Jag har förmånen att jobba med det jag brinner för – djur och djuromsorg!

Djurskydd och djurvälfärd är områden som är otroligt viktiga för oss som företag, men även för våra kunder och konsumenter. Som djuromsorgschef har Anna Larsson ett av våra viktigaste uppdrag, nämligen att ta ett helhetsgrepp om HKScans djuromsorgsarbete. Anna fungerar som en supportfunktion till hela kedjan, som omfattar gård, transport och slakteri.

Anna Larsson block.png

Vad innebär ditt uppdrag som Djuromsorgschef på HKScan?
Rollen innebär ett helhetsgrepp om HKScans djuromsorgsarbete, där jag kommer att fungera som en supportfunktion till hela kedjan, som omfattar gård, transport och slakteri och även kontakten med ansvariga tillsynsmyndigheter. Uppdraget innebär arbete med både djurskydd och djurvälfärd, både inom företaget och med påverkan mot omvärlden. I min roll kommer jag även jobba med våra längre planer, det vill säga var ska vi vara om 5-10 år.

Varför behövs den här funktionen?
Djurskydd och djurvälfärd är områden som är otroligt viktiga för oss som företag, men även för våra kunder och konsumenter. Genom att tillsätta denna funktion så stärker vi upp vårt sedan tidigare genomförda arbete ytterligare. På detta sätt får vi den röda tråden genom hela vår värdekedja och får ytterligare möjligheter att utvecklas respektive område.

Är HKScan unika i branschen som täcker upp området med egen kompetens?
Ja, vi är det första svenska företaget och därmed unika i vårt tillsättande av min tjänst som Djuromsorgschef.

Hur jobbar du inom branschen?
En viktig del för oss som företag är att delta i olika nätverk och referensgrupper, så att vi kan finnas med och påverka och i ett tidigt stadie uppmärksamma det som frångår vad vi ser som viktiga löften för svenskt kött. I dessa forum får vi även möjlighet att förändra och förbättra frågeställningar som vi ser är viktiga för oss.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Variationen, kontaktnätet och att jag har förmånen att jobba med det jag brinner för – djur och djuromsorg!