News maj 2022

  1. 20160717 0373 - Copy
    "Vi följer med i tiden och är lyhörda för förändring"

    HKScan har byggt sin framgång på att följa med i tiden. För att möta förändrade konsumtionsmönster och nya förutsättningar hos sina leverantörer, de svenska bönderna, befinner sig HKScan just nu på en förändringsresa – från renodlat kött- och charkföretag till mångsidigt livsmedelsföretag. Som en del i arbetet har HKScan etablerat avdelningen New Business. Vi har träffat Mats Markgren, New Business Manager, och Matilda Halléhn, kategorichef, för att höra mer om den nya satsningen.