Detta pressmeddelande är en översättning av HKScans börsmeddelande som publicerats på engelska och finska.

 

HKScan Denmark A/S har avslutat de lagstadgade personalförhandlingarna gällande planer på att förbättra produktionseffektiviteten och förnya produktionsstrukturen i Danmark genom omstruktureringen av produktionskapaciteten. De fackliga förhandlingarna inleddes den 6 januari 2015.

 

Planen kommunicerades den 5 januari 2015, och som godkändes under förhandlingsprocessen, involverar centralisering av slakt och styckning av fjäderfä på produktionsanläggning i Vinderup och avvecklingen av slakt och urbening på produktionsanläggningen i Skovsgaard. Förpackning av produkter och lager av dessa kommer fortsätta ske i Skovsgaard.

 

Kommande omstrukturering och organisatoriska förändringar i Skovsgaard och Vinderup kommer resultera i en nettopersonalminskning på 88 tjänster. Organisationsförändringarna beräknas vara klara i slutet av mars 2015.

 

HKScan-koncernen strävar efter en årlig kostnadsreducering och resultatförbättring på över 5 miljoner euro, inklusive effektivisering i samband med omstruktureringen av produktionen. Förbättringarna kommer effektueras från andra kvartalet 2015 och framåt. En engångskostnad post på 1,6 miljoner euro, relaterade till omstruktureringen, rapporteras under det fjärde kvartalet 2014. De planerade åtgärderna syftar till att skapa en effektiv produktionsplattform som stöder koncernens strategiska mål att öka lönsam tillväxt.

 

HKScan Group

Hannu Kottonen
VD och koncernchef


För ytterligare information:

För att kontakta Hannu Kottonen, CEO, HKScan, vänligen kontakta Marja-Leena Dahlskog, SVP Communications, HKScan, tel. +358 50 502 0060.


HKScan är Nordens ledande köttexpert. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa och ansvarsfullt producerade produkter av gris, nöt, kyckling och lamm liksom charkvaror och färdigmat under starka varumärken. Våra kunder finns inom detaljhandeln samt food service-, industri- och exportsektorerna. Våra hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar produkter till närmare 50 länder. HKScan har en omsättning på cirka 2,1 miljarder euro och omkring 7 700 anställda. Bolaget är ett av de ledande köttföretagen i Europa.