HKScan har vässat sin varumärkesstrategi med två huvudsakliga mål: förtydliga och stärka HKScans-koncernens varumärke samt uppdatera koncernens varumärkesportfölj i fråga om produkter och koncept.

Sedan förra sommaren har HKScan fattat och genomfört flera varumärkesrelaterade beslut. Koncernen har återigen bekräftat sitt löfte att allt kött i produkter från HK och Kariniemen i Finland och alla produkter från Scan i Sverige ska ha enbart inhemskt ursprung. Dessutom har HKScan-koncernens identitet förnyats och lanserats internt och externt på alla hemmamarknader och denna lansering pågår fortfarande. I samband med koncernens identitetsförnyande har HKScans företagsnamn samordnats under året.

 

Förbättrat resultat från varumärkeshantering på koncernnivå


En tydlig varumärkesportfölj på koncernnivå med strategisk positionering av varje varumärke är avgörande för att maximera synergieffekter och stordriftsfördelar inom områdena försäljning, marknadsföring och produktutveckling.

Med effektiv varumärkeshantering på koncernnivå kan nya produkter, koncept och förpackningsinnovationer lanseras snabbare och konsumentengagemanget kan förbättras ytterligare, vilket därmed förbättrar konkurrenskraften i berörda produktkategorier. Den operativa effektiviteten kan också förbättras med centralt samordnad produktutveckling, väl planerat utnyttjande av nya tekniker och produktkapacitet, samt med bättre styrning av koncernens "köttbalans".

 

Varumärket Flodins ska komplettera HKScans produktportfölj


flodins_logo_2014_200.jpgEfter analys av aktuell varumärkesportfölj och positionering av koncernens huvudvarumärken, fristående varumärken och koncept har HKScan beslutat att lansera ett koncernövergripande varumärke med namnet Flodins. Erbjudanden under varumärket Flodins kommer att vara tillgängliga på alla koncernens marknader och gradvis även på export. Varumärket ska komplettera koncernens nuvarande varumärkeserbjudande. De första
kommersiella produkterna väntas bli introducerade på marknaden under andra halvåret i år.

"Flodins ska erbjuda trendiga, smakrika produkter av hög kvalitet, som är enkla att använda och tillreda. Flodins produktsortiment ska bestå av produkter som är särskilt utvecklade för varumärket. ", säger Anne Mere, Chief Marketing Officer (CMO). "Produkttyperna kan variera från kylda förädlade produkter till innovativa frysta alternativ, snacks och andra kompletterande produkter", lägger hon till.

Varumärket Flodins, som redan ägs av HKScan, har tidigare varit känt på den svenska marknaden för sina nöt- och lammprodukter av hög kvalitet, från handplockade leverantörer i Sydamerika, USA, Nya Zeeland, Australien och Europa. I linje med den omarbetade varumärkesstrategin för koncernen ska varumärket Flodins positioneras om och endast använda köttråvara från HKScans egna eller kontrakterade slakterier på hemmamarknaderna i Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. Förädlade produkter ska tillverkas av HKScan eller dess samarbetspartner. Ansvarsfullt framställt kött och bra spårbarhet garanteras eftersom HKScan styr, utvecklar och granskar hela primärproduktionskedjan på alla sina hemmamarknader, med start från genetik och foder till produktionsdjur.

Produkter som idag säljs under varumärket Flodins kommer framöver att istället säljas under varumärket Annerstedt.

 

Mer information:
  • Anne Mere, CMO, HKScan, tfn: +372 50 25899.
  • Hannu Kottonen, CEO, HKScan.  Kontakta vänligen först Marja-Leena Dahlskog, SVP Communications, HKScan, tfn. +358 50 502 0060.

HKScan är den ledande experten på kött i Norden. Vi producerar, säljer och marknadsför ansvarsfullt producerade, högkvalitativa gris-, nöt-, fjäderfä- och lammprodukter, förädlade köttprodukter samt färdigmat under starka varumärken. Våra kunder finns i sektorerna detaljhandel, livsmedelstjänster, industri och export, och våra hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. Vi exporterar till närmare 50 länder. År 2013 hade HKScan en omsättning på 2,5 miljarder euro och omkring 11 000 anställda.  www.hkscan.com