Detta pressmeddelande är en översättning av HKScans börsmeddelande som publicerats på engelska och finska.


HKScan-koncernen, ett ledande nordisk köttföretag, fortsätter att renodla sin operativa verksamhet. Koncernen strävar efter att förbättra sin operativa effektivitet genom att omstrukturera sin produktionskapacitet i Danmark, där koncernen har produktionsanläggningar i Vinderup och Skovsgaard. De planerade åtgärderna kommer skapa en effektivare produktionsplattform som stöder koncernens strategiska mål för lönsam tillväxt.

Omstruktureringen innebär att slakt och styckning av fjäderfä kommer centraliseras till den moderna produktionsanläggningen i Vinderup där investeringarna och återuppbyggad av anläggningen de senaste två åren nu är färdiga. Gjorda förbättringar har ökat HKScans slakt- och styckningskapacitet, vilket resulterat i överkapacitet. Förpackning av produkter och lagerhållning kommer att fortsätta ske i Skovsgaard. Omstruktureringen beräknas vara klar i slutet av mars 2015 och kommer resultera i en nettopersonalminskning på totalt cirka 85-95 medarbetare. Omorganisationen omfattar både Skovsgaard och Vinderup. Fackliga förhandlingar kommer påbörjas den 6 januari 2015.

Omstruktureringen beräknas ge en årlig kostnadsreduktion och lönsamhetsförbättring på ca 5 miljoner euro, vilket inkluderar effektiviseringsåtgärder i samband med omstruktureringen av produktionen. Målsättningen är att den finansialla effekten materialiseras från och med det andra kvartalet 2015. Omstruktureringen medför en engångskostnad på 1,6 miljoner euro, vilket  redovisas i fjärde kvartalets resultat, år 2014.

"Vi måste anpassa vår produktionskapacitet till den rådande marknadsefterfrågan. Kostnadsminskningar behövs likväl. Vi vill få vår danska verksamhet i balans, efter ombyggnaden till följd av branden i juni 2012, och börja investera i tillväxtmöjligheter. Vi är övertygade om att med hjälp av en ny produktionsstruktur, vi kan förbättra vårt kapacitetsutnyttjande, uppnå en konkurrenskraftig kostnadsbas och skapa nya möjligheter till lönsam tillväxt. HKScan fortsätter att utveckla och investera i den danska verksamheten och produktionen ", säger Anders Jeppesen Jensen, General Manager för HKScan Danmark A/S.

HKScan är det största företaget för fjärdefä i Danmark med en omsättning på totalt 225 miljoner euro under 2013 och cirka 750 anställda. Företaget säljer, marknadsför och producerar produkter av fjäderfä under det välkända varumärket Rose, som också exporteras i stor utsträckning.


HKScan-koncernen

Hannu Kottonen
VD och koncernchef

För ytterligare information:

För att kontakta Hannu Kottonen, CEO, HKScan, vänligen skicka en begäran om återuppringning till Marja-Leena Dahlskog, kommunikationsdirektör, HKScan, tel. + 358 50 502 0060.

 

HKScan är Nordens ledande köttexpert. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa, ansvarsfullt producerad gris, nöt, fjäderfä och lammprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Våra kunder är detaljhandeln, matservering, industri- och exportsektorer, och våra hemmamarknader utgörs Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. HKScans omsättning är 2,1 miljarder euro och vi har några 7 700 anställda, vilket gör oss till en av Europas ledande köttföretag.