HKScan Abp                          Börsmeddelande                    6 augusti 2012       kl 16.50


HKScan köpt egna aktier enligt börsmeddelandet i juni


HKScan har köpt 1 000 000 HKScan A-aktier för 8 000 000 euro (á 8,00 euro/aktie) 6 augusti 2012. Köpet är en följd av förvärvsavtalet gällande aktierna i det danska bolaget Rose Poultry A/S. Vidare information om avtalet har publicerats 9 september 2010 och 4 juni 2012 som börsmeddelande.

Efter köpet har HKScan i sin ägo totalt 1 053 743 egna A-aktier.


HKScan Abp
Hannu Kottonen
vdNärmare upplysningar ges av HKScan Abp:s administrativ och juridisk direktör Markku Suvanto. Telefonmeddelanden till Suvanto kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn +358 10 570 6218.


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Kunder är detaljhandeln och storkök samt industri- och exportkunder. År 2011 var omsättningen 2,5 miljarder euro. HKScan har verksamhet i tio länder och sysselsätter cirka 11 400 anställda.


DISTRIBUTION:
NASDAQ OMX, Helsingfors
Centrala massmedia

www.hkscan.com