HKScan Abp            BÖRSMEDDELANDE        26.7.2011, kl. 15.00

HKScan justerar vinstprognosen för år 2011

HKScan Abp förutsåg i sin delårsrapport för Q1, publicerad den 6 maj 2011, att ”koncernens rörelsevinst för helår uppskattas öka jämfört med år 2010”. I dag är dock uppfattningen att den tidigare förutspådda rörelsevinsten inte kommer att uppnås till följd av det svåra internationella marknadsläget för griskött samt den fortsatt höga prisnivån för råvaror och andra produktionsinsatser.

HKScan justerar sin tidigare prognos enligt följande:
HKScan-koncernens rörelsevinst för helår uppskattas stanna under nivån för år 2010.

Bolagets resultatutveckling har under början av året varit svagare än planerat. Det fortsatt svåra internationella marknadsläget för griskött samt de stigande priserna på råvaror och andra produktionsinsatser försvagar verksamhetens lönsamhet på HKScans samtliga marknadsområden och i synnerhet i Finland. Överproduktionen av griskött i övriga Europa har dessutom ökat importtrycket inom HKScans marknadsområden. Lönsamheten för finskt griskött försvagas dessutom av den låga prisnivån på exportmarknaderna.

Strävan är att förbättra den svaga lönsamheten för griskött genom höjda försäljningspriser. Bolaget kommer dessutom att under kontrollerade former anpassa grisköttsproduktionens volymer i Finland. De pågående effektiviseringsprogrammen i Finland och Sverige bildar grund för en bättre utveckling av koncernens konkurrenskraft och lönsamhet.

HKScan publicerar delårsrapporten för Q2 den 10 augusti 2011.

 

HKScan Abp
Matti Perkonoja
VD 

 

Närmare upplysningar:
VD Matti Perkonoja och Ekonomi- och finansdirektör Irma Kiilunen. Telefonmeddelanden till Perkonoja eller Kiilunen kan lämnas via Marja Siltala, tfn +358 (0)10 570 2290.


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har ca 11 000 anställda. År 2010 var omsättningen 2,1 miljarder euro.

 

SÄNDLISTA:
Nasdaq OMX, Helsingfors
Centrala medier

www.hkscan.com