Till följd av en brand i HKScans danska dotterbolag Rose Poultrys fabrik i Vinderup på onsdag kväll har produktionen vid anläggningen avbrutits. Driftstoppets längd klarnar under de närmaste dagarna. I någon mån kan fjäderfäslaktning och produktion överföras till bolagets andra fjäderfäslakteri i Skovsgaard.

Enligt preliminära uppgifter orsakades branden av en svetsloppa i samband med installationen av en ny kyllinje. Allvarliga personskador kunde undvikas och de anställda som var på plats kunde evakueras och skickas hem. Ledningen uppskattar att försäkringarna täcker skadorna.

Produktionsanläggningen i Vinderup inhyser även Rose Poultry A/S huvudkontor. Rose Poultry har cirka 440 anställda i Vinderup.

Danmarks största fjäderfäbolag Rose Poultry producerar årligen 130 miljoner kilo fjäderfäkött. Rose Poultry har tre produktionsanläggningar i Danmark. Fjäderfäslaktningen har centraliserats till anläggningarna i Vinderup och Skovsgaard. Bolaget sysselsätter cirka 900 anställda.Närmare upplysningar:
Denis Mattsson, direktör med ansvar för HKScans verksamhet i Danmark, tfn +358 400 432 877. Telefonmeddelanden till Mattsson kan också lämnas via Marjukka Hujanen, tfn +358 10 570 6218.HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Kunder är detaljhandeln och storkök samt industri- och exportkunder. År 2011 var omsättningen 2,5 miljarder euro. HKScan har verksamhet i tio länder och sysselsätter cirka 11 400 anställda.