Institutet för hälsa och välfärd (THL) har tilldelat Folkhälsopriset 2012 till HK Ruokatalo för ett nationellt betydelsefullt arbete som främjar folkhälsan. Priset mottogs av HKScan-koncernens verkställande direktör Hannu Kottonen vid den nionde nationella folkhälsodagen den 23 november 2012 i Helsingfors. Enligt THL lyfter det årliga Folkhälsopriset fram en nationell insats för hälsa eller ett arbete som främjar den finländska folkhälsan. Grunden för HK Ruokatalo Oy:s erkännande är det arbete som företaget under de senaste åren genomfört för att minska mängden salt och mättat fett i sina produkter. ”Modifieringen av företagets produkter enligt näringsrekommendationerna har gjort gott för finländarnas hjärtan och hela befolkningens hälsa. Det faktum att ett stort företag i sina produkter som i stor omfattning konsumeras av hela befolkningen betydligt minskat fett- och saltmängden är ur folkhälsoperspektiv mer betydande än utvecklingen av i sig nyttiga, men dyrare livsmedel som enbart används av en liten befolkningsgrupp. En betydande bakgrund för produktutvecklingen är också den ändring i utfordringen av djur som innebär att rybsolja tillsätts i fodret”, betonar THL:s generaldirektör Pekka Puska.
 
HK satsar på kostfrågor
HK Ruokatalo har satsat på kostfrågor. Sedan 2007 har företaget följt skärpt näringskriterierna för produktutvecklingen. Till hälsoaspekterna anknyter den långsiktiga minskningen av salt och förbättringen av fettkvaliteten. HK Ruokatalo använde cirka 60 000 kg mindre salt i sina produkter ifjol jämfört med 2007. Med HK Rybsgris minskade mängden mättat fett på finländarnas tallrikar med över 100 000 kg under 2011.
 
Näringsrekommendationerna avspeglas i produkterna
HK-Ruokatalo har lanserat nya och progressiva produkter, som färdigmatserien HK Via. Dessutom var HK Ruokatalo det första livsmedelsföretaget i Finland som underlättade konsumenternas dagliga val för en balanserad kost genom att introducera GDA-märkning. GDA (Guideline Daily Amount), dvs. rekommenderat dagligt intag, är en märkning som tagits fram av den europeiska livsmedelsindustrins branschorganisation. Märkningen är ett sätt att ange näringsinnehållet per portion av livsmedlet och dess andel av det rekommenderade dagliga intaget. HK Ruokatalo har också utökat sitt produkturval med Hjärtmärkta produkter. Hjärtmärket talar om att produkten i sin produktkategori är ett näringsmässigt bättre val med avseende på kvaliteten på och mängden av fett, samt mängden av salt. HK Ruokatalo har redan över hundra Hjärtmärkta produkter i sortimentet. Före utgången av 2012 har Diabetesförbundet i Finland och Finlands Hjärtförbund tilldelat märket till sammanlagt 59 av HK Ruokatalos detaljhandelsprodukter. Även HK Pro-sortimentet innehåller 54 produkter med Hjärtmärket. HK Ruokatalo har också medverkat i framtagningen av recepten för Hjärtmärkta måltider.
 
HK Rybsgris är en unik finsk innovation

I februari 2011 lanserade HK Ruokatalo HK Rybsgris i Finland, och i Sverige lanserades köttet i detaljhandeln i september under namnet Svensk Rapsgris.

  • HK Rybsgris är resultatet av långvarigt forskningsarbete.
  • De gårdar i Finland som uppföder Rybsgris har valts ut noga och följer en noggrann utfodringsplan.
  • Rybsgrisarna utfodras med finskt spannmål och med rybsolja som på en naturlig väg ger bättre fett i köttet.
  • Enligt konsumenttest har Rybsgris godare och mörare kött än konventionellt fläskkött.
HK Rybsgris har bidragit till att förbättra fläskköttets image, öka efterfrågan på köttet och bidragit till att konsumenterna i Finland uppfattar köttet som nyttigare. Läs mer om HK Rybsgris: http://www.tiesydameen.fi/rypsiporsas (på finska).  
THL:s pris delas ut årligen för folkhälsofrämjande arbete
Folkhälsopriset är THL:s erkännande för ett riksomfattande arbete till förmån för folkhälsan. Folkhälsopriset kan årligen tilldelas enskilda personer, sammanslutningar, företag eller forsknings- och utvecklingsprojekt. Priset är ett finländskt konstverk som väljs årligen och som överlämnas i anslutning till den riksomfattande folkhälsodagen. THL:s generaldirektör fattar beslut om priset. ”Vi uppskattar detta tecken på uppskattning väldigt mycket. HK Ruokatalo har i flera år arbetat systematiskt för att minska mängden salt och förbättra fettkvaliteten i de produkter som vi tillverkar, utan att ge avkall på smaken. Priset är absolut årets höjdpunkt både för alla dem som arbetar på gårdarna i programmet och för de flera tusen personer som arbetar inom produktionen, produktutvecklingen, distributionen, försäljningen och marknadsföringen på bolaget. Jag är glad och stolt över Folkhälsopriset och vet att det sporrar oss att fortsätta med detta värdefulla och ansvarsfulla arbete för folkhälsan”, säger HKScans verkställande direktör Hannu Kottonen.   Närmare information:
verkställande direktör Hannu Kottonen, HKScan Abp, tfn 010 570 100
kostrådgivare Soile Käkönen, HK Ruokatalo Oy, tfn 010 570 100, fornamn.efternamn@hkruokatalo.fi
kommunikationschef Marja Siltala, HKScan Abp, tfn 010 570 100, fornamn.efternamn@hkscan.com HK Ruokatalo hör till HKScan-koncernen. HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Kunder är detaljhandels-, Food Service-, industri- och exportsektorn. År 2011 var omsättningen 2,5 miljarder euro och koncernen hade cirka 11 400 anställda.
www.hkscan.com