20130506hks_keijo_keranen_pp.jpgEM Keijo Keränen (35) har utnämnts till HKScans finansdirektör från och med den 6 maj 2013. Han kommer till HKScan från Lassila & Tikanoja, där han senast har varit chef för finans- och investerarrelationerna. Innan dess arbetade Keränen som revisor hos Grant Thornton.

 

Keijo Keränen blir medlem i HKScans utvidgade ledningsgrupp och hans stationeringsort är Vanda. Keränen rapporterar till koncernens nuvarande finansdirektör Irma Kiilunen fram till den 31 december 2013, då Kiilunen går i pension.

 

”Irma Kiilunen har gjort en mycket betydande insats för koncernen under sin långa karriär och för detta tackar jag henne varmt redan nu”, säger HKScans verkställande direktör Hannu Kottonen.

 

Från och med den 1 januari 2014 rapporterar Keijo Keränen till koncernens ekonomidirektör Tuomo Valkonen.

 

Ytterligare information:
HKScans verkställande direktör Hannu Kottonen eller ekonomidirektör Tuomo Valkonen. Telefonmeddelanden till dem kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn +358 10 570 6218.


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Kunder är detaljhandels-, Food Service-, industri- och exportsektorn. År 2012 var omsättningen 2,5 miljarder euro och koncernen hade cirka 11 000 anställda.