Ražotāji un partneri

„HKScan” grupai svarīga ir sadarbības partneru, piemēram, klientu, ražotāju, pakalpojumu sniedzēju un piegādātāju, uzticēšanās, un mēs esam apņēmušies aizsargāt savu partneru darbinieku konfidencialitāti.

Mēs galvenokārt izmantojam savu partneru personas datus šādos nolūkos:

  • slēgt sadarbības līgumus, pārvaldīt izrietošās saistības un izmantot izrietošās tiesības;
  • pārvaldīt mūsu vispārējos uzņēmējdarbības pienākumus, piemēram, sadarbības attiecību un pakalpojumu pārvaldību, uzturēšanu, attīstību un komunikāciju;
  • izmantot likumā noteiktās tiesības un izpildīt likumā noteiktos pienākumus.

Ja esat kāda „HKScan” partnera pārstāvis, varat pasūtīt pārskatu par saviem personas datiem, kas iekļauti dažādos personu reģistros.

Personas datu pieprasījuma veidlapa

Darījuma partnera privātuma paziņojums

Privātuma paziņojumsrazotājiem