Detta pressmeddelande är en översättning av HKScans börsmeddelande som publicerats på engelska och finska.

Förstudierna för HKScans strategiska investeringsprojekt har slutförts
Implementeringen av HKScans strategi för lönsam tillväxt framskrider. Förstudierna för de strategiska investeringsprojekt som offentliggjordes i oktober 2014 är nu klara. HKScans styrelse stöder HKScans ledningens förslag om byggande av en helt ny produktionsanläggning i Västra Finland. Den planerade enheten skulle rikta in sig på kycklingprodukter och ersätta HKScans nuvarande anläggning i Eura. Planen med avseende på den tidigare planerade investeringen i en produktionsanläggning i Rakvere i Estland har justerats. I stället för att bygga en produktionsanläggning kommer koncernen att satsa på att förbättra produktionseffektivitet i de nuvarande anläggningarna och granska olika alternativ för legotillverkning eller andra möjligheter.


Förslag om byggande av en ny produktionsanläggning i Västra Finland

HKScans styrelse stöder ledningens förslag om att bygga av en helt ny produktionsanläggning för kycklingprodukter i Västra Finland. Det planerade projektet, som är tänkt att stå klart i slutet av 2017, vore HKScans största enskilda investering på senare tid. Investeringen på cirka 80 miljoner euro skulle omfatta en fabriksbyggnad på cirka 25 000 m2, infrastruktur, maskiner och anläggningar samt systemanskaffningar. Koncernen har inte ännu beslutat om var den planerade investeringen ska lokaliseras.  Så som meddelats tidigare förhandlar HKScan om detta med Eura, Forssa, Raumo och Säkylä kommunerna. Verksamheten på den nuvarande produktionsanläggningen skulle fortsätta normalt tills den nya anläggningen togs i drift. Om planen verkställs innebär det en icke kassapåverkande nedskrivning på cirka 11 miljoner euro av anläggningstillgångarna på anläggningen i Eura efter att produktionen i de nuvarande lokalerna skulle upphöra.

HKScans ledning beslutade att föreslå en helt ny produktionsanläggning efter att ha jämfört nybyggets kostnader och risker med alternativet att renovera och bygga ut den nuvarande anläggningen. Genom att utnyttja den senaste produktionstekniken, skulle den nya anläggningen bära en avsevärd ökning av produktiviteten och möjliggöra utveckling av nya förädlade mervärdesprodukter.  Dessutom skulle arbetssäkerhet och arbetshälsa förbättras avsevärt.  Investeringen skulle inverka på arbetsuppgifterna, kompetensbehoven och personalstyrkan i framtiden. Personaleffekterna skulle påverka anställda inom produktionen på Eura-enheten.

Innan HKScan fattar slutliga beslut om investeringen och anläggningens placeringskommun kommer bolaget att utreda personaleffekterna och utverka myndighetstillstånden för investeringsprojektets hela löptid. Bolaget slutför dessutom planeringen av den nya produktionsanläggningen och fortsätter de nödvändiga utredningarna i de alternativa placeringskommunerna. Avsikten är att utredningarna och tillstånden ska bli klara så fort som möjligt under hösten. Med anledning av de planerade förändringarna inleder HKScan Finland samarbetsförhandlingar med de anställda på produktionsanläggningen i Eura. Förhandlingarna inleds den 10 augusti 2015. Personaleffekterna preciseras under förhandlingarna.


Planerna för enheten i Rakvere i Estland har ändrats

Som ett resultat av förstudien kommer HKScan inte i detta skede att verkställa investeringarna i en utbyggnad av enheten i Rakvere i Estland. Däremot kommer koncernen att satsa på att förbättra produktionseffektiviteten och kapaciteten i de befintliga anläggningarna. HKScan överväger också olika alternativ, som exempelvis legotillverkning till de egna investeringarna. Genom de planerade aktiviteterna kommer bolaget att bättre kunna effektivisera lanseringen av nya produkter i förhållande till en utbyggnadsinvestering. HKScan återkommer till eventuella investeringar för mervärdesprodukter i ett senare skede.

 

HKScan Abp
Hannu Kottonen
verkställande direktör

För mer information, kontakta:
Hannu Kottonen, verkställande direktör, HKScan Abp
Aki Laiho, teknologi- och produktionsdirektör, HKScan Abp
Samuli Eskola, direktör för konsumentaffärsverksamheten i Finland och Baltikum, HKScan Abp
För kontakt, begär samtal via koncernens kommunikationsdirektör Marja-Leena Dahlskog, marja-leena.dahlskog(at)hkscan.com, tfn +358 10 570 2142.

- - -
En presskonferens om ärendet för medier och analytiker ordnas i anslutning till presskonferensen om HKScans delårsrapport i dag, onsdagen den 5 augusti 2015 kl. 10.00 i auditoriet på Restaurang G.W. Sundmans, Södra kajen 16 (innergården), Helsingfors. Vi ber dem som önskar närvara vid presskonferenserna att anmäla sig per e-post till HKScan koncernens kommunikationsavdelning till Marja Siltala på marja.siltala(at)hkscan.com.
- - -

HKScan är Nordens ledande köttexpert. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa och ansvarsfullt producerade produkter av gris, nöt, kyckling och lamm liksom charkvaror och färdigmat under starka varumärken. Våra kunder finns inom detaljhandeln samt food service-, industri- och exportsektorerna. Våra hemmamarknader är Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. År 2014 hade HKScan en omsättning på cirka 2,0 miljarder euro och omkring 7 700 anställda. Bolaget är ett av de ledande köttföretagen i Europa.