HKScan har länge varit ett av Sveriges största kött-och charkföretag. Och man har byggt sin framgång på att följa med i tiden och vara lyhörda för vad konsumenter vill ha. Idag äter svenskarna alltmer varierat, med protein från flera källor och antalet flexitarianer växer. Därför har HKScan påbörjat en resa mot att bli ett mer mångsidigt livsmedelsföretag – som bygger verksamhet och produktutveckling utifrån sina eviga grundvärden om hög kvalitet och råvaror från svenska gårdar.

De senaste åren har det svenska lantbruket mött stora utmaningar. Både pandemin och Rysslands invasion av Ukraina har lett till brist på insatsvaror och skenande priser på bland annat diesel, konstgödsel och foder. Något som ytterligare har försvårat situationen för HKScans leverantörer, de svenska bönderna, och som på sikt riskerar att få långtgående konsekvenser för svensk livsmedelsförsörjning. HKScans arbete för att bredda sin egen verksamhet och därigenom utveckla nya intäktsmöjligheter för svenska bönder blir därför ännu viktigare. Magnus Lindholm, operativ chef och ansvarig för djurinköp på HKScan, berättar mer.

I din roll har du en nära relation till svenska bönder. Hur ser deras situation ut just nu?
Det skiljer sig väldigt mycket från gård till gård. Generellt sett lider svenska bönder just nu av signifikanta kostnadsökningar, vissa mer än andra. Extra jobbigt är det för de uppfödare som köper allt sitt foder. Men om de höga kostnaderna fortsätter och konsumentpriset inte följer med kan vi hamna i en nedåtgående spiral där gårdar tvingar stänga sina verksamheter och leverantörer slås ut.

Hur ser du att HKScans utveckling från renodlat kött- och charkföretag till mångsidigt livsmedelsföretag kan bidra till en positiv utveckling för era leverantörer?
De gårdar som just nu klarar sig bäst är de som har en mångsidig verksamhet och flera intäktsströmmar. Exempelvis de som även odlar sitt eget foder eller som producerar flera typer av råvaror. Genom att utöka vårt produktsortiment till att innehålla fler proteinkällor ger vi våra leverantörer förutsättningarna att ha ett mer mångsidigt lantbruk, och därmed sprida sina risker. Samtidigt fortsätter svenska råvaror av hög kvalitet att vara relevant även när konsumenter äter mer mångsidigt och väljer protein från flera källor.

Varför är det svenska landsbruket så viktigt?
Det svenska lantbruket är viktigt av flera anledningar. Först och främst utifrån lantbrukets bidrag till miljön och kretsloppet. Djuren ger gödsel till nästa skörd och betesdjur särskilt nötkreatur håller markerna öppna, vilket är nödvändigt för den biologiska mångfalden. Men framför allt är det svenska lantbruket en grundsten i den svenska livsmedelsförsörjningen. Både pandemin och Rysslands invasion av Ukraina har visat oss hur beroende vi är av internationell handel, och hur utsatta vi är för om gränserna plötsligt skulle stänga. Genom att ha ett levande jordbruk stärker vi vår livsmedelsförsörjning även i tider av kris och krig.

Hur har lanseringen av Scans vegetariska produkter mottagits av era leverantörer, de svenska bönderna?
För många har Scan alltid varit ett kött- och charkföretag, och tidigare var det nog många som tyckte att det var otänkbart att sätta Scan-märket på grönsaker. Nu är attityden lite mer positiv. Tanken har fått mogna och fler förstår värdet av att bredda vårt sortiment.  I över hundra år har vi producerat marknadens bästa kött- och charkprodukter – nu använder vi oss av den kunskapen och erfarenheten för att även kunna producera goda och enkla vego-produkter. Idag är våra leverantörer i allmänhet positiva till att vi breddar vårt sortiment och bidrar till att ge bönderna flera intäktsströmmar. Exempelvis har Gårdsfisk blivit jättestort, och många som har rätt kunskap vill börja odla de grödor som behövs för våra vegetariska produkter.

Vad är dina tankar om framtiden för HKScan och det svenska lantbruket?
Jag tror vi kommer att ha vidareutvecklat vår affär inom kött och chark - genom ökad varumärkesförsäljning, nya produkter, och ytterligare nyheter inom premiumsegmentet. Dessutom tror jag att vi kommer att utvecklas mer inom det vegetariska segmentet. I takt med att vi växer kommer vi lära oss mer om hur vi tar fram och producerar bra produkter, samtidigt som vi hjälper våra leverantörer att utvecklas med oss.

Jag tror på det svenska lantbruket. Genom våra insatser och utbildning av unga bönder ser vi att fler satsar på effektivitet och utveckling, vilket kommer ge såväl bättre ekonomiska förutsättningar för svenska bönder som att stärka svensk livsmedelsförsörjning.

Bilder