Årsstämman av HKScan Abp, hölls den 6 april 2017 i Åbo.

Årsstämman beslutade bl.a. att styrelsen ska bestå av sex medlemmar och av två suppleanter. Mikko Nikula och Pirjo Väliaho valdes om som styrelseledamöter. Som nya medlemmar i styrelsen valdes Per Olof Nyman, Marko Onnela, Riitta Palomäki och Tuomas Salusjärvi. Dessutom valdes som styrelsesuppleanter Veikko Kemppi och Carl-Peter Thorwid. 

Vid det konstituerande möte efter bolagsstämman, omvaldes Mikko Nikula som styrelseordförande och Marko Onnela valdes som ny vice styrelseordförande.

På bifogad länk hittar du presentation av valda styrelseledamöter och suppleanter: Styrelse och revisorer

För ytterligare information,
vänligen kontakta Jari Latvanen, VD, HKScan Abp.
Var snäll skicka en förfrågan om återuppringning till Marja-Leena Dahlskog, kommunikationsdirektör, marja-leena.dahlskog (at) hkscan.com eller tel. +358 10 570 2142.

 

Denna information är översatt från börsmeddelandet ursprungligen på engelska och finska. Börsmeddelandet på engleska här: www.hkscan.com/portal/english/hkscan/news_releases/?id=2195

Se även www.hkscan.com