HKScan fortsätter i enlighet med sin strategi att stärka konkurrenskraften inom primärproduktionen i Sverige och utvidgar sin foderverksamhet. HKScan och North European Oil Trade Oy har undertecknat ett avtal om leveranser av biprodukter från bioetanolproduktionen till HKScan från North European Oil Trade Oy:s nya etanolfabrik i Göteborg. HKScan utnyttjar protein- och energirika biprodukter som en del av sitt fodererbjudande till kontrakterade leverantörer.

 

”Samarbetet gynnar inte bara avtalsparterna och producenterna utan också miljön. Bioetalnolproduktionens biprodukter är utmärkt foder till djur. När vi använder dem som djurfoder i stället för att exempelvis kassera dem som avfall, uppfylls kraven på hållbar utveckling”, säger Ulf Jahnsson, direktör för HKScans foderaffärsverksamhet. 

 

HKScan vill också framöver säkerställa tillgången till ansvarsfullt producerad och konkurrenskraftig svensk köttråvara. Fodrets andel av de totala kostnaderna för primärproduktionen är betydande och därför har foderpris och lämpligt djurfoder en stor inverkan på djurproduktionens lönsamhet och konkurrenskraft. HKScan har sedan tidigare erfarenhet av användning av biprodukter som foder i Finland. Nu har HKScan chans att utnyttja koncernens kompetens och beprövade foderlösningar i Sverige. Utöver innovativa foderkoncept erbjuder HKScan sina leverantörer rådgivningstjänster. Rådgivarna är experter på primärproduktion och besöker gårdar och samarbetar med leverantörerna bland annat i frågor som gäller förbättring av lönsamhet och djuromsorg. Leverantörerna kan även anlita HKScans kompetens inom genetik. För att säkerställa köttkedjans konkurrenskraft, är det viktigt att de olika aktörerna delar med sig av bästa praxis och effektivt utnyttjar kunskaper och färdigheter som vi alla tillsammans besitter. ”Vårt syfte är att se till att den nordiska primärproduktionen behåller sin ställning på den konkurrerade köttmarknaden i Europa”, säger Ulf Jahnsson sammanfattningsvis.

 

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Jahnsson, Direktör för foderaffärsverksamheten, HKScan, tfn:+358 (0)400 784193, e-post: ulf.jahnsson(at)hkscan.com

 

HKScan är Nordens ledande köttexpert. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa och ansvarsfullt producerade produkter av gris, nöt, kyckling och lamm liksom charkvaror och färdigmat under starka varumärken. Våra kunder finns inom detaljhandeln samt food service-, industri- och exportsektorerna. Våra hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar produkter till närmare 50 länder. År 2014 hade HKScan en omsättning på cirka 2,0 miljarder euro och omkring 7 700 anställda.

North European Oil Trade Oy idkar partihandel med olje- och bioprodukter. Bolaget omsatte 4,9 miljarder euro 2014 och det ägs av SOK och St1 Nordic Oy.