Producenter och partners

HKScan Group sätter stort värde på förtroendet från våra samarbetspartners, till exempel kunder, producenter, tjänsteleverantörer och leverantörer, och vi förbinder oss att skydda våra partners anställdas integritet.

Vi använder våra partners personuppgifter främst för följande syften:

  • Ingå samarbetsavtal och hantera de skyldigheter, samt utöva de rättigheter, som uppstår genom dessa
  • Hantera våra allmänna ansvarsområden såsom att administrera, upprätthålla, utveckla och kommunicera samarbetsrelationer och -tjänster
  • Utöva våra lagstadgade rättigheter och uppfylla våra lagstadgade skyldigheter

Om du är representant för en av HKScans partners, kan du beställa en rapport angående dina personuppgifter inklusive olika personregister.

Vi använder våra partners personuppgifter främst för följande syften:

  • Ingå samarbetsavtal och hantera de skyldigheter, samt utöva de rättigheter, som uppstår genom dessa
  • Hantera våra allmänna ansvarsområden såsom att administrera, upprätthålla, utveckla och kommunicera samarbetsrelationer och -tjänster
  • Utöva våra lagstadgade rättigheter och uppfylla våra lagstadgade skyldigheter

Om du är representant för en av HKScans partners, kan du beställa en rapport angående dina personuppgifter inklusive olika personregister.

Vi använder våra partners personuppgifter främst för följande syften:

  • Ingå samarbetsavtal och hantera de skyldigheter, samt utöva de rättigheter, som uppstår genom dessa
  • Hantera våra allmänna ansvarsområden såsom att administrera, upprätthålla, utveckla och kommunicera samarbetsrelationer och -tjänster
  • Utöva våra lagstadgade rättigheter och uppfylla våra lagstadgade skyldigheter

Om du är representant för en av HKScans partners, kan du beställa en rapport angående dina personuppgifter inklusive olika personregister. 

Frågeformulär för personuppgifter

Integritetsmeddelande för producenter

Integritetsmeddelande för affärspartner