Stock Releases 2011

 1. HKSscans ekonomiska information år 2012

  HKScan Abp BÖRSMEDDELANDE 7 december 2011, kl. 14.40

 2. OLLI ANTNIEMI, VD FÖR ROSE POULTRY, HAR GÅTT BORT

  HKScan Abp BÖRSMEDDELANDE 25 november 2011, kl. 15.15

 3. HANNU KOTTONEN HKSCANS NÄSTA VD

  HKScan Abp BÖRSMEDDELANDE 17 november 2011, kl. 12.30

 4. DELÅRSRAPPORT FÖR HKSCAN-KONCERNEN 1.1-30.9.2011

  HKSCANS LÖNSAMHET FÖR TREDJE KVARTALET VÄNDE UPPÅT FRÅN FÖRSTA HALVÅRETS NIVÅ

 5. DELÅRSRAPPORT FÖR HKSCAN-KONCERNEN 1.1-30.6.2011: HKSCAN-KONCERNENS OMSÄTTNING ÖKADE KRAFTIGT

  DELÅRSRAPPORT FÖR HKSCAN-KONCERNEN 1.1-30.6.2011

 6. HKScan justerar vinstprognosen för år 2011

  HKScan Abp BÖRSMEDDELANDE 26.7.2011, kl. 15.00

 7. Utnämning i HKScans ledningsgrupp

  HKScan Abp Börsmeddelande 10.5.2011 kl. 10.00

 8. Beslut vid HKScan Abp:s ordinarie bolagsstämma

  HKScan Abp Börsmeddelande 27.4.2011 kl. 15.10

 9. HKScans årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för år 2010 publicerade

  HKScan Abp Börsmeddelande 5.4.2011 kl. 10.00

 10. Ändring till HKScans den 22 mars 2011 publicerade kallelse till bolagsstämma

  HKScan Abp Börsmeddelande 30.3.2011 kl. 9.45

 11. HKSCANS ÅRLIGA SAMMANSTÄLLNING 2010

  HKScan Abp BÖRSMEDDELANDE 22.2.2011, kl. 10.00

 12. BESLUT VID HKSCAN ABP:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA

  HKScan Abp Börsmeddelande 4.2.2011 kl. 12.50

 13. HKSCAN-KONCERNENS PRODUKTIVITETSPROGRAM FÖR HK RUOKATALO FÄRDIGSTÄLLT

  HKScan Abp Börsmeddelande 20.1.2011, kl. 10.10

 14. ÄNDRINGAR I HKSCANS STYRELSE, HKSCANS STYRELSE SAMMANKALLAR EXTRA BOLAGSSTÄMMA

  HKScan Abp Börsmeddelande 4.1.2011, klo 16.30