HKScan Abp                    Börsmeddelande           20.1.2011, kl. 10.10

 

HKSCAN-KONCERNENS PRODUKTIVITETSPROGRAM FÖR HK RUOKATALO FÄRDIGSTÄLLT

Det produktivitetsprogram för åren 2011-2013 som HKScans dotterbolag HK Ruokatalo informerade om förra hösten har färdigställts. Samtidigt har de till programmet anslutande och i november förra året inledda samarbetsförhandlingarna gällande HK Ruokatalos arbetare och tjänstemän inom de industriella processerna har slutförts.   

Parterna, HK Ruokatalo och dess arbetare och tjänstemän inom de industriella processerna, har undertecknat ett avtal där de förbinder sig till ett målprogram som, om målen uppnås, förbättrar produktiviteten för bolagets industriella processer med i genomsnitt 20 procent. Avtalets centrala avsnitt utgörs av de program för utveckling av kostnadskonkurrenskraften som utarbetats för var och en av bolagets produktionsanläggningar i Finland.

HK Ruokatalos egen industriella verksamhet effektiviseras genom hemtagning av funktioner som anknyter till kärnverksamheten (t.ex. styckning av grisar) och som tidigare har externaliserats. Återtagandet ska ske under år 2011.

För att strömlinjeforma bolagets industriella struktur söker HK Ruokatalo i samråd med representanter för personalen efter lösningar för den framtida rollfördelningen i fråga om produktionsanläggningarna i Säkylä och Mellilä.

Genomförandet av produktivitetsprogrammet innebär en minskning med ca 230 årsverken i HK Ruokatalos verksamhetskedja, inklusive underleverantörer och funktioner som lagts ut på entreprenad, före utgången av år 2011.

Produktivitetsprogrammet syftar till en minskning av totalkostnaderna på 12 miljoner euro per år. Av denna årliga kostnadsnytta uppnås 6 miljoner euro under år 2011. Avvikande från vad som tidigare meddelats förväntas genomförandet av programmet inte medföra extra kostnader på 3 miljoner euro.

HKScan Abp

Matti Perkonoja
vd

Närmare upplysningar:
- HKScan Finlands vd Jari Leija. Telefonmeddelanden till Leija kan lämnas via Marja Siltala, tfn +358 10 570 2290. 

 

HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har ca 11 000 anställda. År 2009 var omsättningen 2,1 miljarder euro.

 

SÄNDLISTA:
Nasdaq OMX, Helsingfors
Centrala massmedia
www.hkscan.com