HKScan Abp                                  Börsmeddelande 5.4.2011 kl. 10.00

HKScans årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för år 2010 publicerade


HKScan Abp:s årsredovisning för år 2010 har publicerats på finska och engelska. Den finskspråkiga årsredovisningen och den engelskspråkiga översättningen är tillgänglig även i PDF-format på bolagets hemsida www.hkscan.com > Investerarinformation > Rapporter.

I samband med årsredovisningen har styrelsen utarbetat en bolagsstyrningsrapport för år 2010 (corporate governance statement). Också den finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Den tryckta årsredovisningen postas fr.o.m. vecka 14 till alla registrerade aktieägare som har minst 750 aktier i HKScan. Redovisningen kan också beställas från HKScan Abp, Kommunikation, PB 50, FI-20521 Åbo, Finland eller via blanketten som finns på bolagets webbplats under menypunkten ”Kontakta oss” eller per e-post hk.viestinta@hkscan.com.


HKScan Abp


Matti Perkonoja
vd


Bilagor:
HKScan Abp:s årsredovisning 2010
Bolagsstyrningsrapport 2010 (Corporate governance statement)


Eventuella förfrågningar kan ställas till kommunikationschef Marja Siltala, HKScan Abp, tfn +358 10 570 2290.

 

HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har ca 11 000 anställda. År 2010 var omsättningen 2,1 miljarder euro.

SÄNDLISTA:
Nasdaq OMX, Helsingfors
Centrala massmedia
www.hkscan.com