Personel i kandydaci do pracy

Zaufanie naszych pracowników i kandydatów do pracy jest ważne dla HKScan Group i jesteśmy zobowiązani do ochrony Państwa prywatności.

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe naszych pracowników i współpracowników do następujących celów:

  • Informacje, które pozyskujemy podczas procesu rekrutacji
  • Informacje które pracownicy lub współpracownicy przekazują nam lub generują dla nas w trakcie trwania stosunku pracy lub współpracy
  • Informacje które zbieramy lub tworzymy w trakcie trwania stosunku pracy lub współpracy
  • Informacje które produkujemy lub tworzymy na bazie innych informacji
  • Informacje otrzymane przez nas od stron trzecich

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe dotyczące kandydatów do pracy:

  • Informacje uzyskane w trakcie procesu rekrutacji

Jeśli pracowałeś w HKScan lub aplikowałeś o pracę w HKScan, możesz zamówić tutaj raport odnośnie swoich danych jako pracownika lub kandydata aplikującego o pracę w różnych rejestrach osobowych. Jeśli pracowałeś dla jednej ze spółek powiązanych z HKScan, możesz zamówić raport tutaj odnośnie swoich danych pracownika lub kandydata do pracy w różnych rejestrach osobowych. Jeśli pracowałeś dla jednej ze spółek powiązanych z HKScan lub aplikowałaś o pracę u powiązanej z nami spółki, prosimy o bezpośredni kontakt z konkretną spółką.

Request for Personal Data Report

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA PRACOWNIKÓW

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA KANDYDATÓW DO PRACY