Som Sveriges mest välkända kött- och charkföretag har HKScan alltid arbetat för att följa med i tiden och möta konsumentefterfrågan. Idag äter svenskarna alltmer varierat och antalet flexitarianer växer. För att fortsätta förse svenska konsumenter med svenska råvaror av hög kvalitet uppdaterar sig nu HKScan för att bli ett mer mångsidigt livsmedelsföretag, bland annat genom att erbjuda protein från fler källor. Som en del i arbetet upprättades avdelningen New Business i september 2021. Mats Markgren är Head of New Business, och Matilda Halléhn är kategorichef på avdelningen.

Hittills har två lanseringar genomförts inom ramen för New Business – Gårdsfisk och ett vego-sortiment. Båda lanseringarna utgår från HKScans nya strategi om att dels möta den ökade konsumentefterfrågan på proteiner från flera råvaror, och dels ge svenska bönder fler intäktsben att stå på. Scans nya vegetariska sortiment började säljas i butiker i början av april och består hittills av bullar, korvar och färs gjorda på svenska råvaror av hög kvalitet – och med god smak.

Vad innebär New Business och hur hänger avdelningen ihop med HKScans uppdaterade strategi?
- Inom New Business arbetar vi med att ta fram nya kategorier som ligger utanför vår kärnaffär, det vill säga kött- och chark, och vi jobbar utanför våra vanliga processer. Som ett modernt och mångsidigt livsmedelsföretag kan vi aldrig stå stilla. Därför ser vi på New Business till att hålla oss uppdaterade om kommande trender och arbetar för att snabbt kunna ta position inom de områden som konsumenter efterfrågar. Avdelningens arbete går ut på att utveckla nya kategorier som ligger i linje med vår strategi. Därför lägger vi stor vikt vid att vara hållbara och transparenta i allt vi gör. Våra leverantörer är de svenska bönderna, och våra produkter består alltid av svenska råvaror av hög kvalitet. För att fortsätta uppfattas som den ansvarsfulla aktör vi är, är det viktigt att vi också är trovärdiga och ärliga. När vi beslutar oss för att etablera oss på nya marknader lägger vi därför stor vikt vid att kontrollera alla bakomliggande led, för att säkerställa att våra produkter är hållbara och av hög kvalitet. Att identifiera nya affärsområden och att sedan kvalitetssäkra för att se till att nya produkter håller samma höga kvalitet som våra befintliga, är grunden i vårt arbete, berättar Mats Markgren.

Varför är avdelningen viktig för HKScan?
- HKScan följer med tiden och vi är lyhörda för förändringar i omvärlden. Därför arbetar vi kontinuerligt med att vara flexibla och anpassningsbara för att möta kunders och konsumenters behov och efterfrågan på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Idag vill fler vill äta mer varierat, med protein från flera källor. Samtidigt som den minskade köttkonsumtionen främst sker på bekostnad av importerat kött och intresset för svenskt kött fortfarande är starkt, vill vi som varumärke och företag fortsätta leverera svenska råvaror av hög kvalitet till svenska konsumenter – oavsett proteinkälla, berättar Matilda Halléhn, och tillägger:

Att ha en dedikerad avdelning som arbetar med att utveckla nya kategorier möjliggör för oss att arbeta mer fokuserat på att ta fram nya kategorier, samtidigt som resten av företaget får förutsättningarna att fortsätta stärka och vidareutveckla kärnaffären.

Vad är HKScans styrka när ni ger in i nya affärsområden?
- HKScan har producerat bra produkter i över hundra år och vi är bokstavligen förankrade i myllan. Vi har byggt upp vår kunskap, vår infrastruktur och vårt kretslopp under många år, och vi är bra på det vi gör.  När vi adderar nya produkter kan vi använda oss av det kunskapskapital vi har samlat på oss under alla år och verkar inom vår redan uppbyggda infrastruktur. Samtidigt kommer vi aldrig att tumma på det som är Scan, våra grundvärderingar. Vi är en trygg och omsorgsfull partner som står för svenska råvaror av hög kvalitet, oavsett proteinkälla. Att Scan och Pärsons redan är välkända varumärken med högt förtroende hos konsumenterna hjälper oss att få genomslag på marknaden när vi går in i nya affärsområden, säger Mats Markgren.

Nyligen lanserades Scans vego-sortiment – vad är det bästa med de nya produkterna?
- De senaste åren har efterfrågan på vegetariska produkter vuxit enormt, inte minst på produkter med svenskt ursprung. Men fram till nu har utbudet av vegetariska produkter tillverkade av svenska råvaror varit relativt begränsat. Där fyller våra produkter verkligen en lucka på marknaden. Utgångspunkten för vårt arbete var också att vi vill göra det enkelt för konsumenter att växla mellan olika proteiner i sina standardrätter. Därför har vi fokuserat på att ta fram vegetariska varianter på våra mest omtyckta och använda produkter, så som köttbullar och falukorv. Vi har också jobbat väldigt hårt med att hitta rätt råvaror för att få till god smak och rätt konsistens och textur. Något som går i linje med Scans varumärke och som vi känner oss stolta över att ha lyckats med, säger Matilda Halléhn.

Varför ska man välja produkter gjorda på svenska råvaror?
- Oavsett om man väljer kött eller växtbaserade produkter spelar det roll att välja svenskt, och det vet vi att våra konsumenter förstår. Det spelar roll både för klimatet, och för att vi genom att stötta våra svenska bönder också stärker den svenska livsmedelsförsörjningen. En aspekt som vi kan se vuxit i svenskarnas medvetande till följd av de senaste årens torka, pandemi och – inte minst – Rysslands invasion av Ukraina. I Sverige har vi också hårdare lagstiftning sett till både djurhållning och kemiska bekämpningsmedel än andra länder. Självklart har inhemska produkter även fördelen att inte behöva lika långa transporter, säger Mats Markgren.

Vad är nästa steg inom New Business?
- Just nu fortsätter vi att vidareutveckla vårt arbete med Gårdsfisk och vårt vego-sortiment, och vi kommer rulla ut fler vegetariska produkter under året. Nästa steg handlar till viss del om att utvärdera och ta med oss lärdomar och best practices in i kommande projekt. Bland annat utvecklar vi just nu olika måltidslösningar, och arbetar ständigt med att utforska andra proteinslag, avslutar Mats Markgren.

Bilder