Mitt främsta mål är att säkerställa en ännu större andel svenskproducerad mat inom den offentliga sektorn

Låt oss presentera Charlotte Eke Göransson som är vår Key Account Manager för offentlig sektor. Till vardags ansvarar Charlotte för bearbetning och uppföljning av offentliga kunder, såsom kommuner där framför allt skolor och äldreomsorg ingår. Hennes främsta mål är att säkerställa att en ännu större andel av den svenskproducerade maten från HKScan upphandlas och serveras inom den offentliga sektorn.

Foto Charlotte block.jpg

Hej Charlotte, berätta gärna lite om din roll och vad du jobbar med på HKScan.
Jag jobbar som KAM, det vill säga Key Account Manager, för offentlig sektor på HKScans avdelning för Foodservice. I min roll ansvarar jag för vår bearbetning och uppföljning av offentliga kunder, såsom kommuner där framför allt skolor och äldreomsorg ingår, samt regionerna som sjukvården är en del av. Mitt främsta mål är att säkerställa att en ännu större andel av den svenskproducerade maten från HKScan upphandlas och serveras inom den offentliga sektorn.   

Hur kommer det sig att du valde HKScan som arbetsgivare?
HKScan har en tro på bra och omsorgsfullt producerad mat, vilket är värderingar jag själv står bakom.

Hur kan en vanlig arbetsdag se ut – vad händer, vilka träffar du, jobbar du med några spännande projekt?
Det är väldigt många intressenter som påverkar vilken mat som i slutändan hamnar på den offentliga tallriken, vilket i min roll innebär många olika typer av kontaktytor. Den övergripande strategin för kommunerna/regionernas inköpspolicy beslutas av politikerna. Det handlar om vilka miljö- och klimatmål eller andra kvalitetsinriktningar en kommun ska ha. Därefter är det kost- eller måltidschefer i kommunerna som påverkar vilka produkter som hamnar på anbud. Sist men inte minst är det kökscheferna för varje storkök som styr vilka volymer som köps hem av anbudsprodukterna. Grossisterna har såklart också en roll i det hela eftersom de äger anbudsavtalen.

Vilka ev. utmaningar - och kanske även möjligheter - ser du i din roll?
De offentliga enheterna och myndigheterna har strikta mål kopplat till olika budgetar, miljö- och klimatpåverkan och näringsinnehåll i sina upphandlingar. Framöver ser det ut att bli ett ännu mer komplicerat pussel att lägga när olika budgetar stramas åt ytterligare, samtidigt som kraven på hållbarhet fortfarande hamnar högt på prioritetslistan. Det blir en utmaning att säkerställa en varierad och hälsosam kost i skolorna, på äldreboendena och sjukhusen kopplat till målen som inte alltid tar hänsyn till helheten. I den typen av diskussioner får jag en rådgivande roll och försöker hjälpa kunden att nå sina mål genom att hitta lösningar utifrån vilka produkter och erbjudanden som vi har. Samtidigt har de nationella målen kring den inhemska självförsörjningsgraden och krisberedskap hamnat högre upp på agendan, vilket är en stor möjlighet för oss som företag.  

Vad motiverar dig att gå till jobbet?
Att jobba med den offentliga sektorn känns väldigt meningsfullt eftersom vi har en möjlighet att påverka vilken mat som serveras till barnen i skolan och de äldre på äldreboendena m.m. Processen för offentliga upphandling gör att det blir ett väldigt brett påverkansarbete. För alla oss medborgare, skattebetalare och livsmedelsproducenter är det viktigt att den offentliga måltiden håller en hög kvalitet både ur smak- och hållbarhetssynpunkt.