HKScan har utnämnt ekon. mag. Paavo Liestalo till direktör för den internationella handeln. Liestalo tillträder posten den 10 maj 2010 och ansvarsområdet omfattar HKScans import- och exportfunktioner samt Cross Border-kunder inom såväl detaljhandeln som horeca-sektorn. Paavo Liestalo rapporterar till Scan AB:s vd Denis Mattsson, som på koncernnivå ansvarar för HKScans internationella handel.

Paavo Liestalo övergår till HKScan från Metsä Tissue, där han bl.a. ansvarat för Consumer mjukpappersverksamheten i  Norra Europa samt senast för marknadsföring av konsumentprodukter och utveckling av affärsverksamheten.


HKScan Abp
Matti Perkonoja
verkställande direktör


Närmare upplysningar ges av HKScan Abp:s vd Matti Perkonoja. Telefonmeddelanden till Perkonoja kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn 010 570 6218 (Finland) eller +358 10 570 6218 (internationellt).


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har ca 10 000 anställda.
År 2009 var omsättningen 2,1 miljarder euro.