Detta pressmeddelande är en översättning av HKScans börsmeddelande som publicerats på engelska och finska.

Den affär som offentliggjordes i februari är nu genomförd och HKScan har sålt samtliga sina aktier (50 %) i Saturn Nordic Holding AB till Danish Crown A/S, som var den andra aktieägaren i bolaget. Saturn Nordic Holding AB äger 100 % av aktierna i Sokolów S.A. EU-kommissionen godkände affären i slutet av maj. I och med affärens genomförande kommer HKScan inte längre att ha något indirekt innehav i Sokolów, som har varit HKScans samföretag i Polen.

 

För HKScan innebär avyttringen att koncernen kan påskynda och ytterligare förstärka sitt fokus på sina andra hemmamarknader.

 

Mer information om affären finns i HKScans börsmeddelanden från 28 februari och 28 maj 2014.

 

HKScan behåller det helägda dotterföretaget HKScan Poland Sp.z o.o. som finns i Świnoujście i Polen.

HKScan Oyj

Hannu Kottonen
Koncernchef och VD

För mer information, kontakta:

Hannu Kottonen, koncernchef och VD, HKScan Oyj För kontakt begär samtal via Marja-Leena Dahlskog, SVP Communications, firstname.surname@hkscan.com, tel. +358 50 50 200 60.    

 

HKScan är den ledande experten på kött i Norden. Vi producerar, säljer och marknadsför ansvarsfullt producerade, högkvalitativa gris-, nöt-, fjäderfä- och lammprodukter, förädlade köttprodukter samt färdigmat under starka varumärken. Våra kunder finns i sektorerna detaljhandel, livsmedelstjänster, industri och export och våra hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. Vi exporterar till närmare 50 länder. År 2013 hade HKScan en omsättning på 2,5 miljarder euro och omkring 11 000 anställda, vilket gör oss till ett av Europas ledande köttföretag.