FÖRÄNDRING I ÄGANDE AV EGNA AKTIER

HKScan Abp:s aktiebaserade incitamentsprogram 2006-2008 förtjänstperioden 2007
åt deltagarna överlåtande HKScan Abp:s A-aktier har den 1.12.2010 1752 stycken
aktier återgått vederlagsfritt till bolaget i enlighet av programmets villkor. 

Egna aktier som bolaget innehar den 1.12.2010: 53 734 aktier.


HKScan Abp


Matti Perkonoja
vd


Närmare upplysningar lämnas av vd Matti Perkonoja. Telefonmeddelanden kan
lämnas via Marjukka Hujanen tfn +358 10 570 6218. 


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets
hemmamarknader hör Finland, Sverige, Baltikum och Polen. HKScan producerar,
säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt
färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln
och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har
ca 10 000 anställda. År 2009 var omsättningen 2,1 miljarder euro. 


SÄNDLISTA:
Nasdaq OMX, Helsingfors
Centrala medier
www.hkscan.com