Som ett led i processen att förtydliga och samordna den juridiska strukturen av HKScan-koncernen funsionerades Rīgas Miesnieks och Jelgavas Gaļas Kombināts till Rīgas Miesnieks från och med den 1 mars 2013.

Verksamhetsprocesserna i HKScans dotterbolag i Lettland har omorganiserats och konsoliderats. Produktionen har flyttats till anläggningen Jelgavas Gaļas Kombināts. Omstruktureringen slutfördes den 1 mars 2013 varvid båda företagen fusionerades under namnet Rīgas Miesnieks A/s.

"Genom att förenkla koncernstrukturen kan vi samordna koncernens operativa processer. Samtidigt skapar vi ett mera enhetligt sätt att samarbeta med våra kunder", säger HKScans verkställande direktör Hannu Kottonen. "Motsvarande processer pågår på alla våra hemmamarknader", tillägger han. HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa.

Bolaget fortsätter att investera i verksamheten och förstärka produktutbudet ytterligare. "Konsumenterna kan även framöver njuta av de välkända smakerna av bekanta produkter utöver nya produktlinjer", säger Janek Kalbin, direktör (GM) på Rigas Miesnieks.

Bolaget har investerat i att förbättra processerna för råvaruhantering, i nya produktions- och förpackningslinjer och ytterligare i en modern produktionsavdelning. Varumärkena Jelgava och Rīgas Miesnieks kommer att bevaras och vidareutvecklas.

 

HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Kunder är detaljhandels-, Food Service-, industri- och exportsektorn. År 2012 var omsättningen 2,5 miljarder euro och koncernen hade cirka 11 000 anställda. www.hkscan.com

 

 

Ytterligare information (på engelska):
Janek Kalbin, Direktör (GM), Rigas Miesnieks
E-post: Janek.Kalbin@miesnieks.lv
Tel: +37126606008
Fax: +37167339180