HKScan Abp              BÖRSMEDDELANDE  17 november 2011, kl. 12.30

HANNU KOTTONEN HKSCANS NÄSTA VD

HKScans styrelse har utsett ekon. mag. Hannu Kottonen (54) till bolagets nästa verkställande direktör. Kottonen övergår till HKScan från Metsä Tissue Oyj, där han varit vd sedan 2006. Före det har han varit chef för affärsområdet Consumer Packaging vid M-Real Abp (2004-2006) samt innehaft olika uppgifter inom Huhtamäkikoncernen, däribland som ekonomidirektör och direktör för enheten Fresh Food Packaging.

Hannu Kottonen övergår till den nya posten, då HKScans nuvarande vd Matti Perkonoja avgår med pension i slutet av februari 2012, som tidigare meddelats.

Enligt HKScans styrelseordförande Juha Kylämäki har Hannu Kottonen gedigen erfarenhet av att fusionera internationella företags rörelser och bygga upp enhetliga verksamhetsmodeller. Då HKScan expanderat kraftigt de senaste åren behövs dessa erfarenheter i vidareutvecklingen av koncernstrukturen och i integreringen av bolagen i de olika länderna till en ännu effektivare helhet.

Det är dags att HKScan utnyttjar synergifördelarna för att höja produktiviteten och kassaflödet. De välkända varumärkena, produkternas höga kvalitet, vårt ansvarsfulla sätt att arbeta och vår kunniga personal lägger en gedigen grund för den vidare utvecklingen av bolaget, säger Hannu Kottonen.

Närmare information om Hannu Kottonen finns på HKScans webbplats: www.hkscan.com -> HKScans ledningsgrupp.

 

HKScan Abp

Styrelsen

 

Närmare upplysningar lämnas av:

- Juha Kylämäki, HKScans styrelseordförande.
- Hannu Kottonen, HKScans blivande vd.

Telefonmeddelanden kan lämnas till dem via HKScans kommunikationschef Marja Siltala, tfn +358 10 570 2290

 

HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har ca 11 000 anställda. År 2010 var omsättningen 2,1 miljarder euro.

 

SÄNDLISTA:
Nasdaq OMX, Helsingfors
Centrala massmedia
www.hkscan.com