Privātuma paziņojums ražotājiem

Lasīt vairāk zemāk.

HKScan Oyj, 0111425-3, un/vai jebkurš saistīts uzņēmums, kas pieder HKScan Oyj vai kuru tas kontrolē (“HKScan”, “mēs”, “mūs”), ir datu pārzinis attiecībā uz jūsu kā ražotāja (šī privātuma paziņojuma nolūkos termins “ražotājs” vai “jūs” ietver mūsu ražotājus, kas darbojas juridiskas personas statusā, kā arī ražotājus, kas darbojas individuāli) personas datu apstrādi.

Šajā lapā mēs aprakstām, kā apkopojam, apstrādājam un sniedzam citiem mūsu uzglabātos personas datus. Personas dati ir jebkura informācija, ko var izmantot personas identificēšanai. Informācija, kas attiecas uz individuālo ražotāju (piemēram, individuālo komersantu vai pašnodarbināto), kura ir saistīta ar vienu vai vairākām personām, tiek uzskatīta par personas datiem. Informācija, kas attiecas uz juridisku personu, nav personas dati, bet informācija, kas saistīta ar šādas personas pārstāvi, tiek uzskatīta par personas datiem.

Mēs vēlamies, lai jūs justos droši attiecībā uz to, kā apstrādājam jūsu personas datus. Mēs veicam pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu personas dati tiek aizsargāti un ka jūsu personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības noteikumiem un mūsu iekšējo politiku un procedūrām. Lai iegūtu konkrētāku informāciju par jūsu personas datu glabāšanas periodiem, skatiet šī privātuma paziņojuma versiju jūsu vietējā valodā.

Mēs varam vākt jūsu personas datus šādos veidos:

Personas dati, kurus jūs sniedzat mums, piemēram, aizpildot veidlapas mūsu tīmekļa vietnē vai citas veidlapas, kuras mēs varam lūgt jūs aizpildīt, vai sazinoties ar mums pa tālruni, e-pastu vai kā citādi.

Personas dati, ko mēs apkopojam vai ģenerējam automātiski, piemēram, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni un pierakstāties lauksaimniecības kopienā — mēs automātiski apkoposim personas datus par jums un jūsu apmeklējumu, tostarp pieteikšanās informāciju un interneta protokola (IP) adresi, kas tiek izmantota, jūsu ierīcei izveidojot savienojumu ar internetu (vairāk par jūsu personas datu apstrādi mūsu tīmekļa vietnēs lasiet šeit).

Personas dati, ko apkopojam no citiem avotiem, piemēram, kad apkopojam jūsu personas datus no mūsu partneriem (piemēram, LSO Osuuskunta un dzīvnieku veselības un labturības asociācijas ETT), publiskām iestādēm (piemēram, no Somijas pārtikas iestādes), bankām vai uzņēmumiem, kas sniedz ar kredītreitingu saistītus pakalpojumus (saistībā ar iepriekšējās darbības pārbaudēm).  

Mēs apstrādājam jūsu personas datus šādos nolūkos:

Attiecību ar ražotāju pārvaldība

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai pārvaldītu attiecības ar ražotāju, piemēram, kad reģistrējam jūsu kontaktinformāciju savā ražotāju datu bāzē, pārvaldām rēķinus, arhivējam ražotāju līgumus un iespējamos finansējuma līgumus, veicam iepriekšējās darbības pārbaudes (lai pirms finansējuma līguma slēgšanas atbilstoši prasībām novērtētu ražotāja spēju izpildīt līgumsaistības) un pārvaldām preču vai pakalpojumu pasūtījumus un to īstenošanu.    

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

 • Informācija par identitāti
 • Kontaktinformācija
 • Informācija par organizāciju
 • Finanšu informācija
 • Iepriekšējās darbības pārbaudes sniegtā informācija
 • LSO Osuuskunta dalības dati
 • Pirkumu/pārdošanas dati

Leģitīmās intereses (juridiskām personām). Apstrāde ir nepieciešama, lai varētu īstenot mūsu leģitīmās intereses saistībā ar attiecību ar ražotāju pārvaldību.

Līguma izpilde (individuālajiem ražotājiem). Mums ir jāapstrādā jūsu personas dati, lai varētu īstenot ar jums noslēgto ražotāja līgumu.

Glabāšanas laikposms: jūsu personas dati tiek glabāti laika periodā, kurā tiek īstenotas attiecības ar ražotāju, un pēc tam tik ilgā laikā periodā, kāds nepieciešams, lai mēs varētu īstenot savas leģitīmās intereses attiecībā uz visu juridisko prasību izpildi. Savukārt iepriekšējās darbības pārbaudes sniegtā informācija tiek glabāta tikai tādu periodu, kāds nepieciešams, lai pirms finansējuma līguma slēgšanas novērtētu ražotāja spēju izpildīt līgumsaistības.

 

Pasākumu un citu ražotāju aktivitāšu rīkošana

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, ja piedalāties kādā mūsu rīkotā pasākumā. Šajā sakarā mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai organizētu pasākumus, piemēram, kad saņemam un reģistrējam informāciju par jūsu dalību, kā arī kad sazināmies ar jums saistībā ar pasākumiem.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

 • Dalībnieka informācija
 • Informācija par identitāti
 • Kontaktinformācija
 • Informācija par vēlamo maltīti
 • Informācija par organizāciju

Leģitīmās intereses Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses rīkot pasākumus.

Datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu apstrādei (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9. panta 2. punkta a) apakšpunkts). Mēs varam apstrādāt atbilstošas ​​īpašas personas datu kategorijas, piemēram, datus par veselību, tikai tad, ja jūs šādus datus iesniedzat mums brīvprātīgi, tātad ar jūsu skaidri izteiktu piekrišanu.

Glabāšanas laikposms: jūsu personas dati šim nolūkam tiks saglabāti pirms pasākuma un tā laikā, un pēc tam tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams, lai mēs varētu īstenot savas leģitīmās intereses attiecībā uz pasākuma novērtēšanu un sazināties ar dalībniekiem pēc dalības pasākumā, kā arī, lai plānotu jebkādus turpmākus pasākumus.

 

Konsultāciju pakalpojumu sniegšana ražotājiem sadarbības izstrādei

Kad sadarbības ietvaros sniedzam jums konsultāciju pakalpojumus, piemēram, uzņēmējdarbības ieskatus un uzņēmējdarbības plānošanas pārskatus par dzīvnieku audzēšanu, barošanas plānošanu un dzīvnieku veselības aprūpi, mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai varētu sniegt ražotājiem paredzētos konsultāciju pakalpojumus jūsu un mūsu labā.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

 • Informācija par identitāti
 • Kontaktinformācija
 • Informācija par organizāciju
 • Pirkumu/pārdošanas dati

Leģitīmās intereses (juridiskām personām). Apstrāde ir nepieciešama, lai varētu īstenotu mūsu leģitīmās intereses attiecībā uz konsultāciju pakalpojumu sniegšanu jūsu un mūsu labā.

Līguma izpilde (individuālajiem ražotājiem). Mums ir jāapstrādā jūsu personas dati, lai varētu īstenot ar jums noslēgto ražotāja līgumu.

Glabāšanas laikposms: jūsu personas dati tiek glabāti laika periodā, kurā tiek īstenotas attiecības ar ražotāju. Pārskati, kas neietver nekādus personas datus vai statistiku, tiek glabāti neierobežotu laika periodu.

 

Iekšējās saziņas ar ražotājiem veicināšana uzņēmējdarbības nolūkos

Mēs apstrādājam jūsu datus, lai veicinātu saziņu ar ražotājiem, piemēram, kad pārvaldām ražotāju adrešu grāmatiņu, kā arī, kad pārbaudām jūsu identitāti, pirms piešķiram ražotājiem piekļuvi mūsu pārvaldītajai sociālo plašsaziņas līdzekļu grupai. Mēs vēlamies uzturēt šādu sociālo plašsaziņas līdzekļu grupu, lai nepieciešamības gadījumā jūs varētu apmainīties ar informāciju ar citiem ražotājiem.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

 • Informācija par identitāti
 • Kontaktinformācija
 • Saziņa ar jums
 • Sociālo plašsaziņas līdzekļu konts

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai mēs varētu īstenot savas leģitīmās intereses attiecībā uz ražotāju kontaktinformācijas pārvaldi un veicināt informācijas apmaiņu starp ražotājiem.  

Glabāšanas laikposms: jūsu personas dati tiek glabāti laika periodā, kurā tiek īstenotas attiecības ar ražotāju.

 

Saziņa ar ražotājiem mārketinga nolūkos

Ja reģistrējaties informatīvo biļetenu abonementam vai citas automātiski nodrošinātas informācijas saņemšanai, mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai varētu sniegt jums pieprasīto abonementu vai informāciju, kā arī, lai reklamētu mūsu zīmolu un uzņēmumu.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

 • Informācija par identitāti
 • Kontaktinformācija

Piekrišana. Apstrāde ir nepieciešama, lai jums nodrošinātu pieprasīto abonementu vai informāciju, kā arī, lai reklamētu mūsu zīmolu un produktus.

Glabāšanas laikposms: Jūsu personas dati tiks glabāti tik ilgi, kamēr jūsu abonements būs aktīvs. Jūsu personas dati tiks dzēsti pēc abonementa atcelšanas (jūs varat atsaukt savu piekrišanu, izmantojot atteikšanās saiti vai sazinoties ar mums saskaņā ar šo privātuma paziņojumu).  

 

Ārējā mārketinga saziņa HKScan zīmola izstrādes nolūkos

Sadarbības ar ražotājiem ietvaros varam apstrādāt jūsu personas datus, apkopojot jūsu vārdu, kontaktinformāciju, fotoattēlu vai video ierakstus un organizācijas informāciju, lai varētu publicēt apkopotos personas datus mūsu tīmekļa vietnēs, citos digitālajos kanālos vai drukātajos plašsaziņas līdzekļos. Šajā sakarā jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi attīstīt mūsu zīmolu un nodrošināt mārketinga saturu.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

 • Informācija par identitāti
 • Uzņemtās fotogrāfijas vai video
 • Informācija par organizāciju

Piekrišana. Apstrāde ir nepieciešama, lai varētu attīstīt mūsu zīmolu un nodrošināt mārketinga saturu.

Glabāšanas laikposms: personas dati, kas ir publicēti, izmantojot digitālos kanālus, parasti tiek saglabāti neierobežotu laika posmu. Attiecībā uz personas datiem, ko varam kontrolēt, mēs glabājam jūsu personas datus laika periodā, kurā nodrošinām attiecīgo mārketinga saturu, un pēc tam tik ilgi, cik nepieciešams, lai mēs varētu īstenot savas leģitīmās intereses saistībā ar juridisku prasījumu apstrādi.

 

Saziņa starp mums un potenciālajiem ražotājiem

Ja neesat ražotājs, ar kuru esam noslēguši līgumu, mēs varam apstrādāt jūsu personas datus saistībā ar jūsu kontaktinformācijas (un citu nepieciešamo personas datu) uzturēšanu, lai varētu sazināties ar jums, izmantojot tālruni vai e-pastu, ar mērķi izmantot jūsu sniegtos pakalpojumus un iegūt nepieciešamos izejmateriālus vai palielināt apjomu.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

 • Informācija par identitāti
 • Kontaktinformācija
 • Informācija par organizāciju

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai varētu īstenot mūsu leģitīmās intereses attiecībā uz saziņu ar jums ar mērķi izmantot jūsu sniegtos pakalpojumus.

Glabāšanas laikposms: jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr mūsu ieskatā starp jums un mums pastāv atbilstoša saikne. Ja iebilstat pret mūsu saziņu vai mēs konstatējam, ka vairs neveicat komercdarbību, mēs izdzēsīsim jūsu personas datus.

 

IT sistēmu un pakalpojumu pārvaldība un aizsardzība

Lai pārvaldītu un aizsargātu mūsu pakalpojumus un saistītās IT sistēmas, mēs nepieciešamajā apmērā apstrādājam jūsu personas datus, piemēram, kad pierakstāties lauksaimniecības kopienā mūsu tīmekļa vietnē, kā arī saistībā ar reģistrēšanu, problēmu novēršanu, dublēšanu, izmaiņu un problēmu pārvaldību sistēmās un saistībā ar iespējamiem IT incidentiem. Jūsu personas dati tiek apstrādāti arī saistībā ar pieteikšanās akreditācijas datu izveidi, kas nepieciešami, lai jūs varētu piekļūt lauksaimniecības kopienai.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

 • Tiešsaistes identifikatori
 • Pieteikšanās dati

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses pārvaldīt un aizsargāt savu tīmekļa vietni, pakalpojumus un saistītās IT sistēmas.

Glabāšanas laikposms: Jūsu personas dati tiek glabāti tikpat ilgi, kā norādīts iepriekš attiecībā uz katru jūsu personas datu apstrādes mērķi. Personas dati žurnālfailos tiek glabāti tādu laika periodu, kas nepieciešams problēmu novēršanai un darbību veikšanai saistībā ar incidentiem.

 

Juridisko saistību izpilde

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai izpildītu juridiskos pienākumus, piemēram, ar grāmatvedību un nodokļiem saistītos pienākumus.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

Visas to savākto personas datu kategorijas, kas ir nepieciešami katra juridiskā pienākuma izpildei.

Juridiskais pienākums. Apstrāde ir nepieciešama mūsu juridisko pienākumu izpildei.

Glabāšanas laikposms: Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams katra juridiskā pienākuma izpildei.

 

Celt, īstenot prasības vai aizstāvēt sevi prasību gadījumā

Mēs apstrādājam jūsu personas datus nepieciešamajā apmērā, lai izskatītu prasības un aizstāvētu sevi prasībās, piemēram, strīda vai tiesvedības gadījumā.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

Visas to savākto personas datu kategorijas, kas ir nepieciešami prasību celšanai, īstenošanai un aizstāvēšanai.

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses izskatīt prasības un aizstāvēt sevi prasībās.

Glabāšanas laikposms: Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams šim nolūkam.

Nepieciešamības gadījumā mēs nododam jūsu personas datus citām personām. Ja neesam norādījuši citādi, saņēmējs ir datu pārzinis saistībā ar konkrēto datu apstrādi.

Mēs nododam jūsu personas datus šādām personām:

Pakalpojumu sniedzēji

Lai īstenotu jūsu personas datu apstrādes mērķus, mēs sniedzam personas datus mūsu iesaistītajiem pakalpojumu sniedzējiem. Šie pakalpojumu sniedzēji mums sniedz IT (piemēram, IT sistēmu ekspluatācijas, tehniskā atbalsta un uzturēšanas), konsultāciju, rēķinu izrakstīšanas un mārketinga pakalpojumus. Pakalpojumu sniedzēji var apstrādāt jūsu personas datus tikai šeit minētajiem nolūkiem un saskaņā ar mūsu norādījumiem, nevis viņu pašu noteiktiem nolūkiem. Mēs esam datu pārzinis attiecībā uz personas datu apstrādi, ko pakalpojumu sniedzēji veic mūsu vārdā.

Citi saņēmēji

Atsevišķos gadījumos, ja nepieciešams, mēs sniedzam jūsu personas datus citiem saņēmējiem noteiktiem mērķiem (piemēram, lai izpildītu juridiskos pienākumus un apstrādātu prasības un aizstāvētu sevi prasībās).

Saņēmējs

Nolūks

Nosūtīšanas juridiskais pamats

„HKScan” grupas uzņēmumi

Mēs varam sniegt nepieciešamos personas datus citiem grupas HKScan Group uzņēmumiem Somijā iekšējiem administratīviem nolūkiem, piemēram, saistībā ar attiecību ar ražotāju pārvaldību.

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses saistībā ar iekšējiem administratīvajiem nolūkiem.

Publiskas iestādes, piemēram, Somijas pārtikas iestāde

Mēs sniedzam nepieciešamos personas datus publiskām iestādēm, ja saskaņā ar likumu mums ir pienākums izpaust šādu informāciju.

Juridiskais pienākums. Apstrāde ir nepieciešama juridisko pienākumu izpildei.

LSO Osuuskunta

Ja esat gaļas ražotāju kopienas LSO Osuuskunta biedrs, mēs varam sniegt nepieciešamos personas datus kopienai LSO Osuuskunta ar mērķi atbalstīt gaļas ražošanu un gādāt par tās nepārtrauktību.

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai varētu īstenot mūsu leģitīmās intereses attiecībā uz gaļas ražošanas atbalstīšanu un gādāšanu par gaļas ražošanas nepārtrauktību.

Dzīvnieku veselības un labturības asociācija (ETT ry)

Mēs varam sniegt nepieciešamos personas datus dzīvnieku veselības un labturības asociācijai (ETT ry) ar mērķi kontrolēt dzīvnieku slimību risku un veicināt pārtikas drošību.

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai varētu īstenot mūsu leģitīmās intereses attiecībā uz dzīvnieku slimību risku kontrolēšanu un pārtikas drošības veicināšanu.

Apdrošināšanas sabiedrības

Ja vēlēsities saņemt mūsu palīdzību apdrošināšanas saņemšanai ar mērķi aizsargāt savas uzņēmējdarbības intereses, mēs sniegsim jūsu personas datus atbilstošajai apdrošināšanas sabiedrībai ar mērķi gādāt par mūsu ražotāju apdrošināšanu.

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai varētu īstenot mūsu leģitīmās intereses attiecībā uz mūsu ražotāju apdrošināšanu.

Bankas

Mēs sniedzam jūsu personas datus attiecīgajām bankām, lai pārvaldītu attiecības ar ražotāju, piemēram, saistībā ar finanšu līguma izveidi vai maksājumu veikšanu atbilstoši mūsu līgumsaistībām.

Leģitīmās intereses (juridiskām personām). Apstrāde ir nepieciešama, lai varētu īstenot mūsu leģitīmās intereses saistībā ar iespēju pārvaldīt attiecības ar ražotājiem.

Līguma izpilde (individuālajiem ražotājiem). Mums ir jāapstrādā jūsu personas dati, lai varētu īstenot ar jums noslēgto finanšu līgumu un/vai līgumu ar ražotāju.

Ārējie konsultanti

Mēs sniedzam nepieciešamo informāciju ārējiem konsultantiem, piemēram, revīzijas uzņēmumiem un advokātu birojiem, ja mums ir jāsniedz informācija saskaņā ar likumu, vai lai pārvaldītu un aizstāvētu likumīgas prasības.

Juridiskais pienākums un leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu izpildītu juridiskos pienākumus vai īstenotu mūsu leģitīmās intereses pārvaldīt un aizstāvēt likumīgas prasības.

Tiesas, tiesvedības dalībnieki u.c.

Mēs sniedzam datus citām personām, lai pārvaldītu prasības un aizstāvētu sevi prasību gadījumā.

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses pārvaldīt prasības un aizstāvēt sevi prasību gadījumā.

Tiesībaizsardzības iestādes, piemēram, policija

Mēs sniedzam personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, piemēram, policijai, ja saskaņā ar likumu mums ir pienākums izpaust informāciju.

Juridiskais pienākums. Apstrāde ir nepieciešama juridisko pienākumu izpildei.

Potenciālie pircēji un pārdevēji

Mēs sniedzam personas datus potenciālajiem pircējiem un pārdevējiem uzņēmuma iegādes vai apvienošanās gadījumā.

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses iegādāties uzņēmumu vai apvienot uzņēmumus.

Mēs vienmēr cenšamies glabāt un apstrādāt personas datus ES/EEZ robežās. Tomēr daži mūsu pakalpojumu sniedzēji atrodas ārpus ES/EEZ, un tādā gadījumā personas dati tiks apstrādāti ārpus ES/EEZ. Lai nodrošinātu personas datu aizsardzību, mēs pārliecināmies, ka attiecībā uz pakalpojumu sniedzējiem, kas apstrādā jūsu personas datus ārpus ES/EEZ, ir piemēroti attiecīgi drošības pasākumi, piemēram, izmantojot datu nosūtīšanas līgumus (kas ietver standarta datu aizsardzības klauzulas, kuras pieņēmusi ES Komisija). Ja jums ir jautājumi par to, uz kurām valstīm tiek sūtīti jūsu personas dati un kādus aizsardzības pasākumus mēs veicam, lai aizsargātu jūsu personas datus, vai attiecīgi pieprasītu šādu drošības pasākumu un informācijas kopiju, ja tie ir pieejami, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz privacy@hkscan.com.

Saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi. Mēs apstrādājam jūsu personas datus tiktāl, cik nepieciešams, lai īstenotu jūsu tiesības. Pieprasījumus par savu tiesību izmantošanu lūdzam iesniegt mūsu privātuma tīmekļa vietnē vai rakstot uz privacy@hkscan.com.

Jums ir šādas tiesības:

Piekļūt jūsu personas datiem

Jums ir tiesības piekļūt personas datiem, ko mēs apstrādājam par jums. Jūs varat pieprasīt savu personas datu kopiju mūsu privātuma vietnē, kas atrodama šeit. Mēs jums to sniegsim, ja vien mums nav likumīgu iemeslu nesniegt šos datus vai ja datu sniegšana nelabvēlīgi ietekmētu citu tiesības un brīvības.

Precizēt jūsu personas datus

Jums ir arī tiesības pieprasīt nepareizu vai nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu.

Atsaukt piekrišanu

Ciktāl mēs paļaujamies uz jūsu piekrišanu apstrādāt personas datus, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē tās apstrādes likumīgumu, kas īstenota, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas

Iebilst pret personas datu apstrādi

Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, pamatojoties uz leģitīmām interesēm, tādu iemeslu dēļ, kas attiecas uz jūsu konkrēto situāciju. Šādā gadījumā mēs pārtrauksim izmantot jūsu personas datus, ja apstrāde ir balstīta uz leģitīmu interesi, ja vien mēs nespējam pierādīt, ka šī interese ir svarīgāka par jūsu privātuma interesēm vai ka jūsu personas datu izmantošana ir nepieciešama, lai pārvaldītu prasības vai aizstāvētu sevi prasību gadījumā.

Dzēst jūsu personas datus

Noteiktos apstākļos jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu personas dati tiktu dzēsti. Tomēr mēs nevaram dzēst jūsu personas datus, piemēram, ja likums mums uzliek pienākumu paturēt šos datus.

Ierobežot jūsu personas datu lietošanu

Noteiktos apstākļos jums ir tiesības pieprasīt, lai tiktu ierobežota jūsu personas datu apstrāde. Ja jūsu personas datu apstrāde ir ierobežota, mēs papildus datu glabāšanai varam apstrādāt jūsu personas datus tikai ar jūsu piekrišanu, lai celtu vai īstenotu prasības vai, lai aizstāvētu sevi prasību gadījumā, kā arī lai aizstāvētu citu personu tiesības.

Nosūtīt jūsu personas datus (datu pārnesamība)

Visbeidzot, jums ir tiesības pieprasīt to personas datu kopiju, ko mēs par jums glabājam, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā (datu pārnesamība). Tiesības uz datu pārnesamību salīdzinājumā ar piekļuves tiesībām ietver tikai tos personas datus, kurus jūs pats esat sniedzis un kurus mēs apstrādājam, pamatojoties uz noteiktiem juridiskiem pamatiem, piemēram, jūsu piekrišanu.

Mēs laiku pa laikam varam mainīt šo informāciju, piemēram, ja mēs apstrādātu personas datus jauniem nolūkiem, vāktu citu kategoriju personas datus vai sniegtu personas datus citiem saņēmējiem. Šādā gadījumā mēs jums atbilstoši par to paziņosim. Informācijas aktuālā versija vienmēr ir publicēta šajā lapā.

Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, sazinieties ar mums. Kontaktinformāciju atradīsiet tālāk tekstā. Ja mūsu atbilde jūs neapmierina, jums ir tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajā uzraudzības iestādē jūsu jurisdikcijā.

 

HKScan Oyj

Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 0111425-3

Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku

E-pasta adrese: privacy@hkscan.com

Tālāk redzamajā tabulā ietverta informācija par mūsu apstrādātajām personas datu kategorijām.

Kategorija

Personas datu piemēri

Informācija par identitāti

 • Vārds, uzvārds
 • Lietotāja identitāte
 • Personas kods
 • Paraksts

Kontaktinformācija

 • Adrese
 • E-pasta adrese
 • Tālruņa numurs

Informācija par organizāciju

 • Uzņēmuma nosaukums
 • Pārstāvji
 • Atrašanās vieta
 • Ražotāja numurs
 • Ražošanas līnija

Finanšu informācija

 • Bankas konts
 • Informācija par atbilstošajām finanšu interesēm
 • Informācija par īpašumtiesībām
 • Ar finanšu līgumu saistīta informācija
 • Kredīta/finansējuma summa
 • Informācija par derīgu apdrošināšanu
 • Apdrošināšanas segums

Iepriekšējās darbības pārbaudes sniegtā informācija

 • Uzņēmuma nosaukums
 • Atbildīgos amatus ieņemošās personas
 • Kredītreitings / kredīta statuss

LSO Osuuskunta dalības dati

 

Pirkumu/pārdošanas dati

 • Pirkšanas apjomi
 • Pārdošanas apjomi

Dalībnieka informācija

 • Aktivitāte
 • Datums

Informācija par vēlamo maltīti

 

Saziņa ar jums

 

Sociālo plašsaziņas līdzekļu konts

 • Sociālo plašsaziņas līdzekļu profils

Uzņemtās fotogrāfijas vai video

 • Fotoattēls
 • Video

Tiešsaistes identifikatori

 • IP adrese
 • Informācija par ierīci un pārlūku

Pieteikšanās dati

 • Laika zīmogs
 • Žurnāla ieraksts