsu personas datus drīkst apstrādāt nolūkā iespējot mūsu tīmekļa vietnes parādīšanu jūsu ierīcē, kā arī lai izpildītu jūsu pieprasījumus mūsu tīmekļa vietnē. Iepriekš minētajā nolūkā veiktā apstrāde var ietvert tehniski nepieciešamo sīkfailu lietojumu.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

 • Tiešsaistes identifikatori
 • Lietotāja ģenerēta informācija
 • Pieteikumvārda pieteikšanās informācija

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses savas tīmekļa vietnes, pakalpojumu un ar to saistīto IT sistēmu pārvaldībā un aizsargāšanā.

Glabāšanas laikposms: Jūsu personas dati tiek glabāti to periodu, kāds norādīts attiecībā uz katru iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes nolūku. Personas dati žurnālos tiek glabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams problēmu novēršanas un incidentu izskatīšanas nolūkā, Šajā nolūkā lietotos sīkfailus glabā tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai novērstu problēmas un izskatītu incidentus.

 

Nepieciešamības gadījumā mēs koplietojam jūsu datus ar citiem. Saņēmējs ir datu pārzinis jūsu personas datu apstrādes uzdevumā, ja vien neesam norādījuši citādi.

Mēs koplietojam jūsu personas datus ar šādām personām:

Pakalpojumu sniedzēji

Lai izpildītu jūsu personas datu apstrādes nolūkus, mēs koplietojam šādus personas datus ar pakalpojumu sniedzējiem, ko esam nolīguši. Šie pakalpojumu sniedzēju mums sniedz IT pakalpojumus, kā tīmekļa vietnes un IT sistēmu viesošana, uzturēšana un atbalsta pakalpojumi. Pakalpojumu sniedzēji drīkst apstrādāt jūsu personas datus tikai šajos nolūkos un atbilstoši mūsu norādījumiem, nevis savos nolūkos. Mēs esam datu pārzinis tādas personas datu apstrādes gadījumā, ko pakalpojumu sniedzēji veic mūsu vārdā.

Citi saņēmēji

Noteiktos gadījumos mēs koplietojam, ja tas ir nepieciešams, jūsu personas datus ar citiem saņēmējiem noteiktos nolūkos (piem., lai izpildītu juridiskos pienākumus un lai izskatītu un/vai aizstāvētu juridiskas prasības).

Saņēmējs

Nolūks

Nodošanas juridiskais pamatojums

HKScan Group uzņēmumi

Mēs varam koplietot nepieciešamos personas datus ar citiem HKScan Group uzņēmumiem uzņēmuma administratīvos nolūkos, piem., saistībā ar mūsu tīmekļa vietnes uzturēšanu.

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses attiecībā uz uzņēmuma administrēšanas nolūkiem.

Valsts iestādes

Mēs koplietojam nepieciešamos personas datus ar valsts iestādēm, ja mūsu pienākums izpaust šādu informāciju ir noteikts ar likumu.

Juridiskais pienākums. Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskos pienākumus.

Ārēji konsultanti

Mēs koplietojam nepieciešamo informāciju ar ārējiem konsultantiem, piem., revidentu birojiem un juristu birojiem, ja mūsu pienākums koplietot informāciju ir noteikts ar likumu vai lai pārvaldītu un aizstāvētu juridiskas prasības.

Juridiskais pienākums un leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu juridiskos pienākumus vai lai īstenotu mūsu juridisko prasību pārvaldības un aizstāvēšanas leģitīmās intereses.

Tiesas, darījumu partneri u. c.

Lai pārvaldītu un aizstāvētu juridiskās prasības, mēs koplietojam personas datus ar citām pusēm.

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu juridisko prasību pārvaldības un aizstāvēšanas leģitīmās intereses.

Tiesībaizsardzības iestādes, piem., policija

Mēs koplietojam personas datus ar tiesībaizsardzības iestādēm, piem., ar policiju, ja mūsu pienākums izpaust šādu informāciju ir noteikts ar likumu.

Juridiskais pienākums. Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskos pienākumus.

Potenciālie pircēji un pārdevēji

Uzņēmuma iegādes vai uzņēmumu apvienošanas gadījumā mēs koplietojam personas datus ar potenciālajiem pircējiem un pārdevējiem.

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu uzņēmuma iegādes vai uzņēmumu apvienošanas izpildes leģitīmās intereses.

Reklāmu partneri

Mēs koplietojam jūsu personas datus ar reklāmas partneriem, lai uzņēmumi, kas, pamatojoties uz līgumu, sniedz mums mārketinga pakalpojumus, nodrošinātu jūs ar atbilstošu mārketinga saturu.

Piekrišana. Apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu jūs ar atbilstošu mārketinga saturu.

Mēs vienmēr tiecamies personas datus glabāt un apstrādāt ES/EEZ ietvaros. Tomēr daži mūsu pakalpojumu sniedzēji var atrasties ārpus ES/EEZ, un tādā gadījumā personas dati tiks apstrādāti ārpus ES/EEZ. Lai garantētu to, ka personas dati ir aizsargāti, mēs nodrošinām, lai attiecībā uz pakalpojumu sniedzējiem, kas apstrādā jūsu personas datus ārpus ES/EEZ, tiktu piemēroti drošības pasākumi, piem., izmantojot datu pārsūtīšanas līgumus, kas ietver ES Komisijas pieņemtās standarta datu aizsardzības klauzulas. Ja jums ir jautājumi par to, uz kurām valstīm jūsu personas dati tiek pārsūtīti un kādus aizsardzības pasākumus mēs veicam, lai aizsargātu jūsu personas datus, vai lai pieprasītu šādu drošības pasākumu un informācijas kopiju, ja tādi pasākumi vai tāda informācija ir pieejama, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pasta adresi privacy@hkscan.com.

Saskaņā ar datu aizsardzības normatīvajiem aktiem jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi. Mēs apstrādājam jūsu personas datus tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai īstenotu jūsu tiesības. Lūdzu, iesniedziet pieprasījumus par savu tiesību īstenošanu ar mūsu datu privātuma tīmekļa vietnē vai sazinoties ar mums pa e-pasta adresi privacy@hkscan.com.

Jums ir šādas tiesības:

Piekļuve saviem personas datiem

Jums ir tiesības piekļūt personas datiem, kurus par jums apstrādājam. Jūs varat pieprasīt savu personas datu kopiju mūsu datu privātuma tīmekļa vietnē, ko iespējams atrast šeit. Mēs jums to sniegsim, ja vien mums nebūs likumīgi iemesli šos datus neizsniegt vai arī ja datu koplietošana nelabvēlīgi ietekmēs citu personu tiesības.

Savu personas datu atjaunināšana

Jums ir tiesības pieprasīt, lai nepareizi vai nepilnīgi personas dati tiktu koriģēti vai papildināti.

Piekrišanas atsaukšana

Tādā apmērā, kādā mēs pamatojamies uz jūsu piekrišanu personas datu apstrādei, jums ir tiesības jebkurā laikā savu piekrišanu atsaukt. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumību, pamatojoties uz šo piekrišanu, pirms tās atsaukuma.

Iebilšana pret personas datu apstrādi

Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm tādu iemeslu dēļ, kas attiecas uz jūsu konkrēto situāciju. Tādā gadījumā mēs pārtrauksim jūsu personisko datu lietošanu, kur apstrāde balstās uz leģitīmajām interesēm, ja vien mēs nevarēsim pierādīt, ka šī interese neaizskar jūsu privātuma interesi vai ka jūsu personas datu lietojums ir nepieciešams, lai pārvaldītu vai aizstāvētu juridiskās prasības.

Savu personas datu dzēšana

Noteiktos apstākļos jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu personas dati tiktu dzēsti. Tomēr mēs nevaram dzēst jūsu personas datus, ja mums ir likumā noteikts pienākums šādus datus glabāt.

Savu personas datu lietojuma ierobežojums

Jums ir tiesības noteiktos apstākļos prasīt, lai jūsu personas datu apstrāde tiktu ierobežota. Ja jūsu personas datu apstrāde ir tikusi ierobežota, mēs bez datu uzglabāšanas varam apstrādāt jūsu personas datus tikai ar jūsu piekrišanu vai lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības, vai lai aizstāvētu citu personu tiesības.

Savu personas datu pārsūtīšana (datu pārnesamība)

Visbeidzot jums ir tiesības pieprasīt to personas datu kopiju, kurus glabājam par jums, strukturētā, parasti lietotā un mašīnlasāmā formātā (datu pārnesamība). Salīdzinājumā ar piekļuves tiesībām tiesības uz datu pārnesamību veido tikai jūsu sniegti personas dati, kurus apstrādājam ar noteiktu juridisko pamatojumu, piem., jūsu piekrišanu.

Laiku pa laikam mēs varam atjaunināt šo informāciju, piem., ja sāktu apstrādāt personas datus jaunos nolūkos, vāktu papildu kategoriju personas datus vai koplietotu personas datus ar citiem saņēmējiem. Tādā gadījumā mēs jūs atbilstošā veidā informēsim par to. Šajā lapā vienmēr ir publicēta jaunākā informācijas versija.

Ja jums ir kādi jautājumi par savu personas datu apstrādi, lūdzu, nevilcinieties ar mums sazināties. Kontaktinformāciju skatiet zemāk. Ja mūsu atbilde jūs neapmierina, jums ir tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajā uzraudzības iestādē jūsu jurisdikcijā.

 

HKScan Oyj

Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 0111425-3

Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku

E-pasts: privacy@hkscan.com

Lūdzu, skatiet papildu informāciju par mūsu apstrādāto personas datu kategorijām turpmākajā tabulā.

Kategorija

Personas datu piemēri

Ģeogrāfiskie dati

 • Mobilās ierīces GPS atrašanās vieta

Identitātes informācija

 • Vārds, uzvārds

Kontaktinformācija

 • Adrese
 • Tālruņa numurs
 • E-pasta adrese

Profesionāla informācija

 • Uzņēmums
 • Jūsu profesionālais amats

Tiešsaistes identifikatori

 • IP adrese
 • Informācija par ierīci un tīmekļa pārlūkprogrammu

Lietotāja ģenerēta informācija

 • Apmeklējumu un klikšķu statistika

Jūsu saziņa

 • Saturs jūsu saziņā

Pieteikumvārda pieteikšanās informācija

 • Lietotājvārds
 • Pieteikšanās dati