HKScan fortsätter i enlighet med sin strategi att ytterligare stärka konkurrenskraften inom primärproduktionen i Sverige och förstärker sin foderverksamhet. HKScans foderverksamhet syftar till att på olika sätt ge våra leverantörer en bättre ekonomi och högre kvalitet i sin produktion. HKScan och Fodermix AB har undertecknat ett avtal gällande tillverkning av unika foderblandningar till HKScans leverantörer.

- Foder är den största enskilda kostnaden i all primärproduktion och därför är det naturligt att HKScan fortsätter att bredda sin verksamhet säger Ulf Jahnsson som är direktör för HKScans foderverksamhet. HKScan har sedan tidigare erfarenhet av fodertillverkning till våra köttproducenter i Finland. Nu har HKScan chans att utnyttja koncernens kompetens och beprövade foderlösningar även i Sverige.

 

Nya foder till grisar möjliggör en ökad effektivitet

 

HKScan har unika möjligheter att utveckla foder till grisar eftersom vi ser slutresultatet av uppfödningen i slakten. Slaktinformationen använder vi när vi sätter samman våra foder, samt i avelssamarbetet med Topigs Norsvin, vilket innebär att vår foderutveckling kommer att ge foder som verkligen är anpassade till dagens genetik.

- Jag ser en stor möjlighet för våra leverantörer att öka sin effektivitet och avkastning i produktionen genom att HKScan kommer att erbjuda egna foder till grisar. Vi utvecklar nu ett sortiment som omfattar både färdigfoder, koncentrat och premixer beskriver Anna-Maria Larsson som är chef för foderverksamhet i Sverige.

När recepten är klara kommer tillverkning och leverans ske via Fodermix. Fodermix kommer att ha god möjlighet att tillverka och distribuera de nya produkterna i Sverige då Fodermix via sin ägarstruktur har tillgång till produktionskapacitet på Svenska Foders anläggningar.

- Vi på HKScan ser fram emot samarbetet där vi tillsammans utnyttjar våra kunskaper och resurser för att stärka den svenske köttproducentens konkurrenskraft på den konkurrerande köttmarknaden i Europa säger Anna-Maria sammanfattningsvis.

 

Tillgången på inhemsk råvara säkras

- Vi månar om våra inhemska varumärken i alla HKScans länder och har ett varumärkeslöfte till våra konsumenter och då är det också logiskt att vi hjälper till med lösningar som kan öka lönsamheten för leverantören förklarar Ulf Jahnsson.

Utöver innovativa foderkoncept erbjuder HKScan sina leverantörer rådgivningstjänster. Rådgivarna är experter på primärproduktion och besöker gårdar och samarbetar med leverantörerna bland annat i frågor som gäller förbättring av lönsamhet och djuromsorg. Leverantörerna kan även anlita HKScans kompetens inom genetik.

Tidigare i år undertecknade HKScan ett avtal med North European Oil Trade för att utveckla sin foderverksamhet. North European Oil Trade levererar biprodukter från bioetanolproduktionen från sin nya etanolfabrik i Göteborg till HKScan, som i sin tur utnyttjar protein- och energirika biprodukter som en del av sitt fodererbjudande till sina svenska leverantörer.

 

För ytterligare information kontakta

Ulf Jahnsson, Direktör för foderverksamheten, HKScan, telefon:+358 (0)400 784193, e-post: ulf.jahnsson(at)hkscan.com
Anna-Maria Larsson, chef för foderverksamhet i Sverige, HKScan, telefon: +46(0)44-19 40 32, e-post: anna-maria.larsson(at)hkscan.com


HKScan är Nordens ledande köttexpert. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa och ansvarsfullt producerade produkter av gris, nöt, kyckling och lamm liksom charkvaror och färdigmat under starka varumärken. Våra kunder finns inom detaljhandeln samt food service-, industri- och exportsektorerna. Våra hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar produkter till närmare 50 länder. År 2014 hade HKScan en omsättning på cirka 2,0 miljarder euro och omkring 7 700 anställda.