News 2022

 1. 220915 HKScan Techbonden V002
  Techbonden tar matproduktionen in i framtiden

  Laddstolpar för elbilar, nya system för hållbart byggande och utveckling av nya energikällor är några exempel på investeringar som görs för att trygga ett modernt och hållbart Sverige. Men det är inte bara hushåll och industrier som investerar i robusta och hållbara system för framtiden, det gör även svenska lantbrukare. Vi har träffat Bengt Engdahl, ”techbonden” som investerat tungt i innovativa lösningar för en smartare gård.

 2. 220915 HKScan BerteGa rd V002
  Så rustar sextonde generationen på Berte Gård för en hållbar framtid

  Familjen Stenström har brukat jorden på Berte Gård utanför Slöinge i Halland sedan 1569. Idag sköts gården av Henrik Stenström, som driver Berte med investeringar och planer för en hållbar framtid. Tankarna om hållbarhet är något han ärvt från tidigare generationer på gården.  

 3. frisk mat
  "Vi kan inte vänta" - tillsammans gör vi skillnad för folkhälsan

  Ohälsosamma matvanor beräknas vara inblandade i ett av fem dödsfall varje år och en tredjedel av våra klimatutsläpp är kopplade till maten vi äter. Nu har vi i ideella föreningen Frisk Mat, Orkla FoodSolutions och HK Scan gått samman för att visa på vikten av att jobba tillsammans för folkhälsan och planeten. Tillsammans släpper vi poplåten “Vi kan inte vänta” med budskapet att alla delar av livsmedelskedjan måste samarbeta för att skapa en förändring för framtidens hållbara mat.

 4. 220916 HKScan Lo derupsGris V002
  Så minskar Löderups Gris klimatutsläppen – samtidigt som de ökar lönsamheten

  Att förena minskade utsläpp med ökad lönsamhet kan vara svårt för många grisbönder. På Löderups Gris, en av gårdarna i Gårdsinitiativet, har man lyckats – genom att testa nya lösningar, smarta effektiviseringsåtgärder och modern teknik för foderoptimering.

 5. 20160717 0373 - Copy
  "Vi följer med i tiden och är lyhörda för förändring"

  HKScan har byggt sin framgång på att följa med i tiden. För att möta förändrade konsumtionsmönster och nya förutsättningar hos sina leverantörer, de svenska bönderna, befinner sig HKScan just nu på en förändringsresa – från renodlat kött- och charkföretag till mångsidigt livsmedelsföretag. Som en del i arbetet har HKScan etablerat avdelningen New Business. Vi har träffat Mats Markgren, New Business Manager, och Matilda Halléhn, kategorichef, för att höra mer om den nya satsningen.

 6. lars intra
  ”Vi vill göra det enkelt för alla att äta bra och varierat utan att behöva kompromissa med vare sig smak eller kvalitet”

  HKScan befinner sig på en resa från renodlad kött- och charkspecialist till mångsidigt livsmedelsföretag. Ett viktigt nytt steg tas nu i vår med lanseringen av Scans vegetariska sortiment. Vi ställde några snabba frågor till Lars Appelqvist om första året som vd för HKScan Sverige, och vad det egentligen betyder att vara ett modernt och mångsidigt livsmedelsföretag.

 7. magnuslindholm
  Svenskt lantbruk är en grundsten i den svenska livsmedelsförsörjningen

  HKScan befinner sig just nu på en utvecklingsresa, från renodlat kött- och charkföretag till ett mångsidigt livsmedelsföretag. Denna utveckling drivs av en vilja att möta konsumentefterfrågan och att ge svenska bönder fler intäktsben att stå på. Vi har träffat Magnus Lindholm, operativ chef och ansvarig för djurinköp på HKScan, för att prata mer om HKScans nya position och utmaningarna för den svenska livsmedelsförsörjningen.

 8. skogsskoxxvling-regnskog-palmolja-sydostasien-large-1013x675
  Svensk plattform för hållbar produktion av palmolja och soja lanseras idag

  Idag lanseras Svenska plattformen för riskgrödor. Bakom plattformen står 24 organisationer och företag, bl a HKScan Sverige, som åtar sig att verka för en mer hållbar produktion och konsumtion av soja och palmolja. Plattformen koordineras av ETI Sverige under ledning av Miriam Thunborg